Fullt sprik i synet på skatt på prostitusjon

– Er det ønskelig at staten skal ha inntekter fra prostitusjon, spør advokat René Ibsen. Han har skattesaken for kvinnen som nekter å betale skatt etter salg av sex.

KRANGEL: Skal det betales skatt og avgift på salg av sex? Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Finansavisen har omtalt en litt uvanlig skattesak, der en kvinne påstår at inntektene ikke stammer fra rengjøring, men fra prostitusjon.

Hun nekter å betale skatt og avgift av de nærmere 660.000 kronene som ble funnet ved en kontroll.

Skatteklagenemnda er enig med kvinnen. Det er derimot ikke seniorskattejurist Jim Krüger Olsen i Skatteetaten. Noe han ikke legger skjul på i en artikkel i tidsskriftet Regnskap og revisjon.

– Ikke informasjon

René Ibsen i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum har skattesaken for kvinnen.

– Hva skjer videre i denne saken nå?

– Jeg har ikke mottatt noen informasjon fra Skatteetaten etter at vedtaket kom fra Skatteklagenemnda, sier Ibsen.

Så da er det vanskelig å si om saken ender her – eller for eksempel går til retten.

VIL HA LIKHET: – Det ville være svært urimelig for min klient om hun måtte betale skatt og merverdiavgift når dette ikke har vært håndhevet overfor andre prostituerte, sier advokat René Ibsen. Foto: Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

Inntekter og sex

– Etter avgjørelsen i klagenemnda kan det fremstå som mer «lønnsomt» å drive med prostitusjon, fordi den er skatte- og avgiftsfri, enn for eksempel rengjøring. Hva er ditt syn på det?

– Inntekter fra prostitusjon vil i utgangspunktet være skatte- og avgiftspliktige etter skatte- og merverdiavgiftsloven, hvis man foretar en konkret tolkning av ordlyden i disse to lovbestemmelsene, forklarer Ibsen (se faktaboks).

Sex og skatt

I teorien er salget av sex skatte- og avgiftspliktig:

  • skatteloven § 5-1 første ledd
  • merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd

I praksis:

  • Har det ikke vært håndhevet
Kilde: Advokat René Ibsen
Skal denne praksisen endres, mener Skatteklagenemnda at det er en oppgave for lovgiver
René Ibsen, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

Vedtaket fra Skatteklagenemnda bygger derfor ikke på teori, men praksis:

For det har vært en langvarig praksis hvor skatte- og avgiftsplikt på inntekt fra prostitusjon ikke er blitt håndhevet.

– Dette er bekreftet gjentatte ganger både i uttalelser fra Skatteetaten og Finansdepartementet. Dermed er det blitt en langvarig praksis, som har gått over mange år. Skal denne praksisen endres, mener Skatteklagenemnda at det er en oppgave for lovgiver, sier Ibsen. 

Advokaten legger til:

– Det ville være svært urimelig for min klient om hun måtte betale skatt og merverdiavgift når dette ikke har vært håndhevet overfor andre prostituerte.

Ibsen ser også andre grunner til at det kan virke urimelig at prostituerte skal betale skatt:

– Utover den rent rettslige begrunnelsen, kan man stille spørsmål om det er ønskelig at staten skal ha inntekter fra noens prostitusjon, sier advokaten, som legger til: 

– De tidligere uttalelsene fra Skatteetaten og Finansdepartementet tyder på at de der har tenkt den samme tanken.

– Hva vil de?

Ibsen understreker at politikerne og lovgiverne må finne ut hva de ønsker:

– Hvis våre politikere ønsker at inntekter fra prostitusjon skal være skatte- og avgiftspliktige, er det ikke noe i veien for at dette blir bestemt. Vi får da se om våre lovgivere ønsker dette. Det kunne ha vært interessant å få deres synspunkter.

Her har skatteyter selvfølgelig en plikt til å komme med opplysninger og dokumentasjon
René Ibsen, Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma

 Kjøp av sex er ulovlig i Norge, så vanlige regnskap er vel vanskelig å oppdrive. Hvordan skal myndighetene klare å kontrollere hvilke inntekter som kommer fra prostitusjon, og hvilke som ikke gjør det?

– Skatteetatens muligheter til kontroll av om inntekter er skatte- og avgiftsfrie, vil bli det samme for inntekter fra prostitusjon som ved andre skatte- og avgiftsfrie inntekter. Det blir en konkret vurdering av hvor inntektene kommer fra, sier Ibsen.

– Her har skatteyter selvfølgelig en plikt til å komme med opplysninger og dokumentasjon. I den aktuelle saken var dette helt klarlagt.