Klassisk feil felte rådgivere

SEB hevder at de fikk dårlige råd og krever 2,4 millioner kroner fra BDO Advokater. Oslo tingrett ga dem halvparten. BDO skal ha gjort en klassisk feil knyttet til fond og fritaksmetoden.

KREVDE ERSTATNING: Advokat Per M. Ristvedt hadde saken for SEB i Oslo tingrett. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Bråket startet da Svenska Enskilda Banken (SEB) fikk en tilleggsskatt på 2,4 millioner kroner.

Skatteetaten hevdet at de hadde gitt uriktige opplysninger i et notat som ble lagt ved skattemeldingen.

SEB betalte, men snudde seg mot rådgiverne i BDO Advokater og ba dem betale regningen.

BDO nektet, og saken gikk til Oslo tingrett. 

Da dommen kom, hadde SEB allerede inngått forlik med Revisjonsfirmaet Flattum & Co. og fått 300.000 kroner av dem. 

Fritaksmetoden

Konflikten gjelder bruk av fritaksmetoden knyttet til selskap på Guernsey, som gjerne ses på som et skatteparadis (se faktaboks). 

Fritaksmetoden

  • En metode for beskatning av aksjeinntekter (aksjeutbytte eller aksjegevinst) som tilfaller aksjonærer som er aksjeselskaper, foreninger eller stiftelser.
  • Disse selskapene er ikke skattepliktig for inntekt eller fradragsberettiget for tap ved aksjeutbytte eller salg av aksjer.
  • DN har satt søkelyset på hvordan fritaksmetoden kan gjøre at holdingselskaper fungerer som sparebøsser.
Kilder: Wikipedia og DN

SEB hadde etablert selskapet Europa Infrastruktur (EI), som investerte i andeler i fondet EQT Infrastructure.

Spørsmålet var om metoden kunne brukes, noe retten mente den ikke kunne.

BDO var forretningsfører for EI, og skulle blant annet utarbeide ligningspapirer. Dette innebar også å foreta en skattemessig vurdering av kapitalinntekter fra fondet.

KLASSIKER: Peter Hammerich er partner og leder for BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & Private Equity. – Det er noen klassiske feil som går igjen, advarer han. Foto: BAHR

Notatet fra BDO konkluderte med at gevinster ved salg av aksjer fra fondet var omfattet av fritaksmetoden og ikke skattepliktig for EI. Det stemte ikke.

Ikke direkte eie

Reglene er kort fortalt slik:

Fritaksmetoden kan ikke brukes for aksjeselskaper på Guernsey. Men den gjelder for deltagerlignede selskaper (kommandittselskaper). 

Problemet oppstår hvis det deltagerlignede selskapet eier aksjer indirekte gjennom holdingselskaper som faller utenfor fritaksmetoden. 

Retten mener at BDO tok svært risikable forutsetninger når: fritaksmetoden var et unntak, det ofte ble benyttet slike mellomliggende holdingselskaper – og selskapets representant «ikke hadde oversikt».

– Klassisk problemstilling

Peter Hammerich er partner og leder for BAHRs markedsgruppe for Kapitalforvaltning & Private Equity.

Guernsey kan være en «skattefelle» hvis man ikke følger med i timen
Peter Hammerich, BAHR

Han ønsker ikke å uttale seg om denne saken, men han jobber mye med lignende problemstillinger:

– Dette er en klassisk problemstilling, som viser at Guernsey ikke er noe skatteparadis fra norsk ståsted. Tvert imot kan Guernsey være en «skattefelle» hvis man ikke følger med i timen, sier Hammerich.

Han forklarer:

– Man må avgjøre hvordan fondet skal klassifiseres for norske skatteformål. Er det transparent (deltagerlignet selskap), eller er det ikke-transparent (aksjeselskap)? 

Hvis det er hjemmehørende på Guernsey og ikke-transparent, så er man utenfor fritaksmetoden uansett. Da er det full skatteplikt. 

– Hvis det er transparent, så er det helt avgjørende hva selskapet investerer i, og hvordan det eier sine investeringer. 

Dette er det lett å glemme. 

– Hvis fondet investerer i aksjer i EU-selskaper, som normalt er innenfor fritaksmetoden, så er det vel og bra. Men det hjelper ikke hvis fondet eier investeringene gjennom et annet aksjeselskap på Guernsey. Det mellomliggende selskapet faller utenfor fritaksmetoden, siden Guernsey er lavskatteland utenfor EØS. Da holder det ikke at underliggende investeringer omfattes av fritaksmetoden.

Tabbelisten

Hammerich oppsummerer:

– Mange tar det for gitt at et utenlandsk «limited partnership» er et deltagerlignet selskap, men det er ofte feil, sier han.

Disse nyansene er forskjellen på null og 22-25 prosent skatt
Peter Hammerich, BAHR

– Hvis man så «husker på» klassifiseringen og kommer til at fondet er et deltagerlignet selskap, så er det lett å glemme at disse fondene ofte bruker mellomliggende holdingstrukturer som kan få betydning. 

Et Guernsey-fond som investerer innenfor EU eller EØS kan for eksempel bruke en holdingstruktur på Guernsey. Det ødelegger for fritaksmetoden.

– Disse nyansene er forskjellen på null og 22-25 prosent skatt, og kan gi mye hodebry hvis de ikke tas på alvor, i form av opprydningsarbeid og tilleggsskatt. Det kan være til dels komplisert og vanskelig å komme til bunns i disse spørsmålene, sier Hammerich.

FIKK ERSTATNING: Banken fikk 1,2 millioner kroner fra BDO Advokater. I tillegg fikk de 300.000 kroner fra revisor. Totalt 1,5 millioner, men mindre enn de krevde. Foto: NTB Scanpix

Profesjonelle råd

Saken med SEB dreier seg i bunn og grunn om erstatningsansvar etter det såkalte ulovfestede profesjonsansvaret for uriktig skattevurdering eller rådgivning.

Advokat Per M. Ristvedt i advokatfirmaet Schjødt, som hadde saken for SEB, hevdet at:

«BDO Advokater har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt når de ikke har foretatt sentrale og nødvendige undersøkelser for å avklare investeringsstrukturen i fondet og gitt uriktig rådgivning».

BDO Advokater hadde på sin side lagt inn en del forutsetninger, som i teorien skulle frita dem for ansvar.

Men dommeren er klar: Han finner det: «Klart at dette ikke er tilfelle. Profesjonsansvaret er strengt for profesjonelle rådgivere som revisorer og advokater».

Retten mener at BDO kunne ha benyttet den mest forsiktige forståelsen og sagt at fritaksmodellen sannsynligvis ikke kan benyttes.

 – SEB har ingen kommentar til dommen, sier Ristvedt.

Må dekke halvparten

Men SEB slipper ikke helt fri de heller.

Retten understreker at SEB, som initiativtager, var ansvarlig for den opprinnelige mangelfulle skattevurderingen. Dommeren mener at de har medvirket til skaden ved egen skyld, og påpeker blant annet at styrelederen i EI var ansatt i SEB.

Retten finner det derfor rimelig å sette ned erstatningen til halvparten.

Det var aldri snakk om å belaste fondsdeltagerne, fremgår det av dommen.

Finansavisen lyktes ikke med å innhente en kommentar fra advokat Jørgen Svartebekk som hadde saken for BDO.

advokater
ansvar
oslo tingrett
seb
bdo
rådgiver
erstatning
skatterådgivere
skatteetaten
guernsey
Nyheter
Jus
Finans
Bank