Bertel O. Steens jakt på erstatning har kostet 40 millioner

Bertel O. Steen saksøker sin tidligere revisor, Deloitte, for 40 millioner kroner. Til nå har de brukt 40 millioner på å få igjen pengene, og det kan bli mer.

DOMMER: Frode Elgesem er rettens administrator i erstatningssaken som Bertel O. Steen har anlagt mot Deloitte. Bilforhandleren tapte i tingretten. Foto: NTB Scanpix
Jus

Det er blitt mange tap i retten for bilimportør og -forhandler Bertel O. Steen etter at to av kundene gikk konkurs. De påførte Bertel O. Steen et tap på rundt 40 millioner kroner.

Bilforhandleren fant seg ikke i tapet, og satte toppadvokater på jobben med å saksøke kundenes styre, ledelse og revisor i håp om å få igjen pengene. I tillegg saksøkte de Deloitte, deres egen revisor.

Tapt eller trukket

Foreløpig har jakten på millionene gått heller dårlig. Alle sakene, med unntak av kravet mot Deloitte er enten tapt, eller trukket.

Snart skal saken mot Deloitte, som Bertel O. Steen tapte i Oslo tingrett, opp for Borgarting lagmannsrett. Etter det Finansavisen forstår, har det ikke vært snakk om å trekke denne siste saken.

Kravet med renter er på rundt 40 millioner kroner. Det er nesten nøyaktig det samme som Bertel O. Steen har brukt på å prøve å få igjen pengene:

NY RUNDE: Advokat Stig Berge i Thommessen har saken for revisjonsfirmaet Deloitte. Alle de andre sakene som Bertel O. Steen har anlagt, har endt med tap, eller de er blitt trukket. Foto: Thommessen

– De samlede omkostningene for egne og motpartens saksomkostninger anslås så langt til å utgjøre rundt 40 millioner kroner. 

Det slo de to advokatene Klemet Ingvar Gaski og Runar Hansen i Bull & Co. fast overfor Finansavisen.

De hadde saken for Revisorgruppen DA og revisoren som også ble saksøkt av Bertel O. Steen. 

Når saken mot Deloitte nå skal opp for lagmannsretten, legger det seg lett på noen millioner. Bare i tingretten ble Bertel O. Steen dømt til å betale 1,4 millioner kroner i saksomkostninger til motparten.

– Drøss med saker

En annen, som kjenner sakskomplekset, sier det slik:

– Bertel O. Steen har anlagt en drøss med søksmål mot styret, daglig leder og revisor i de to selskapene Iseveien Bilinnredning og To-Jo, som gikk konkurs. Nå er alle sakene enten tapt eller trukket, og de har måttet dekke egne og delvis motpartens saksomkostninger.

Han fortsetter:

– Hvis de i stedet hadde gått på Deloitte først, så kunne de fått hele beløpet der, hvis de hadde vunnet frem. Og hadde man ikke vunnet frem, kunne man ha forsøkt seg mot de andre.

Men etter det Finansavisen forstår er det kanskje ikke så enkelt:

For som en annen sier: 

– Det er et sammensatt bilde, der det er vanskelig å finne ut hva som er skjedd og hvilket arbeid som er gjort. Blant annet når det gjelder arbeidet internt hos revisor, som må letes frem i deres filer. Så man måtte kanskje begynne et annet sted enn med Deloitte.

Neppe forsikring

Så er spørsmålet: Må Bertel O. Steen dekke hele regningen selv?

Trolig må de det: Etter det Finansavisen forstår, er det ikke noen forsikringsordning hos Bertel O. Steen som dekker deres saksomkostninger. Det er heller ikke vanlig.

Dersom kravet mot Deloitte ikke fører frem, vil det samlede tapet, inkludert omkostningene, antakelig nærme seg 90 millioner kroner. I tillegg kommer interne kostnader.

I tingretten

Bilforhandleren tapte først 40 millioner på to konkurser hos kundene Iseveien Bilinnredning og To-Jo. Disse kundene kjøpte og bygde om chassiser, altså skjelettet i bussene, til minibusser. Men faktureringen var sen, og Bertel O. Steen tapte millioner da selskapene gikk over ende.

KOSTBART: Bjørn Maarud er avtroppende  konsernsjef i Bertel O. Steen som krever millioner. Foto: Håkon Sæbø

Bertel O. Steen skyldte på de daglige lederne, styret og revisor, inkludert PwC, i tillegg til sin egen revisor, Deloitte.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at Deloitte må frifinnes, og det vises blant annet til styrets feilgrep:

«Det foreligger brudd på god revisjonsskikk fra revisors side. Sett i lys av at styret i Bertel O. Steen Østfold etter rettens syn har handlet mer klanderverdig enn revisor, sammenholdt med at årsakssammenhengen heller ikke kan ses å være tilstrekkelig sannsynliggjort, blir erstatning ikke å idømme».

Det er Anne Gøril Dyrnes Brørs og Magnus Hellesylt i Wiersholm som har saken for Bertel O. Steen.

Stig Berge og Linn Nordhus i Thommessen har saken for Deloitte.

Ingen av advokatene ønsker å kommentere saken som skal opp for Borgarting lagmannsrett.

thommessen
deloitte
pwc
bertel o. steen
erstatning
konkurs
borgarting lagmannsrett
oslo tingrett
saksomkostninger
Nyheter
Næringsliv
Jus
Bil