Advokat anklaget for millionunderslag

En kjent norsk advokat tok betalt fra klientene, uten å arbeide med sakene deres. Nå krever 59 klienter erstatning fra advokatens forsikringsselskap.

SA JA TIL ARREST: Oslo byfogdembete tok forsikringsselskapet Trygs begjæring til følge, og ga klarsignal til at det kunne ta arrest i advokatens formuesgjenstander. Foto: Bendik Haug Aurdal

I fjor høst fikk Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet tips om at alt ikke sto så bra til i et advokatfirma i Oslo, som har vært drevet av samme advokat i over 40 år.

Advokaten har ført en rekke profilerte saker for domstolene og ofte vært omtalt i pressen som spesialist innenfor sitt fagfelt i jusen.

Utad virket det også som om advokatpraksisen hans gikk godt, med millioninntekter og pene overskudd år etter år. 

Manglende oppfølging

Men en oppnevnt forvalter som de siste månedene har gjennomgått advokatens klientbase, har avdekket store mangler og brudd på en rekke lover og forskrifter som advokater må følge.

Det dreier som om manglende oppfølging av sakene til klientene, om økonomistyringen i advokatfirmaet og håndtering av sensitiv informasjon på vegne av klienter.

FIKK RYDDEJOBBEN: Advokat Audun Lillestølen i Advokatfirmaet Hill & Co. forsøker å få en oversikt over alle sakene som den aldrende advokaten har jobbet med. Foto: CF Wesenberg

I desember i fjor ble advokat Audun Lillestølen i advokatfirmaet Hill & Co. oppnevnt som forvalter for den aktuelle advokatvirksomheten. Det er Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som oppnevner forvalter, som har som oppgave å ivareta klientenes interesser.

En rekke klienter hadde forut for Tilsynsrådets vedtak, uttrykt misnøye med oppfølgingen av sine saker hos den aktuelle advokaten. Som Tilsynsrådet, fryktet også de at advokatfirmaet ikke ble forsvarlig drevet.

Hadde 430 klienter

Et gjennomgående trekk er at klientene har savnet tilbakemeldinger om sakene sine og hva slags arbeid advokaten har utført. Mange har også vært bekymret for penger de har overført til advokatens klientkonto. Midlene var forskuddsbetaling for arbeid han skulle utføre, og senere avregne mot timelister.

En gjennomgang av alle saksmappene man har funnet på advokatkontoret, viser at den aldrende advokaten har hatt 430 pågående saker.

Av vel 1,5 millioner kroner som sto på klientkontoen, kunne innbetalinger knyttes til 90 klienter som har penger til gode.

Av dem har elleve klienter et samlet krav på nesten 1,3 millioner. Men innestående på konto for de elleve er bare 580.000 kroner. Med andre ord er underdekningen stor.

Tappet klientkontoen

Advokaten har overført penger fra klientkontoen til sin driftskonto, uten at klientene har vært klar over det. 

De har ikke mottatt noen faktura med avregning for utført arbeid. Og forvalteren sliter med å finne dokumentasjon på at arbeid er utført. 

Det betyr i så fall at den aktuelle advokaten risikerer straffeforfølgelse for underslag.

I tillegg mener forvalteren at antallet klienter som har penger til gode er enda høyere enn de 90. På få uker har han nemlig mottatt henvendelser fra ytterligere 75 klienter som mener de har penger til gode. Disse kravene er foreløpig summert opp til 1,1 millioner kroner og underdekningen er da på 1,8 millioner.

RAS AV HENVENDELSER: Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring sier at 59 klienter av advokaten foreløpig har rettet krav om erstatning til forsikringsselskapet. Foto: Tryg

Millionkrav mot forsikringsselskap

Samtlige klienter som har vært i kontakt med forvalteren, og som mener de har penger til gode, har samme forklaring. 

De har betalt salær i forskudd, men ikke mottatt noen avregning. De fleste mener også at det ikke er utført juridisk arbeid som kan forsvare advokatens uttak fra klientkonto. 

Spesifiserte timelister for utført arbeid finnes knapt.

Advokaten har vært forsikret gjennom Tryg Forsikring. De ender nå opp med regningen. Advokatens forsikring dekker inntil 5 millioner kroner. Om beløpet er stort nok, og alle får fullt oppgjør, gjenstår å se.

– Vi har så langt mottatt krav fra 59 klienter, men vi regner med at det vil komme flere, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til Finansavisen.

Arrest i barndomshjem

Forsikringsselskapet fikk i begynnelsen av februar arrest i advokatens barndomshjem. Arresten er på inntil 2,5 millioner kroner, men regresskravet mot advokaten kan bli større.

Etter hva Finansavisen forstår er eiendommen som det er tatt arrest i, bare verdt noen hundre tusen kroner. Advokaten har leid en bolig i Oslo i flere år, men utestående husleie til eieren av leiligheten stiger måned for måned.

Også lokalene hvor mannen hadde advokatkontor i Oslo stenges. Heller ikke her er det betalt husleie på en stund.

Anklages for underslag

Tryg Forsikring omtaler advokatens disposisjoner av klientmidlene som underslag i arrestbegjæringen som ble sendt Oslo byfogdembete. Retten er enig i den beskrivelsen, om man legger forsikringsselskapets opplysninger til grunn. Tryg mener derfor de kan kreve regress av advokaten.

En av hans klienter har anmeldt ham for underslag, men saken ble raskt henlagt.

Tross henleggelsen kan saken bli gjenopptatt igjen for etterforskning. Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet vil nemlig på et senere tidspunkt bestemme seg for om de vil anmelde advokaten.

Hverken han eller advokatpraksisen hans er i dag konkurs, men kilder Finansavisen har snakket med, sier at flere vurderer å begjære konkurs. Skjer det, vil også en rettsoppnevnt bostyrer kunne politianmelde advokaten, dersom man finner tegn på at det er begått underslag av klientmidler.