Borgarting slakter tingrettens frifinnelse og mener Henning Solberg kan være konkurs likevel

Borgarting slakter frifinnelsen i konkurssaken mot Henning Solberg. Nå krever de ny konkurssak, men slår allerede nå fast at Solberg kan være konkurs.

NY KONKURSSAK: Henning Solberg må en ny runde i tingretten etter at lagmannsretten har slaktet frifinnelsen i konkurssaken. Nå bes han diske opp med skikkelige oversikter over all gjelden samt takst på familiegården. Foto: Ole Berg-Rusten
Jus

Konkurssaken mot Henning Solberg endte i «frifinnelse» for den gjeldstyngede rallykjøreren da Heggen og Frøland tingrett behandlet saken i november i fjor. Men nå har Borgarting Lagmannsrett revet tingrettens kjennelse i filler.

Borgarting konkluderer med at Heggen og Frøland ikke gjorde jobben sin da de så gjennom fingrene på at Henning Solberg unnlot å besvare spørsmål om formue, gjeld og inntekter. I stedet mener Borgarting at Heggen og Frøland stolte blindt på påstander fra Solbergs advokat.

Henning Solberg idømmes også å betale Safdars saksomkostninger på 68.000 kroner i tillegg til sine egne på 99.000.

TiL KAMP: Ramiz Safdar er fornøyd med at konkurssaken mot Henning Solberg skal opp igjen, og vil føre vitner for å dokumentere at Solberg skylder ham mye mer enn de 2,5 millionene som hittil er dokumentert. Foto: steinar grini

Refser tingretten

Konkurssakens bakgrunn var at Ramiz Safdar begjærte Henning Solberg konkurs basert på et krav på 11,8 millioner kroner, hvilket besto av ordinær gjeld på 5,5 millioner og sannsynlig kausjonskrav på seks millioner.

Heggen og Frøland utelot kausjonskravet, og mente tre millioner av kravet ikke var godt nok dokumentert, hvorpå de trimmet det ned til 2,5 millioner. Borgarting sluttet seg til dette.

Når det gjelder det øvrige, får Heggen og Frøland så hatten passer. Safdars advokat hadde gjentatte ganger fremprovosert dokumentasjon om Solbergs inntekt, gjeld, skattemelding og takst av gårdseiendommen i Spydeberg. 

Lagretten konkluderer med at Solberg ikke har gitt svar og at tingretten skulle ha fulgt opp de manglende svarene.

Henning Solbergs gjeldskrise

  • Henning Solberg ble begjært konkurs høsten 2019 av eks-kompanjong Ramiz Safdar. Kravet utgjorde 11,5 millioner kroner fordelt på kausjonsforpliktelse og ordinær gjeld.
  • Heggen og Frøland tingrett mente det ikke var dokumentert godt nok at gjelden oversteg 2,5 millioner, og unnlot å slå Solberg konkurs begrunnet med at det ikke var klar sannsynlighetsovervekt om at gjelden oversteg Solbergs verdier.
  • Safdar anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.
  • Henning Solberg har en rekke gjeldskrav mot seg. Finansavisen har omtalt 20 personer og en gjeld på 70-80 millioner kroner. Blant kreditorene er Morten Østberg, Ronny Hushovd, Askim og Spydeberg Sparebank, Hønefoss Sparebank, SpareBank 1 Midt-Norge, Santander Consumer Bank, SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

Borgarting åpner for konkurs

Borgarting slår fast at Heggen og Frølands begrunnelse for «frifinnelse» fremstår mangelfull. De skriver at tingretten ikke har angitt hvilken eiendomsverdi eller inntekt den har lagt til grunn, men det antas at de bare har lagt til grunn Solbergs forklaring.

Tingretten skal uriktig ha lagt avgjørende vekt på at det var Safdars ansvar å fremskaffe bevis uten å vurdere betydningen av at Solberg ikke besvarte spørsmål.

Lagmannsretten har på eget initiativ sammenholdt panteheftelser på eiendommen og fravær av dokumentasjon for påstått verdi og annen reell, hvorpå det har konkludert med at det «er tilstrekkelig til å fastslå med klar sannsynlighetsovervekt at eiendeler og inntekter til sammen ikke antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser».

I så fall er han insuffisient. Da kreves det bare at han heller ikke er likvid før han kan slås konkurs.

ØKONOMIKRISE: Henning Solbergs rallysatsing har kostet blod, svette og mye penger. Resultatet kan bli konkurs. Foto: NTB Scanpix

Retten advarer Solberg

Safdar har også fremholdt at Heggen og Frøland gjorde saksbehandlingsfeil da Solberg slapp å fremlegge det han mener er helt sentrale bevis i saken. Dog er ikke dette ankegrunnlaget.

Borgarting griper imidlertid fatt i innvendingen og slår fast at «Unnlatelsen av dette, sammenholdt med at tingretten i stedet la avgjørende vekt på udokumenterte opplysninger om gjeld, eiendomsverdi og inntekt, fremstår som en saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for avgjørelsens innhold».

Lagmannsretten slår fast at det er feil i tingrettens bevisvurdering, at rettsanvendelsen er feil, og at Safdar har vunnet saken. 

Ifølge Borgarting har Solberg fremsatt en del udokumenterte opplysninger samtidig som han bestrider plikten til å fremlegge bevis.

Dette har fått Borgarting til å gi en skarp advarsel til både Heggen og Frøland og Henning Solberg om at spørsmål må besvares før den nye behandlingen i tingretten.

henning solberg
ramiz safdar
håkon juell hassel
hans kristian skarpholt
morten østberg
ronny hushovd
breaking
Nyheter
Jus