Elden-advokat vil slå Henning Solberg konkurs

– Jeg aksepterer ikke nytt rettsmøte en gang til uten at dokumentasjon er på plass. Rett og slett.

KREVER SVAR: Håkon Juell Hassel vil ha dokumenterte opplysninger om Henning Solbergs gjeld og formue. Foto: steinar grini
Jus

Elden-advokat Håkon Juell Hassel er i fyr og flamme etter at Borgarting lagmannsrett har gitt ham medhold i at Henning Solberg nå må diske opp med skikkelig dokumentasjon på reelle eiendeler og reell gjeld, og ikke løse påstander.

Jeg aksepterer ikke nytt rettsmøte en gang til uten at dokumentasjon er på plass
Håkon Juell Hassel, Advokatfirmaet Elden

– Når det er på plass, og saken er opplyst, vil vi ta stilling til hvilke vitner vi kan føre når saken skal behandles på nytt, sier Juell Hassel.

– Jeg har gjentatte ganger bedt om dokumentasjon, men bare fått påstander tilbake. Borgartings kjennelse gir en god beskrivelse, og taler for seg selv, sier han.

– Jeg aksepterer ikke nytt rettsmøte en gang til uten at dokumentasjon er på plass. Rett og slett. Nå skal formuessituasjonen og den økonomiske stillingen belyses.

– Hva vil du ha dokumentert?

– Solbergs inntekts-, gjelds- og formuessituasjon. Det er utgangspunktet, men det er også bedt fremlagt annen dokumentasjon, sier Juell Hassel.

Glad for «lavt» krav

Henning Solbergs advokat, Hans Kristian Skarpholt, vil ikke gi noen karakteristikk av dommen, men nøyer seg med å være fornøyd med at Borgarting er enig med tingretten i at det mangler dokumentasjon på at Safdar har krav på mer enn 2,5 millioner, og ikke 11,5 millioner.

MÅ DOKUMENTERE: Henning Solberg-advokat Hans Kristian Skarpholt tar til etterretning at lagmannsretten krever at spørsmål om rallykjørerens gjeld og verdier besvares. Foto: Ole Berg-Rusten

«I tillegg registrerer vi at heller ikke lagmannsretten har gitt Safdar medhold i hans påstand om at det skal åpnes konkurs hos vår klient», skriver Skarpholt i en melding.

Han sikter da til at Borgarting skriver at de ikke har tilstrekkelig grunnlag for å treffe ny avgjørelse, men at dette må gjøres gjennom ny behandling i tingretten.

Vi tar til etterretning at lagmannsretten har gitt uttrykk for at det kreves mer dokumentasjon
Hans Kristian Skarpholt, Henning Solbergs forsvarer

På spørsmål om kommentar til at Borgarting konkluderer med at det er klar sannsynlighetsovervekt for at Solberg ikke har eiendeler og inntekter til å dekke gjelden, skriver Skarpholt:

«Det betyr ikke at Solberg er insolvent. Lagmannsretten er åpen for at han er likvid».

Borgartings ordlyd er dog slik: «Det vises til at tingretten ikke har tatt stilling til om Solberg er illikvid. Lagmannsretten har ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere dette», hvorpå de derfor ber tingretten om ny behandling.

Vil ha konkurs

Juell Hassel står fast på at Solberg skal slås konkurs. På spørsmål om hva Safdar oppnår ved at Solberg slås konkurs, svarer han:

– Det er et betydelig forfalt krav. Solberg må forholde seg til opplysningsplikten. Det er grunnleggende pilarer i systemet. Ellers ender man opp med at kjennelsen blir opphevet, som nå. Borgarting retter ganske sterk kritikk mot tingretten. Hvis tingretten nå er enig med oss, blir det åpnet konkurs.

«Vi tar til etterretning at lagmannsretten har gitt uttrykk for at det kreves mer dokumentasjon i saken», svarer Solberg-advokat Hans Kristian Skarpholt.

henning solberg
ramiz safdar
håkon juell hassel
hans kristian skarpholt
Nyheter
Jus