Hafslund-saken skal opp i Borgarting lagmannsrett

I Hafslund-saken om tvangsinnløsning av 1.500 aksjonærer kjemper Oslo kommune for å unngå ekstraregningen på over en milliard kroner. Haugen med dokumenter har vokst til nærmere 10.000 sider.

GIR SEG IKKE: Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap.​ Hun vil ha omkamp i saken om Hafslund-aksjene. Foto: Oslo kommune
Jus

Tirsdag denne uken starter Hafslund-saken i Borgarting lagmannsrett, og den varer til 19. mars.

– Hovedspørsmålet i saken vil være verdsettelsen av Hafslund-aksjen på innløsningstidspunktet, sier advokat Sigurd Knudtzon i advokatfirmaet Wahl-Larsen.

Han er en av advokatene som representerer minoritetsaksjonærene, som mente de fikk for lav pris for aksjen. Oslo tingrett var enig, og løftet prisen med mer enn 50 prosent.

Nå som saken skal opp igjen på nytt, vil det bli ført et stort antall vitner som skal uttale seg om de fire virksomhetsområdene til tidligere Hafslund ASA. 

– Dette skal gi grunnlag for en samlet prissetting av aksjen for 3. august 2017, sier Knudtzon.

Ikke bare det: Mengden av dokumenter har vokst med nesten 1.000 sider etter tingretten, og er nå på nærmere 10.000 sider.

Overskjønn

Saken blir håndtert av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer, og administreres av lagdommer Hugo Abelseth.

Konflikten dreier seg om Hafslund-aksjene som ble overtatt i august 2017 av Oslo Energi Holding AS. Den gangen ble minoritetsaksjonærene tilbudt 96,76 kroner for hver aksje.

De nektet å akseptere prisen, og saken gikk til tingretten. Blant minoritetsaksjonærene var KLP og Folketrygdfondet.

Aksjonærene vant i tingretten og fikk hele 147,13 kroner for hver aksje. Det innebærer at Oslo kommune må ta en regning på en milliard ekstra, hvis resultatet blir det samme i lagmannsretten som i første runde.

- NEI, NEI: Birger Magnus var styreleder i Hafslund. Han mente tilbudet på rundt 97 kroner var for lavt. Foto: Eivind Yggeseth

En ting er prisen, et annet spørsmål i saken er rentene. For en eventuell merpris blir ikke utbetalt før det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

– I saken skal det betales en rentegodtgjørelse, blant annet på merbeløpet, såkalt avsavnsrente. Det er stor uenighet mellom partene om hvordan denne renten i saken skal beregnes, sier Knudtzon.

Men at det kan dreie seg om mange millioner er det liten tvil om.

– Flere feilslutninger

Oslo Energi Holding hevder på sin side at skjønnsretten, det vil si Oslo tingrett, har fastsatt en for høy verdi per aksje.

«At retten fastsetter verdien for høyt kan ikke tilbakeføres til en enkelt feil, men skyldes kombinasjonen av feilslutninger fra rettens side på flere viktige punkter,» skriver advokat Arne Tjaum i BAHR i sin begjæring til retten. 

Han er en av advokatene som har saken for Oslo Energi Holding.

Saken reiser så prinsipielle spørsmål
Professor Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI

Tjaum hevder blant annet at: «Skjønnsretten har valgt å se bort fra partenes avtaler og de verdivurderingene (skriftlige og muntlige) som var tidsnære til innløsningstidspunktet. Retten har i stedet lagt avgjørende vekt på verdivurderinger som er blitt til i anledning skjønnssaken. Disse er (..) åpenbart påvirket av etterfølgende utvikling».

Han avviser blankt at kommunen ville ha tilbudt 147 kroner for aksjene i 2017.

Professor Tore Bråthen på Handelshøyskolen BI forutså at en anke kom til å komme da dommen falt i tingretten.

– Det dreier seg om mye penger. Dessuten er det snakk om en forståelse av jusen som nok ikke helt har fått en avklaring tidligere. Saken reiser så prinsipielle spørsmål, sa han til Finansavisen.

Krevende år

Det var i april 2017 at Oslo kommune og finske Fortum ønsket å dele Hafslund mellom seg. De eide rundt 90 prosent og kunne dermed tvangsinnløse de siste aksjonærene. 

Aksjonærene fikk tilbud om 96,76 kroner per aksje, men ble anbefalt av styret i Hafslund å si nei.  Så aksjonærene ba i stedet om et rettslig skjønn. Det endte med at tingretten økte prisen med mer enn 50 prosent i forhold til det de hadde fått tilbud om. Svaret ble 147,13 kroner.

Nå gjenstår det å se hva lagmannsretten mener.

borgarting lagmannsrett
hafslund
bahr
Sigurd Knudtzon
aksjonærer
minoritetsaksjonærer
erstatning
erstatningskrav
Nyheter
Jus
Finans
Energi