DNB vant for andre gang

DNB krevde millionerstatning etter en tabbe fra to takstmenn, som satte verdien på eiendommen altfor høyt. Banken vant nå i Borgarting lagmannsrett.

BLE HØRT: DNB nådde frem med kritikken av takstmennene. Her ved konsernsjef Kjerstin Braathen. Foto: Eivind Yggeseth

Det er takstmennenes forsikringsselskap, Tryg Forsikring, som nå må bla opp nærmere seks millioner kroner, pluss renter, etter dommen i lagmannsretten.

Tvangssolgt

Det var Kapital som først omtalte konflikten, høsten 2018. De skrev at «Norge største bank går til sak etter at eks-advokat Håkon Schiongs bolig ble tvangssolgt». 

Schiong er kanskje mest kjent som forsvareren til finansmannen Ole Christian Bach. 

Eiendommen til Schiong lå på Hadeland, og det skal ha vært uoppgjorte regninger som førte til tvangssalget.

Problemet var de høye verdivurderingene som takstmennene hadde kommet med. Det gjaldt takstmann Ole Sand og en nå avdød takstmann.

EIER: Det var eiendommen til advokat Håkon Schiong på Hadeland som skulle selges. Foto: NTB Scanpix

Banken mener at taksten førte til at de la feilaktige verdivurderinger til grunn for lån med pantesikkerhet i eiendommen. 

Det førte i sin tur til at banken led et økonomisk tap da tvangssalget ga en vesentlig lavere salgssum.

- Stort avvik

Takstmennene tapte i tingretten, og nå har de tapt på nytt.

Lagmannsretten slår fast at: «Det er ikke tvilsomt at en markedsverdi på henholdsvis 7,2 og 9,8 millioner kroner i 2005 og 2007 var sterkt villedende objektivt sett. Ved salg i det åpne markedet i 2016, riktig nok et tvangssalg, ble salgssummen satt til 2,8 millioner kroner».

Retten mener at avviket mellom vurdert markedsverdi og reell markedsverdi var langt utenfor det man kan forvente, «selv ved sterkt skjønnsmessige vurderinger».

Retten påpeker at takstmennene blant annet sviktet fordi de ikke foretok selvstendige vurderinger av grenser og rettighetsforhold når det gjaldt eiendommen. De baserte seg blant annet på opplysninger fra Schiong selv, uten å opplyse om det.

- Rom for skjønn

Samtidig påpeker retten at vurderingen av markedspris er sterkt skjønnsmessig, og at det må tillates et betydelig slingringsmonn før en verdivurdering anses som uaktsom i et «lokalt marked med få sammenlignbare objekter». 

Likevel slår de fast at en aktsom verdivurdering neppe ville gitt tap på lån for DNB.

Retten understreker at det er kjernen i takstmenns profesjon å vurdere verdien på eiendommer:

«Da må brukere av takstene, også profesjonelle aktører som utlånsbanker, i utgangspunktet kunne innrette seg på at vurderingene er basert på et forsvarlig faktisk grunnlag og faglig forsvarlige vurderinger».

Det er advokat Fredrik Valltoft Eidem som har hatt saken for DnB, mens Rune Nielsen Stiegler har ført saken for Tryg Forsikring og takstmann Ole Sand.