Går rettens vei for å oppheve arresten

– Skatteetaten har ikke gjort jobben sin skikkelig. Min klient er ikke skattepliktig til Norge, sier Ekornes-arvingens advokat.

UENIG: Skatteadvokat og partner i Advokatfirmaet Brækhus, Antonio Holstad, mener Skatteetaten tar feil når de hevder hans klient Gunnhild Ekornes Mertens skal betale gevinstskatt etter Ekornes-salget til Norge. Foto: BRÆKHUS
Jus

– Min klient er ingen skurk. Hun har bodd i utlandet i 35 år. Her har man gransket kontoutskrifter og sett på reiser mange år tilbake i tid. Så har man gjort noen funn, men uten å undersøke dem nærmere, har de kokt suppe på en spiker, sier advokat Antonio Holstad.

Han er partner i advokatfirmaet Brækhus, og har spisskompetanse innenfor internasjonal skatterett og har selv en fortid som jurist i Skatteetaten.

Han mener hans tidligere kolleger har gått altfor aggressivt til verks når de har krevd arrest i eiendelene til Gunnhild Ekornes Mertens (75).

– De har solgt en historie til dommeren i arrestsaken om at denne gamle damen bevisst har unndratt seg 43 millioner kroner i skatt, men sannheten er at Skatteetaten ikke engang har fattet et vedtak i saken, sier Holstad.

Har ikke skjult noe

At hans klient solgte nesten 1,1 millioner Ekornes-aksjer for 139 kroner stykket i 2018, bestrides ikke.

– Salgssummen på 150 millioner kroner er opplyst til skattemyndighetene i Luxembourg, men der er gevinst på aksjesalg skattefritt, sier Holstad.

Han mener norske skattemyndigheter enkelt kunne funnet ut av dette om de hadde tatt seg bryet med å kontakte sine kolleger i Luxembourg.

– Ikke noe sted i saksdokumentene som vi har fått se, fremkommer det at de har gjort det, sier Holstad.

Norge har en skatteavtale med det lille monarkiet, som både gir norske myndigheter innsyn i nordmenns skatteforhold i Luxembourg og grunnlag for tvangsinndrivelse i miniputtstaten.

Vil flytte hjem til Norge

75-åringen eier et hus i Luxembourg, hvor hun bor.

– Derfor forstår vi ikke hvorfor Skatteetaten har hatt sånt hastverk med å ta arrest i min klients eiendeler i Norge. Vi var i dialog med dem da vi helt uventet fikk arrestkjennelsen tilsendt i begynnelsen av februar, sier Holstad.

Et annet moment han legger vekt på, er at Ekornes Mertens har signalisert at hun planlegger å flytte hjem igjen til Norge, etter at hun ble enke. 

– Da vil hun uansett måtte skatte av sin formue og sine kapitalinntekter til Norge. Hun forsøker ikke å unndra seg noe, sier Holstad.

– Skatteetaten har etterlyst svar fra dere på de funnene de har presentert.

– Og det skal de få, men det tar litt tid å gå gjennom alt materialet vi er blitt presentert. Kontrollperioden strekker seg over seks år, tilbake til 2012. Vi jobber med å få oversikt over saken, og har sagt vi skal gi dem svarene de ber om.

Sterkest bånd til Norge

Etter skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg vektlegges det hvor man har sterkest personlige og økonomiske forbindelser. Skatteetaten mener at Ekornes Mertens har de sterkeste bånd til Norge.

Konklusjonen har de kommet til etter å ha undersøkt hennes reiser til Norge mellom 2012 og 2018. De har også gransket hennes bank- og kredittkortbruk, og transaksjoner i norske og utenlandske kontoer i Norge.

– Min klient har et fritidshus og en bil i Norge. Det er ikke ulovlig å reise på ferie til sitt hjemland og besøke familie og venner, selv om man er bosatt i utlandet.

Hennes avdøde ektemann har også besøkt Norge, hvor han skal ha arbeidet og bygd sitt eget nettverk siden 70-tallet.

Tar arrestsaken til retten

Advokat Holstad mener Skatteetaten tolker jussen feil.

– Det er lett å trå feil når det gjelder internasjonale skattespørsmål. Reglene er svært kompliserte. Norge har en skatteavtale med Luxembourg som regulerer dette, og den har forrang foran norsk rett, sier Holstad.

Til Finansavisen viser han frem papirer fra myndighetene i Luxembourg som han mener  dokumenterer at hans klient ikke er globalskattepliktig til Norge.

– Hva gjør dere nå?

– Aller først går vi rettens vei og bestrider arresten. Vi vil begjære den opphevet. Skatteetaten fikk medhold i sitt krav uten å presentere et skattevedtak for dommeren - og uten å høre oss, sier Holstad.

Han har ikke noe imot at Skatteetaten foretar kontroller og støtter fullt ut kampen mot skatteunndragelser.

Skatteetaten kommenterer av prinsipp ikke enkeltsaker, og viser til taushetsplikt.

skattekrav
gunnhild ekornes mertens
antonio holstad
brækhus
skatteetaten
arrest
skatteavtale
luxembourg
Nyheter
Jus