Griper ikke inn mot krisetiltak

– Høyesterett kan ikke gå gjennom og prøve lovligheten av lover og forvaltningsvedtak på eget initiativ, fastslår høyesterettsjustitiarius.

LEDER LANDETS TREDJE STATSMAKT: Høyesterett og justitiarius Toril Øie har rett og plikt til å prøve om lover og forvaltningsvedtak strider mot Grunnloven. Foto: NTB Scanpix
Jus

På grunn av coronaviruset og tiltak fra regjeringen for å begrense smittespredning, stengte Høyesterett de muntlige ankeforhandlingene sist fredag, 13. mars.

Inntil videre videre varer utsettelsen i to uker.

Til tross for dette uvanlige grepet har Finansavisen de seneste dagene hatt skriftlig kontakt med Høyesterett for å få en kommentar til de sterke inngrepene i innbyggernes personlige frihet.

Hyttefolk har fått forbud mot å oppholde seg på egen eiendom. Fra hyttekommunen Hvaler rapporteres det om lynsjestemning. Riksadvokaten varsler 20.000 kroner i bot for å bryte karantenebestemmelser. En kort handletur i Sverige resulterer i 14 dagers karantene. 

Tromsø kommune setter til og med besøkende fra Sør-Norge rett i karantene.

Sjekker vedtak mot Grunnloven

Har lokale myndigheter, regjering og Storting virkelig lov til å nedlegge slike forbud?

Høyesterettsjustitiarius Toril Øie svarer skriftlig på Finansavisens spørsmål.

«Domstolene, med Høyesterett i siste instans, har etter Grunnloven § 89 rett og plikt til å prøve om lover og forvaltningsvedtak strider mot Grunnloven», skriver hun.

Det er også domstolenes oppgave å kontrollere at forvaltningsvedtak er i samsvar med alminnelig lov og om lovgivning og at forvaltningsvedtak er i samsvar med menneskerettsforpliktelsene.

«Ved denne kontrollen trekker Høyesterett i siste instans opp de rettslige rammene for offentlig myndighetsutøvelse», skriver Øie.

Setter ikke ned foten

Men det er ikke samme som at Høyesterett vurderer og kommenterer lover og pålegg fortløpende. Det innebærer at retten heller ikke kommer til å sette ned foten overfor Rregjering og Storting, i hvert fall ikke nå.

«Det er imidlertid helt sentralt at denne prøvingen bare kan skje i en sak som er brakt inn for Høyesterett. Høyesterett kan ikke gå gjennom og prøve lovligheten av lover og forvaltningsvedtak på eget initiativ. Dette vil være i strid med den oppgavefordelingen mellom statsmaktene som følger av Grunnloven», skriver Øie.

«På denne bakgrunn, og på helt prinsipielt grunnlag, kan jeg ikke uttale meg om de reglene som nå er gitt, eller anvendelsen av disse», legger hun til.

høyesterett
høyesterettsjustitiarius
Toril Øie
coronavirus
Nyheter
Offentlig
Jus