Henning Solberg ber Høyesterett om hjelp for å slippe ny konkurssak

Henning Solberg ber nå Høyesterett om hjelp etter at lagmannsretten slaktet konkursfrifinnelsen i tingretten og ba om ny konkurssak.

VIL IKKE HA NY KONKURSSAK: Henning Solberg vil at Høyesterett skal forkaste lagmannsrettens kjennelse som konkluderte med at konkurssaken mot ham måtte føres på nytt som følge av at retten hadde gjort dårlig jobb. Foto: Ole Berg-Rusten

Konkurssaken mot Henning Solberg går nå helt til Høyesterett. Det er Solbergs våpendrager Hans Kristian Skarpholt som nå vil oppheve Borgarting lagmannsretts kjennelse der de krevde ny konkursbehandling av Solberg.

Det var i november at Heggen og Frøland tingrett frifant Solberg i konkurssaken anlagt av eks-kompanjong Ramiz Safdar. Safdar anket, og Borgarting lagmannsrett slaktet tingretten for ikke å ha gjort jobben sin da de så gjennom fingrene på alle de ubesvarte spørsmålene om Solbergs formue, gjeld og inntekter.

Henning Solberg avviste kjennelsen og hevdet i VG at han hadde fire millioner på konto, men nylig omtalte Finansavisen at også den lokale sparebanken hadde igangsatt inkassosak mot Solberg.

To anførsler

«Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere saken for Norges Høyesterett i media. Anken gjelder feil rettsanvendelse og saksbehandling av Borgarting lagmannsrett», skriver Hans Kristian Skarpholt i en melding til Finansavisen.

Vi mener anken til Høyesterett er grunnløs, og at dette er et forsøk på å kjøpe tid
Håkon Juell Hassel, advokat

Etter det Finansavisen forstår skal anken knyttet seg til to punkter. Det ene handler om gjelder at Solberg mener at lagmannsretten har forstått konkursloven uriktig når det gjelder vilkår for å åpne konkurs. Den andre ankegrunnen gjelder saksbehandlingsfeil Solberg mener foreligger. 

Det pekes i anken på at lagmannsretten skulle ha gjort en realitetsavgjørelse i saken som da burde å ha konkludert med at Safdars anke skulle forkastes. Videre mener Solberg at det var feil av lagmannsretten å vektlegge at spørsmål knyttet til egne økonomiske forhold ikke var besvart.

FEIL: Henning Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt mener Borgarting lagmannsrett gjorde saksbehandlingsfeil. Foto: Ole Berg-Rusten

Det andre handler om det ikke skulle være grunnlag for alle de ubesvarte spørsmålene til Solberg.

– Grunnløs

– Vi mener anken til Høyesterett er grunnløs, og at dette er et forsøk på å kjøpe tid. Det er ikke noe veien for å legge frem det Solberg har av opplysninger, og da får retten avgjøre om han skal slås konkurs eller ikke. Det er ikke verre enn det, sier Safdars advokat Håkon Juell Hassel i Advokatfirmaet Elden.

– Vi har fått en ukes frist på å besvare anken, men kommer til å besvare anken helt i begynnelsen av uken. Da kommer vi til å be om at saken behandles med god fremdrift slik at det ikke går unødig tid tapt.

Anken til Høyesterett kommer etter at Heggen og Frøland tingrett hadde startet ny behandling etter å ha fått saken i retur fra lagmannsretten. Tingretten fulgte opp spørsmålene lagmannsretten etterlyste svar på.

TIDSTYV: Håkon Juell Hassel mener Henning Solberg kun ønsker å hale ut tiden når han vil ha ankeutvalget i Høyesterett til å omgjøre konkurssaken hans. Foto: steinar grini

Corona hindrer takst

Det er blant annet forhold knyttet til verdien av familiegården i Spydeberg lagmannsretten har bedt tingretten følge opp. 

Her skal Solberg nå ha anført at noen takst her skal være vanskelig som følge av situasjonen rundt coronaviruset.

Finansavisen har tidligere omtalt gjeldssituasjonen til den blide rallykjøreren. Det handler om en lang rekke krav fra både den lokale sparebanken og venner og forretningspartnere. Summeringer Finansavisen har gjort indikerer tall opp mot 100 millioner kroner. Solberg selv har bekreftet mange av gjeldspostene, men har også avvist at gjelden er så høy som 100 millioner.

Safdars rettet først et krav på 11,8 millioner delvis fordelt på direkte lån og delvis på kausjonsansvar. Av den ordinære gjelden på 5,5 millioner mente retten at kun 2,5 millioner var godt dokumentert.