Bostyrer gransker transaksjoner i Høili-familien

Før det virtuelle kjøpesenteret The Moon gikk konkurs, sikret Dag Høilis onkel kildekoden og domenenavnet til konseptet for en brøkdel av nevøens investeringer i selskapet.

GRANSKER KONKURSEN: Partner Johan Henrik Nossum (t.v.) i advokatfirmaet Schjødt er bostyrer i konkursboet The Moon. Nylig orienterte han dommer Rune Klausen i Oslo byfogdembete om sine foreløpige funn. Foto: Iván Kverme

I februar meldte selskapet The Moon oppbud og opplyste retten at det hadde en gjeld på 35,6 millioner kroner.

Hovedeier var Dag Alexander Høili, som gjennom Dagsander Invest kontrollerte 68 prosent av selskapets aksjer på konkurstidspunktet. 

Gjennom år har han spyttet inn nærmere 30 millioner kroner i The Moon, både som aksjekapital og lån.

Lanserte digitalt motehus

Ideen var å lansere verdens første virtuelle motedestinasjon. Med en mobilapp skulle kundene bevege seg rundt i et kjøpesenter, hvor de kunne se moteplagg og sko i digitale utstillingsvinduer. 

KONKURS: Selskapet The Moon, som Dag Høili eide 68 prosent av. Foto: HØILI

Likte de hva de så, kunne brukerne bevege seg inn de ulike nettbutikkene og se nærmere på flere varer. Akkurat som i et ekte kjøpesenter.

Mot en andel av salgsinntektene fra nettbutikkene, skulle The Moon sørge for utstillingsplass, programvare og en e-handelsløsning. 

Butikkene skulle selge og distribuere varene fra eget lager. The Moon var sikker på at dette var en god løsning for alle. 

De trodde de ville tiltrekke seg mange kunder fordi utvalget av nettbutikker og varemerker var stort, og hver enkelt aktør slapp da å investere i en egen nettbutikk som måtte markedsføres i en jungel av andre nettbutikker.

Brukte over 40 millioner

Fire år tok det å lansere en fungerende teknisk løsning, men det var ikke enkelt å få med seg butikker på ideen. Årsaken var at The Moon hadde for få brukere av appen. Og handleglade kunder uteble fordi det var for få butikker å besøke i det virtuelle kjøpesenteret.

Inntektene har vært minimale. Fra 2013 og frem til regnskapsåret 2018 har det fremførbare underskuddet vokst til 42,7 millioner kroner.

Kostnadene som reflekteres i det akkumulerte underskuddet er aktivert som immaterielle eiendeler, til en bokført verdi på omtrent samme sum ved utgangen av 2018.

Et forsøk på å få inn nye investorer strandet. Siden nye kunder og samarbeidspartnere uteble, måtte ansatte permitteres og ledelsen ble byttet ut.

KJØPTE LISENS: Jens Petter Høili, som er onkel til Dag Høili, sikret seg tilgang til kildekodene, handelsplattformen og nettadressen til The Moon, før selskapet gikk konkurs. Foto: Håkon Sæbø

I fjor startet man så et arbeid med å forsøke å selge den teknologiske løsningen til andre. Men det var ingen napp, bortsett fra én aktør.

Onkelen fattet interesse

Selskapet Future Investment Group var interessert. Hovedaksjonær er Jens Petter Høili. Han er onkel til Dag Høili og lillebror til faren hans, den mer kjente forretningsmannen Terje Høili.

1. november i fjor ble man enige om at Future Investment Group (FIG) overtar nettadressen themoon.com for 100.000 kroner. 

For ytterligere 780.000 kroner fikk man overført en kopi av handelsplattformen og kildekoden som var skrevet, samt alle andre tilhørende immaterielle rettigheter og data.

Formelt sett overførte ikke The Moon alle sine eiendeler til Future Investment Group. Selskapet har bare kjøpt en lisens av The Moon. 

Må følge strenge vilkår

Men lisensavtalen inneholder en rekke konkurransebegrensede klausuler som The Moon må rette seg etter. Vanligvis er det lisensgiver som dikterer vilkårene.

Avtalen forbyr lisensiering eller salg av plattformen, eller deler av den, til konkurrenter av FIG. Heller ikke utviklere av teknologi og plattformer som kan brukes av konkurrenter til FIG, kan man inngå lisensavtaler med.

Dermed er lisensen firmaet til Dag Høilis onkel sitter på så omfattende og begrensende, at bostyrer Johan Henrik Nossum i advokatfirmaet Schjødt karakteriserer den som eksklusiv for FTG.

Boet er nærmest satt i sjakkmatt med tanke på å kunne selge eiendelene i The Moon til andre. Bare uker før konkursen, var eiendelene bokført til en verdi på 44 millioner kroner. 

Men plattformen, kildekoden, varemerkene og nettadressen har selskapet til Dag Høilis onkel sikret seg for 880.000 kroner eks. mva.

Undersøker lovlighet

Aksjeloven, og da spesielt § 3-8, fastsetter noen rammer for hvordan verdier kan overføres til personer i ledelsen av et selskap eller nærstående. Blant annet skal transaksjoner over en viss terskelverdi godkjennes og meldes Foretaksregisteret. I tilfelle for The Moon er verdigrensen 298.000 kroner. Ettersom avtalens virkelige verdi var vederlaget som ble avtalt, skal § 3-8 i aksjeloven følges.

Onkler og tanter er i utgangspunktet ikke regnet som nærstående, noe derimot ektefeller, foreldre, barn og søsken er. Men en onkel kan i noen tilfeller være en så nær tilknytning at § 3-8 kommer i betraktning.

– Derfor har jeg bedt om en redegjørelse for forholdene rundt transaksjonen i fjor, slik at jeg kan ta stilling til om den var grei eller om spørsmålet burde vært behandlet i en generalforsamling, sier bostyrer Nossum.

Kontroll over harddisker

Om avtalen skulle vært godkjent av generalforsamlingen, og den ikke ble det, er den ikke bindene for The Moon. 

Er transaksjonen å anse som ugyldig, kan bostyrer få et større handlingsrom med tanke på å realisere verdier i konkursboet. 

LÅNTE UT PENGER: Maria Høili lånte 8 millioner kroner til The Moon, som broren Dag var hovedaksjonær i. Kort tid etter at hun ba om tilbakebetaling, var The Moon konkurs. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Foruten beslag i regnskaper og selskapsdokumentasjon, har bostyrer også sikret seg tre harddisker med kopi av handelsplattformen som er utviklet og kildekodene.

Millionlån og momskrav

Også Dag Høilis søster, Maria Høili, risikerer å tape penger på brorens shoppingprosjekt.

Gjennom sitt selskap Tehedama, har hun lånt The Moon 8 millioner kroner. Like før The Moon meldte oppbud, anmodet hun at lånet ble innfridd - med renter. Summen var på 10,1 millioner kroner.

Kravet om å innfri lånet kommer på toppen av et avgiftskrav fra skattemyndighetene på 9,8 millioner kroner. 

Beløpet tilsvarer inngående moms som The Moon har fradragsført over flere år. Siden selskapet knapt har hatt inntekter, vedtok Skatteetaten å slette selskapet fra MVA-registeret like før jul i fjor og kreve fradragsført moms innbetalt. Vedtaket er påklaget.