Falske nyheter kan rammes av straffeloven

Fake news kan skape panikk. – Trusler som fremsettes for å skape frykt i befolkningen kan straffes, advarer John Christian Elden. Han er forsvarer og ekspert på strafferett.

FALSKE NYHETER: Advokat John Christian Elden trekker opp grensen for hva som er innenfor og utenfor loven. Foto: NTB Scanpix

Falske nyheter formerer seg lynraskt på sosiale medier. Resulatet kan bli panikk og kaos.

Det kan være falske råd om hva som kurerer corona. Eller beskjed om at man «må»skynde seg å hamstre mat fort, fordi regjeringen er i ferd med å stramme inn.

Der noen utgir seg for å være helsemyndigheter, vil det kunne gripes inn også med straff
John Christian Elden

– Kan fake news være straffbart?

– Fake news vil sjelden være straffbart og må møtes med korrekte nyheter. Ethvert samfunn skal være svært forsiktig med rettsregler der man forbyr meninger og uttalelser selv i kritiske situasjoner, advarer John Christian Elden i advokatfirmaet Elden. 

– Befolkningen bør likevel være klar på hva de leser, og forholde seg til informasjon fra offentlige myndigheter.

Over grensen

Men det er noen grenser man ikke bør overskride, sier advokaten.

– Der noen utgir seg for å være helsemyndigheter, vil det kunne gripes inn med straff. Det samme gjelder den som fremsetter trusler eller har truende eller skremmende adferd overfor andre. Hva som er skremmende og truende må sees i sammenheng med den samfunnssituasjon vi er i. 

Elden legger til:

 – Yrkesgrupper som er underkastet tilsynsmyndigheter vil kunne utsettes for kontroll, vurdering og eventuell tap av lisens ved faglig misbruk av sin stilling.

Ifølge Elden er det straffeloven som viser hvordan fake news skal håndteres. Se faktaboks.

Mulig straff for å spre falske nyheter

Straffeloven

§ 164.​1 Ulovlig myndighetsutøving

Den som uhjemlet utøver offentlig myndighet,​ 2 eller som foretar handlinger som bare kan utøves av offentlige tjenestemenn, ​3 straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 165.​1 Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv.

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

a) ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten,

b) uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe som lett kan forveksles med slike, eller

c) uhjemlet offentlig​ eller i rettsstridig øyemed bruker norsk eller utenlandsk offentlig tittel.

§ 167.​1 Ulovlig yrkes- eller virksomhetsutøvelse

Den som utøver et yrke eller en virksomhet uten å ha en nødvendig offentlig tillatelse eller autorisasjon, eller uriktig utgir seg for å ha dette, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

§ 266.​1 Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Kilde: John Christian Elden, advokatfirmaet Elden