– Coronakrisen er dramatisk for BAHR, men også for hele advokatbransjen

Krisen har rammet advokatbransjen med full styrke. Flaggskipet BAHR vurderer permitteringer og tilbakeholdelse av tidligere opptjent overskudd.

DRAMATISK FOR BAHR: Flaggskipet BAHR, med daglig leder Thomas K. Svensen i spissen, vurderer permitteringer og tilbakeholdelse av tidligere opptjent overskudd. Foto: BAHR

– Det stemmer at vi vurderer ulike tiltak. Det er helt nødvendig dersom man skal forvalte virksomheten forsvarlig i en situasjon som den foreliggende, sier daglig leder Thomas K. Svensen.

Han forteller at eierne må forberede seg på store inntektsbortfall og tilbakeholdelse av tidligere opptjent overskudd.

– Videre vil permitteringer måtte vurderes. Dette er foreløpig ikke satt i verk, men planlegges for det tilfellet en slik beslutning blir nødvendig.

Dramatisk

Svensen omtaler coronakrisen som dramatisk for advokatfirmaet BAHR, men også for hele advokatbransjen.

– Vi gjør alle de tiltakene vi kan, slik at vi er best mulig skodd som virksomhet når krisen er over. BAHR som virksomhet er i likhet med alle andre virksomheter helt avhengig av å tilpasse seg markedet, sier han.

Svensen forklarer:

– Når vi har bortfall av inntekter, som nå, må vi gjøre det vi kan for likevel å sikre en robust virksomhet som kan møte alle våre forpliktelser overfor ansatte og andre.

Han understreker at det tar tid å få firmaet friskmeldt igjen.

– Dersom det utvikler seg slik vi frykter og tror, tar det tid å få normal aktivitet igjen. Det er helt sikkert et etterslep på tre-seks måneder.

Nådeløst

Når det gjelder advokatbransjen, så er det store forskjeller på hvordan advokatfirmaene rammes.

Det avgjøres blant annet av hvilke felt de dekker og hvilke klienter de har.

Siden domstolene stenger, faller trolig inntektene bort for forsvarerne nesten umiddelbart. De som derimot driver med konkurser og arbeidsrett, kan ha gode tider.

Men uansett er det et avgjørende spørsmål: Kan klientene gjøre opp for seg?