– Vi er dimensjonert for mer ordinære tider, sier styreleder i Wikborg Rein

– Vi er også sterkt berørt av den rådende krisen i samfunnet, og næringslivet spesielt, sier styreleder Geir Sviggum i Wikborg Rein. Men de håper å slippe permitteringer, som firmaet har unngått i 100 år.

NYE TIDER: – Våre klienter involverer oss nå i sitt krise- og omstillingsarbeid, sier advokat Geir Sviggum i Wikborg Rein. Foto: Iván Kverme

I dag ble det kjent at flaggskipet BAHR i advokatbransjen vurderer å permittere ansatte.

Hva gjør de andre store advokatfirmaene?

Geir Sviggum er styreleder i advokatfirmaet Wikborg Rein. Det er et annet av landets største advokatfirmaer, sammen med blant andre Wiersholm, Schjødt og Thommessen.

– Wikborg Reins virksomhet speiler de til enhver tid gjeldende utfordringer og muligheter norsk næringsliv står overfor, sier styreleder Sviggum.

Mørke midt på dagen

Coronakrisen formørker dagene:

– Vi er også sterkt berørt av den rådende krisen for samfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Han forklarer situasjonen slik:

– Våre klienter involverer oss nå i sitt krise- og omstillingsarbeid. Av den grunn har vi ikke sett noe markant fall i aktivitetsnivået.

Men det kan komme:

– Karakteren av innkomne oppdrag har endret seg de seneste ukene. Dette er et øyeblikksbilde, og vi er forberedt på at det kan endres raskt.

KAN SKIFTE RASKT: - Innkomne oppdrag har endret seg de seneste ukene. Dette er et øyeblikksbilde, og vi er forberedt på at det kan endres raskt, sier Geir Sviggum, styreleder i Wikborg Rein. Foto: Iván Kverme

Ifølge Sviggum er bemanningen et resultat av en langsiktig bemanningsstrategi som er utviklet over mange år. Foreløpig er den uendret.

Kan endres

– I likhet med de andre store norske advokatfirmaene er vi dimensjonert for mer ordinære tider enn den fasen vi nå går inn i. Derfor må vi, som alle andre, kontinuerlig vurdere våre behov. 

Han oppsummerer situasjonen slik:

– I det helt nære bildet vil det ikke bli aktuelt med sluttpakker, permitteringer eller ansettelsesstopp hos oss.