Spår skilsmisseøkning på hjemmekontoret

Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden tror at karantene og hjemmekontor kan utløse mer jobb for advokatene som driver med skilsmisseoppgjør og barnefordeling.

OPTIMIST: Daglig leder Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden sier selskapet er godt rustet for å takle coronakrisen. Foto: Iván Kverme

Selv om domstolene er stengt på grunn av coronaviruset er det tilnærmet «business as usual» hos Advokatfirmaet Elden.

– Selv om mange rettssaker er avlyst i første omgang, er det i offentlig betalte saker i utgangspunktet slik at retten kompenserer for tid man har satt av, og som ikke lar seg fylle opp med andre oppdrag, sier daglig leder Anders Brosveet i Advokatfirmaet Elden.

– Sakene blir ikke borte, selv om de utsettes. I tillegg oppstår det jo gjerne flere tvister i økonomiske nedgangstider. Det blir neppe færre saker knyttet til konkursbobehandling, styreansvar og andre erstatningskrav.

Det blir neppe færre saker knyttet til konkursbobehandling, styreansvar og andre erstatningskrav
Anders Brosveet, Advokatfirmaet Elden

– Karantene, hjemmekontor og hjemmeskole kan også fort utløse mer jobb for advokatene våre som driver med skilsmisseoppgjør og barnefordeling, sier han.

Digital saksbehandling

Brosveet venter at domstolene vil komme relativt raskt i gang med saksbehandling via video og lyd. 

– Det at domstolene har fått opp digitale løsninger som gjør at dokumentutveksling kan skje digitalt er helt nødvendig for at vi kan opprettholde vår drift, siden våre saker innen både straffe- og sivilrett er knyttet opp til domstolene, sier han, og legger til:

– Nå kom akkurat Justisdepartementets utkast til hasteforskrift i medhold av «Coronaloven» som ble vedtatt i Stortinget tidligere i dag, der det foreslås betydelig utvidet anledning til å bruke videomøter i retten. Det vil forhåpentligvis bidra til at rettsstaten kan holdes i god funksjon gjennom krisen.

Har permittert sekretærer

Advokaten trekker frem at saksforberedelse og annet arbeid i sivile tvistesaker går sin gang, med digitale arbeidsmåter og klientmøter via video.

– Den største forskjellen fra tidligere er at advokatene i større grad må gjøre alt av oppgaver selv på sine hjemmekontorer, og man får brukt mindre sekretærbistand. Derfor har vi permittert noen sekretærer i en periode, sier han, og legger til:

– Vi har absolutt ingen planer om å permittere noen advokater i denne situasjonen. Vårt fokus er på å opprettholde produksjonen og tjenestene til klientene, og da trenger vi advokatene og fullmektigene våre. Vi venter at vårt marked på mellomlang sikt vil øke i kjølvannet av coronakrisen.

Tvungen endring

Brosveet legger til at situasjonen ville sett annerledes ut om coronaviruset hadde inntruffet for tre år siden.

– Da hadde hverken vi eller andre aktører i rettsvesenet kommet langt nok i digitaliseringen at det ville vært mulig å holde virksomheten i gang slik som nå. Samtidig bidrar krisen til at mange blir tvunget til å bruke digitale verktøy, som igjen hever den digitale kompetansen, sier han.