Petter Stordalen henter 15 millioner til jussatsing

Samtidig som reiselivsimperiet til Petter Stordalen kollapser, går han i strupen på Gyldendal Rettsdata og investerer millioner i konkurrent for juridisk litteratur.

SATSER I NEDGANGSTIDER: Petter Stordalens Strawberry Publishing investerer minst 20 millioner kroner i en ny forlagsgren, som sikter seg inn mot advokater, dommere og jurister. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

I det stille har Petter Stordalen og hans Strawberry Publishing de seneste månedene bygget en organisasjon som skal kapre markedsandeler i det lukrative forlagsmarkedet for juridisk faglitteratur.

Det er verdsatt til over 200 millioner kroner i årlig omsetning, hvor Gyldendal Rettsdata er klart største aktør. Også Aschehoug er i dette markedet gjennom Universitetsforlaget og Cappelen Damm med lærebøker i jus. I tillegg har stiftelsen Lovdata samlet en omfattende database over dommer, lover, forskrifter, rundskriv og lovarbeid.

Brukerne av litteraturen er advokater, dommere, jurister, revisorer, regnskapsførere og studenter, og et av de mest brukte verktøyene er Norsk Lovkommentar utgitt av Gyldendal.

Og det er akkurat det forlaget Strawberry Publishing sikter seg inn mot.

I løpet av noen måneder har Stordalen-systemet rekruttert nesten ti ansatte fra Gyldendal Rettsdata, samt programmerere som skal lage en ny, norskspråklig lovkommentardatabase.

INVESTERER I NORGE: Adm. direktør Flemming Breinholt i Karnov Group satser minst 35 millioner kroner i Norge for å ta markedsandeler fra Gyldendal Rettsdata. Foto: KARNOV

Får dansk gigant på laget

Fredag offentliggjorde Karnov Group at de går inn på eiersiden i et nyopprettet selskap med Strawberry Publishing.

– Gjennom en emisjon på 15 millioner norske kroner får vi 40 prosent av aksjene, og vi forplikter oss å investere minst 20 millioner kroner i driften i første omgang, sier adm. direktør Flemming Breinholt i Karnov.

Også Strawberry Publishing, som også skal eie 40 prosent, forplikter å investere et tilsvarende beløp.

Den tidligere BAHR-partneren og advokaten Knut Brundtland og hans familie skal eie 4 prosent, mens 16 prosent av aksjene skal tilbys ansatte i jusforlaget og eventuelle andre aksjonærer.

Karnov er allerede markedsledere innenfor juslitteratur i Danmark og Sverige. Allerede i 1924 utga Magnus Karnov en redigert juspublikasjon han kalte «Hvermands lovsamling».

I dag, 96 år senere, er Karnov Group et forlag notert på Stockholm-børsen med en markedsverdi på 4,5 milliarder svenske kroner.

BLIR EIER OG STYRELEDER: Knut Brundtland, som er utdannet jurist og var partner i BAHR i mange år, ble spurt av Petter Stordalen om å være styreleder i det nye forlaget. Foto: Eivind Yggeseth

Trumfkort er EU- og EØS-rett

At danskene er med, gleder Brundtland, som blir styreleder i det nye norske forlaget.

– Hva skal skille dere fra Gyldendals produkt?

– Foruten samarbeidet med Lovdata, mener vi det som vil være avgjørende for å lykkes i Norge, er at vi også kan tilby EU- og EØS-kommentarer på norsk, samt de lovkommentarene som Karnov allerede har, sier Brundtland.

Nettopp hva EU- og EØS-retten sier, er noe norske jurister har vært svært opptatt i det siste, og som det mangler rettskilder om på norsk.

– Det er et vannskille før og etter Nav-skandalen i fjor. Nå vil alle advokater undersøke rettskilder i EU og EØS, sier Brundtland.

Verdifullt faglitteraturmarked

Det finnes ingen nøyaktig oversikt over verdien av det juridiske litteraturmarkedet i Norge, men anslagene er på over 200 millioner kroner. 

Lovdata omsetter for rundt 50 millioner årlig. Gyldendal Rettsdata, som er størst, offentliggjør ikke sine tall, men beregninger tyder på at de drar inn i overkant av 100 millioner kroner.

Det som er sikkert, er at kjøpegruppen er sterk, og den har store budsjetter og veldig stor nytte av informasjonen som forlagene samler inn og bearbeider.

Effektiviseringsgevinster

Det IT har gjort for effektiviseringen av næringslivet og offentlig sektor er utrolig.

– Da jeg startet som advokat, var alle rettskildene samlet i store tunge bøker, og frykten var stor for at man overså noe, sier Brundtland.

Men i dag har IT og brukergrensesnittet i digitale lovsamlinger optimalisert researcharbeidet i rettskilder for advokatene og juristene.

– Arbeidet er blitt mer effektivt, man finner flere relevante kilder, og alt dette kommer klientene til gode, sier Brundtland.

petter stordalen
knut brundtland
strawberry publishing
gyldendal
lovdata
karnov group
flemming breinholt
faglitteratur
forlag
Nyheter
Kultur
Jus