Høyesterett skal trekke opp grensen for seksuell trakassering

Høyesterett skal nå vurdere en sak om seksuell trakassering. I sentrum står en unge kvinne, arbeidsgiver hennes og to kunder.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den unge kvinnen gikk til sak etter det hun mener er seksuell trakassering på arbeidsplassen. To ganger er hun blitt hørt i retten, men hvor går grensene? Illustrasjonsfoto. Illustrasjonsfoto: kmg
Jus

DN er blant de som har skrevet om saken, der kvinnens arbeidsgiver ble dømt for ikke å ha håndtert varsler om seksuell trakassering. 

Kvinnen vant derimot ikke frem med anklagene mot den ene av de to kundene. Derfor ble saken anket til Høyesterett, og har nå sluppet inn til behandling.

Påstand om tafsing

Den unge kvinnen saksøkte to kunder av bedriften hun jobbet i for seksuell trakassering. I tillegg gikk hun til sak mot arbeidsgiveren for kritikkverdig og mangelfull håndtering av situasjonen.

Kvinnen vant frem i tingretten, der hun ble tilkjent både saksomkostninger og oppreisningserstatning. 

Motpartene anket saken, men lagmannsretten stadfestet før jul dommen fra tingretten.

Lagmannsretten mente ledelsen i bedriften, først og fremst representert ved daglig leder, opptrådte klart kritikkverdig og uaktsomt.

Handlingen fremstår heller ikke som utpreget seksualisert.
Dom i lagmannsretten

Arbeidsgiveren ble dømt for manglende forsøk på å stanse klåingen. Kvinnen ønsket også oppreisningserstatning. Lagmannsretten valgte imidlertid å frifinne arbeidsgiver for dette kravet.

Idet A var i ferd med å forlate pauserommet sto C foran henne, strakk ut en hånd og lot som om han ville ta henne i skrittet
Dom i lagmannsretten

Metoo-sak til Høyesterett

Før jul omtalte LO-advokatene saken. De siterte lagmannsrettens dom, der handlingene fra kunden som ble frifunnet er beskrevet slik:

«A satt eller lå på kne på gulvet og utførte arbeider på en kran, da C kom bakfra og la hendene sine på ryggen hennes, på bar hud under genseren. A ble overrasket, reiste seg opp og forlot stedet uten å si noe. Lagmannsrettens bevisbedømmelse beror foruten forklaringen fra A, på forklaringen til C, som har bekreftet episoden. Lagmannsretten finner det etter bevisførselen ikke sannsynliggjort at handlingen skjedde fordi C ville fortelle A at hun ikke brukte tilstrekkelig vernetøy, slik han selv hevder.»

Det er også en annen hendelse de viser til:

«Den andre handlingen skjedde i bedriftens kontorlokaler i 2. etasje, i området mellom pauserommet og garderoben, sannsynligvis i tid etter den første episoden. Idet A var i ferd med å forlate pauserommet sto C foran henne, strakk ut en hånd og lot som om han ville ta henne i skrittet. A ble rasende, ba C «reise til helvete» eller lignende, og forlot stedet.»

Ikke alvorlig nok

LO-advokatene understreker at lagmannsretten mener at hendelsene er av «klar seksuell karakter og objektivt sett plagsom», men likevel ikke alvorlig nok til at det innebærer seksuell trakassering i lovens forstand. 

Dette spørsmålet må Høyesterett nå ta stilling til, fordi ankeutvalget har besluttet at anken skal slippe inn.

LO-advokatene understreker at det er lite rettspraksis om seksuell trakassering:

«Grensene for hva som er seksuell trakassering har stor praktisk betydning, og det er få rettsavgjørelser som gir avklaring på hvor grensene går. En dom fra Høyesterett vil derfor ha stor prinsipiell interesse, og vil også være retningsgivende for det nye lavterskeltilbudet som er lansert fra nyttår, hvor Likestillings- og diskrimineringsnemnda har fått kompetanse til å avgjøre saker om seksuell trakassering», påpeker de.

LO-advokat Tina Storsletten Nordstrøm fører saken på vegne av kvinnen.

høyesterett
seksuell trakassering
dom
advokater
erstatning
arbeidsgiver