Hevet ut fra studiet – tapte i retten

Hvor mye skal til for å bli kastet ut fra studiet hvis man er utagerende? Grensene ble prøvd i Oslo tingrett, og studenten tapte.

ETTERTRAKTET STUDIUM: Studenten ble hevet ut fra medisinstudiet. Her fra en operasjon på sykehus.  Illustrasjonsfoto: Eivind Yggeseth
Jus

Studenten kom inn på det ettertraktede medisinstudiet i Oslo, men etter hvert gikk det galt:

Han skal ha opptrådt utagerende og krenkende. Staten mente at en utestengelse var nødvendig av hensynet til medstudenter, ansatte og andre saksøker kunne komme i kontakt med under studiene og senere.

Ble stengt ute

Saken var oppe for Oslo tingrett, og de understreker alvoret:

«Retten finner det klart at studenten utgjorde en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter eller andre han ville komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse.»

Den ble ikke påanket og er nå rettskraftig
Omar Saleem Rathore, advokat for staten

Videre heter det:

«Adferden (...) hadde pågått i lang tid. Han manglet evne og vilje til å bli fulgt opp. Han hadde heller ingen sykdomsinnsikt, og det var ikke mulig å korrigere hans atferd. Retten mener derfor at det ikke hefter noen feil ved vurderingen om at han ikke er skikket til yrket som lege.»

– Slik vi ønsket

– Dommen er fullt ut i tråd med statens syn. Den ble ikke påanket og er nå rettskraftig. Det innebærer at vedtaket står seg som gyldig, og at saken er avsluttet, sier Omar Saleem Rathore. 

Han vant saken for staten.

Deretter vil studenten kunne søke seg inn igjen
Omar Saleem Rathore, advokat for staten

Advokaten oppsummerer innholdet slik:

– For studenten innebærer dette at vedkommende er utestengt fra medisinstudiet hele utestengingsperioden. Deretter vil studenten kunne søke seg inn igjen. Hvis studenten kommer inn, er vedkommende underlagt den alminnelige løpende skikkethetsvurderingen som gjelder for alle medisinstudenter.

To år

Medisinstudent som ble kastet ut, ble utestengt i to år. Han har kjempet for å få tilbake plassen. Men det er ikke så enkelt, og det er derfor saken havnet i retten.

Han har ved flere anledninger utagert kraftig.

Staten mener at mannen, både i og utenfor utdanningsinstitusjonen, har vist en «truende og krenkende adferd i studiesituasjonen».

Han skal ha fungert «svært dårlig i forhold til sine omgivelser» og har angivelig «manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning».

Det heter seg at han ved «flere anledninger har utagert kraftig og gjennom epostkorrespondanse og annen korrespondanse opptrådt svært krenkende overfor medstudenter, tillitsvalgte og ansatte ved instituttet».

– Psykisk syk

Studenten har en forklaring på oppførselen: Det var angivelig en psykisk sykdom som utløste handlingene.

Han mener at han etter en helhetsvurdering er skikket til legeyrket.

Etter hans mening er handlingene utløst av psykose og ikke knyttet til hans personlige egenskaper når han er frisk.

Tilstanden hans skal etter sigende ikke være vedvarende, og «veiledning og oppfølgingen av han burde vært bedre tilpasset hans spesielle situasjon».

Advokat Paul Joakim Sandøy i advokatfirmaet Elden hadde saken for studenten. Det har dessverre ikke lyktes Finansavisen å innhente en kommentar fra Sandøy.

– Ofte er det juks

Advokat Tore Lerheim er ekspert på arbeidsrett og er tilknyttet advokatfirmaet Homble Olsby.

Han har fortalt at det er få saker om utestenging som havner i retten. Da gjelder det stort sett utestengingen på grunn av fusk.

Han er kun kjent med to andre saker hvor utestenging er begrunnet i andre forhold.

EKSPERT: – En medisinstudent hadde en gang foretatt en feilmedisinering, og prøvde å skjule det. Det er en grovt klanderverdig opptreden, sier advokat Tore Lerheim. Men det er få saker som havner i retten. Foto: Sveinung Bråthen

– Den ene saken gjaldt et tilfelle hvor en medisinstudent hadde foretatt en feilmedisinering, og i ettertid prøvd å skjule det. Det er en grovt klanderverdig opptreden, som skaper fare for liv og helse for pasienter.

Den andre saken gjaldt et tilfelle hvor en psykologistudent ble ansett uskikket for yrket. I begge sakene ble vedtakene om utestenging opprettholdt av domstolene.

– Straffbare forhold

Studenter kan også bli utestengt fordi det foreligger straffbare forhold.

– Det kan også besluttes der en student, til tross for skriftlig advarsel, gjentatte ganger opptrer grovt forstyrrende for medstudenter eller for virksomheten ved institusjonen.

medisin
studier
oslo tingrett
dom
rettssak
advokatfirmaet elden
domstol