Styrker Nav lønnsgaranti

Regjeringen foreslår å øke potten for ansatte som ikke får lønn eller feriepenger ved konkurs, med 65 millioner kroner.

GARANTERER FOR LØNN: Rammes du av konkurs og mangler lønn og feriepenger, tar Nav regningen for deg. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Jobber du i et firma som går konkurs, og du har lønn eller feriepenger til gode, kan du få dekket krav på inntil 200.000 kroner gjennom Nav lønnsgaranti.

Siden det er ventet en økning i antallet konkurser i Norge som følge av coronaviruset, foreslår regjeringen i revidert statsbudsjett å øke bevilgningen til Nav lønnsgaranti med 40 millioner kroner. Dermed er det satt av 965 millioner kroner til ordningen i 2020. Samtidig reduserer regjeringen inntektssiden fra konkursbo til Nav lønnsgaranti med 25 millioner kroner.

Staten regnet med 210 millioner kroner i innbetalinger fra konkursbo til Nav lønnsgaranti i år, men nå forventer regjeringen bare 185 millioner utbetalt i dividende fra bostyrere.

Dermed vil garantiordningen for lønn og feriepenger koste staten 65 millioner kroner mer i år enn først forventet.

Samtidig som pengepotten øker, innrømmer regjeringen i budsjettdokumentene at det er betydelig usikkerhet knyttet til anslaget, som følge av coronaepidemien.