Sveaas og Bøhler nekter å gi seg på Frogner

Oslo tingrett fastslår at kommunen skal betale 2 millioner pluss saksomkostninger for den eksproprierte tomten i Gyldenløves gate 15. Christen Sveaas og Erik Bøhler anker.

ÅRELANG STRID: Gyldenløves gate 15 ligger foran det røde huset, som er Eilert Sundts gate 2. Allerede i 1912 var eiendommen ment som boligtomt, men i 2018 ble den ekspropriert av Oslo kommune, som mener det er for få parker i bydelen. Nå krangler partene om erstatningsbeløpet. Foto: Gard Setsaas
Jus

I en slutning fra Oslo tingrett fremgår det at selskapet Gyldenløve 15 skal tilkjennes 2 millioner kroner for å gi fra seg 923 kvadratmeter på beste Frogner til Oslo kommune. I tillegg må kommunen dekke lovbestemte kostnader til skjønn og 1,55 millioner kroner i sakskostnader.

Bak Gyldenløve 15 står Kistefos Eiendom og Macama med 50 prosents eierskap hver. Med andre ord heter eierne Christen Sveaas og Erik Bøhler.

INVESTOR: Christen Sveaas. Foto: Per Martin Norli
INVESTOR: Erik Bøhler. Foto: Iván Kverme

– Vi mener ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig og at erstatningsbeløpet er for lavt, sier advokat og Wiersholm-partner Morten Goller, som representerer Gyldenløve 15.

Han sier at dommen vil bli anket.

Ingen deilig hage

Det var i 2004 at Sveaas og Bøhler kjøpte eiendommen, som fremstår som en avstengt hage, for 8,35 millioner kroner. Hensikten var å bygge boliger.

På det tidspunktet var eiendommen regulert til boligformål, men en årelang krangel om et verneverdig tre hadde medført at den tidligere eierens forslag til bebyggelsesplan var til behandling hos Oslo kommune.

Året etter fremmet Byantikvaren et forslag om omregulering til «spesialområde bevaring», og slik gikk det. Med knappest mulig flertall vedtok Byutviklingskomiteen i 2006 et midlertidig dele- og byggeforbud. Siden har saken gått frem og tilbake mellom ulike instanser, før Oslo kommune i 2018 vedtok å ekspropriere eiendommen for å anlegge offentlig park.

«Det er behov for å styrke tilgjengeligheten til offentlige parker i deler av bydel Frogner», skriver Plan- og bygningsetaten i en vurdering, selv om tomten befinner seg midt mellom Frognerparken og Slottsparken, og har Uranienborgparken og Langaardsløkken i umiddelbar nærhet.

Sveaas og Bøhler ble da tilbudt 90.000 kroner i erstatning, ettersom kommunen mente tomten ikke hadde noen særlig verdi når ingenting kan bygges der.

ORDKNAPP: Advokat Morten Goller representerer utbyggerne som nektes å bygge. Foto: Iván Kverme

Ga 83 mill. for halvt mål

Etter en omfattende gjennomgang i tingretten har retten i stedet landet på at 2 millioner er en passende erstatning. Det er fortsatt milevidt unna Sveaas og Bøhlers ønske. Kapital har tidligere skrevet en vurdering fra DNB Næringsmegling tilsier en verdi på mellom 49,8 og 152,6 millioner kroner, avhengig av utbyggingsvolum ved boligbygging.

Erik Bøhler henviser til advokat Goller for kommentarer.

– Det er store sprik mellom erstatningsbeløp og krav i denne saken?

– Vi ønsker ikke å kommentere en dom som ikke er rettskraftig, sier Goller.

I april omtalte Finansavisen at Oslo kommune punger ut 83 millioner kroner for en tomt på 577 kvadratmeter for å utvide skolegården til Bolteløkka skole, to kilometer nordøst for Gyldenløves gate 15. Også der var det planer om å bygge leiligheter.

– Hva tenker dere om dommen i lys av kjøpet på Bolteløkka?

– Vi har merket oss hva som skjedde der. Vi mener det ville vært en riktigere tilnærming fra kommunen å gjøre det slik.

«En kalkulert risiko»

«Ufrivillig avståelse av en eiendom er i seg selv et åpenbart inngrep i en grunneiers eiendomsrett. Imidlertid anses ekspropriasjon av eiendommen i Gyldenløves gate 15 isolert sett å medføre begrenset ulempe for klager», heter det i rettens vurdering, som påpeker at eiendommen ikke er leid ut eller tatt i bruk på annen måte.

Retten mener også at Sveaas og Bøhler «foretok en kalkulert risiko ved å kjøpe eiendommen uten at det forelå endelig regulering som ga rett til å bygge».

Det hører med til historien at det allerede i 1912 forelå planer om bygging på tomten. Da ble den nemlig utskilt med eget gårds- og bruksnummer fra naboeiendommen Eilert Sundts gate 2. En servitutt ble samtidig påheftet. Den tilsa at et nybygg ikke kan bygges høyere enn tre etasjer.

Ikke før i 1998 bestemte sameierne i Eilert Sundts gate 2 seg for å selge eiendommen, da til Bauer & Bech og Hakon-gruppen. Det var disse som solgte den videre i 2004.

frogner
ekspropriasjon
christen sveaas
erik bøhler
morten goller
wiersholm
macama as
kistefos
oslo kommune
gyldenløves gate
Nyheter
Jus
Bolig