Slik arbeider en bostyrer

Når konkursen er et faktum, begynner bostyrerens jobb. Viktigst er å sikre verdier som kan fordeles på kreditorer, før man samler løse tråder og undersøker om loven er brutt.

RYDDER OPP: Ellen Schult Ulriksen er en av landets fremste bostyrere. Til daglig er hun partner og leder av avdelingen for insolvens og restrukturering i advokatfirmaet Haavind. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Hver morgen er advokat Ellen Schult Ulriksen og hennes kollegaer i konkursgruppen i advokatfirmaet Haavind klare. Ringer en dommer fra Oslo byfogdembete, betyr det enda mer arbeid.

I fjor tok de ansatte ved domstolen i hovedstaden 899 slike telefoner til et advokatkontor og spurte om de kunne være bostyrer for en bedrift som hadde gått over ende eller en privatperson som var konkurs.

Det var 92 flere samtaler enn året før. For 2020 tyder alle prognoser på at enda flere bedrifter vil stenge dørene, og enda flere privatpersoner vil slite økonomisk.

Møter folk fra alle samfunnslag

Konkurser handler om mennesker, og alle takler det ulikt. For de fleste er det aller første gang de er i en slik situasjon. For Ellen er det dagligdags.

Det er henne de konkursrammede må forholde seg til i de kommende månedene, og hun møter mennesker fra alle samfunnslag.

Den ene dagen er det en kjent musiker som er konkurs fordi han lå etter med skattekrav. Den neste dagen er det en blomsterhandler som drømte om sin egen lille forretning, hvor hun kunne pusle med det hun likte aller best, mens hun snakket med kundene. Men så gikk det ikke som forventet.

Ellen har truffet dem alle, enten det er en kjent næringslivsleder Finansavisen har skrevet om da hun tjente millioner på sine investeringer, eller det er en ung spilleavhengig mann som har finansiert forbrukslån med stadig flere forbrukslån, inntil ballongen en dag sprakk.

Noen møter Ellen med en advokat på slep, som skal hjelpe den konkursrammede med å få kontroll over bedriften igjen, mens andre stiller bare med en plastpose i hånden, fylt med ubetalte inkassokrav, spekket med juridiske formuleringer og paragrafer de ikke forstår noen ting av.

Og det blir ikke mindre av dem når man først er konkurs.

En kamp mot klokken

Men uansett hvem de er, så er utgangspunktet til Ellen alltid det samme.

– Jeg må få en oversikt over situasjonen, og det egentlig ganske raskt, sier hun.

Hun har jobbet med juss i 18 år og har vært både dommerfullmektig i Oslo byfogdembete. Hun har jobbet for Schjødt, Thommessen og de siste 11 årene, i Haavind.

Nå er hun partner og leder avdelingen for insolvens og restrukturering. Og som navnet forteller, det handler ikke bare om konkurser. Mye av arbeidstiden hennes går med til å hjelpe bedrifter som sliter, så de ikke bare blir nok et tall i konkursstatistikken.

Hun kjemper hele tiden mot klokken, enten firmaene fortsatt er solvente, men trenger å styrke likviditeten og balansen, eller de rett og slett er bankerott.

– Tiden er knapp når man skal redde verdier. Når en konkurs inntreffer er min primære oppgave å sikre verdier som jeg kan gjøre om til penger. De skal gå inn i boet og forhåpentligvis videre til kreditorene. Da må jeg sørge for å gjøre om verdiene til mest mulig penger på den mest fordelaktige måten for kreditorene, sier Ellen.

OPPDRAG PÅ LØPENDE BÅND: Bostyrer Ellen Schult Ulriksen i Haavind har ledet noen av de mest profilerte  konkurssakene i Norge. Målet hennes er å finne en kjøper raskest mulig. Foto: Iván Kverme

Fortsette eller avslutte?

Det er sjelden konkurser er like, men de har noen likhetstrekk. Noen selskaper som brått går over ende, er igangværende når Ellen starter på sin jobb.

Tross konkurs, så er det reell drift på gang. Ansatte er fortsatt på jobb, kunder kommer inn i butikken og leverandører har kanskje ikke rukket å få beskjed om hva som har skjedd.

– Er en bedrift igangværende, får jeg plutselig veldig mye dårligere tid enn om selskapet hadde innstilt virksomheten sin for flere uker siden.

Samtidig som hun skal snakke med de som har gått konkurs, for å forstå bedriften bedre, må en bostyrer ofte i løpet av kort tid bestemme om butikken fortsatt skal holde åpent eller om det bare er å stenge dørene og sende de ansatte hjem.

– Hva vi gjør kan avhenge av hvem som har interesser i boet. Finnes det et varelager og driftstilbehør, vil det ofte være pantsatt. Er det det, la oss si en bank har pant, så vil realisasjon i utgangspunktet være i bankens interesse og dernest i boets, om det er snakk om frie midler etter at pantet er dekket. Er varelageret ikke pantsatt, kan boet selv drive videre dersom det anses mest fordelaktig.

Varer på billigsalg

Ett pant er en sikkerhet i en eiendel, noe som også gir den som sitter med pantet en fortrinnsrett til eiendelen.

– Hva betyr det du sier i praksis?

– At en av de de første telefonene vi tar er til banken for å få avklart om vi skal stenge butikkdøren eller ei.

– Og hva svarer de som regel?

– En panthaver vil som regel være veldig lite interessert i at vi stenger døren, fordi hele intensjonen deres er jo å realisere varelageret de har pant i.

Slik oppsto fenomenet opphørssalg og konkurssalg første gang, og det holder liv i uttrykket «den enes død, den andres brød».

Det finnes selskaper som har spesialisert seg på å kjøpe opp hele konkursbo. De hjelper finansinstitusjoner med å få solgt hele varelagre raskt eller de plukker godbiter fra et bo som de vet de kan selge videre med litt profitt. 

Alle bostyrere samarbeider med disse aktørene, særlig i større saker, for uten dem måtte advokatene selv påtatt seg jobben med å selge varer.

Best er å selge konkursboet

Om de pantsatte eiendelene selges, har en panthaver krav på oppgjør først. Blir det penger til overs, kan de deles på andre kreditorer. Noen ganger velger bostyreren å gi slipp på eiendeler og overfører dem til panthaver.

– Det kan for eksempel skje om kostnaden ved å holde på eiendelen blir for stor, slik at boet ikke har noen reell økonomisk interesse, sier Schult Ulriksen.

Det kalles for å abandonere, og da opphever boet beslagsretten i eiendelen.

Siden tidsaspektet er så viktig, fordi verdier forringes jo lengre tid som går fra konkursåpningen og kostnadene løper, så er det gunstigste sett fra Ellens side å få til en virksomhetsoverdragelse.

– Om noen kan drive hele det konkursrammede selskapet videre, så vil det alltid være en fordel. Da oppnår man en høyere samlet kjøpesum for de konkrete varene, og panthaver får høyere dekning for sitt krav. I tillegg tilføres boet «verdien» det er å overta noe som er igangværende, sier hun.

GIKK DUKKEN: I april meldte kleskjeden Masai oppbud. Ellen Schult Ulriksen kastet seg rundt og solgte varene til en oppkjøper som skal selge ut varene til redusert pris - med håp om litt profitt. Foto: Iván Kverme

Baker kaken større

Om bedriften kan leve videre, enten med nye eiere, eller tidligere eierne, så vil man gjerne også ha med seg ansatte. I tillegg til å sikre arbeidsplasser, reduseres man da kravene av klasse I. i et bo. Det er lønnskrav, og de står aller først i køen om det er noen penger å fordele.

– Når lønnskravene reduseres, slik som lønn i oppsigelsestid, blir det mer til overs for de andre kreditorene. Slik kan man lage kaken større, sier bostyreren.

Som sagt så skal en bostyrer forsøke å få mest mulig penger inn til kreditorfellesskapet, men det er ikke de eneste oppgavene.

Hun må også følge opp de som har gått konkurs.

– Jeg pleier å ha et nytt møte med debitor noen dager etter den innledende fasen. Da har de fått summet seg litt og vi kan snakke sammen om hva som gikk galt, sier Ellen.

Vil ha alle kort på bordet

Hun har hørt all verdens begrunnelser for hvorfor det gikk som det gikk, og det er ikke sjeldent at noen pynter på historien eller skylder på andre.

– Når du møter en bostyrer er det viktig at du samarbeider. Som skyldner har man både en opplysningsplikt og en bistandsplikt. Det vil si at du er forpliktet til å gi meg de opplysningene vi har behov for, sier Ellen.

Bostyrere er svært dyktige i å avsløre usannheter. De kan lese regnskap, de kan følge spor som igjen kan lede til eiendeler noen kanskje forsøker å holde skjult. Gjør man det, risikerer man straffeforfølgelse.

– Mitt beste råd er at man er åpen og ærlige i samtalene med meg. Om jeg oppdager at man ikke har vært det, er tilliten brutt. Det skaper et dårlig samarbeidsklima og det kan få konsekvenser, sier Ellen.

Unngå å få politiet på døren

Det nytter ikke å tro at man bare kan snu ryggen til en bostyrer. De har faktisk en del maktmidler de kan ta i bruk. En bostyrer kan begjære personer som ikke samarbeider pågrepet av politiet og fremstilt for en dommer, hvor de må forklare seg.

– Nå er det heldigvis sjelden det skjer, men det skjer av og til, sier hun.

Den erfarne bostyreren møter alle som har gått konkurs med den største respekt og ydmykhet.

For mange er det en vanskelig situasjon og flere har det vondt med seg selv. Men Ellens erfaring er at for de fleste så blir livet enklere etter en konkurs.

– Folk har fortalt meg at en stor bør de har båret på over lang tid, blir løftet av skuldrene deres når de får snakke ut. Veldig mange føler en lettelse når de får tømt seg for all informasjon, men de må også gjøre det, om vi som er bostyrere skal få gjort jobben vår, sier Ellen.

Skal også avdekke lovbrudd

Som sagt, hennes jobb er å få oversikt, få avklart om det finnes noen eiendeler og eventuelt realisere dem og fordele verdiene på kreditorene.

Men en bostyrer er også en gransker. På oppdrag fra retten må de finne ut hva som gikk galt, hva slags transaksjoner som har funnet sted forut for konkursen og man må få en oversikt over regnskapene.

– Også er det vår jobb å finne ut om det har foregått straffbare forhold. Det forklarer jeg alltid skyldner, og de forstår hvorfor jeg spør om det.

– Forsvinner alle eiendeler til boet?

– Ikke om det er en personlig konkurs. Da er det en del ting jeg ikke har rett å ta beslag i. Det kan være verktøy en håndverker eier. Tar jeg det fra ham, tar jeg også levebrødet hans. Da kan han ikke utføre jobben sin, og det er ikke meningen, sier Ellen.

De som går personlig konkurs kan også få beholde et visst beløp på konto til å dekke nødvendige kostnader til livsopphold, om de har penger.

Kan kreve tilbakebetaling

Oppdager en bostyrer at det er foretatt transaksjoner i forkant av en konkurs som kanskje begunstiger en kreditor foran andre, eller at verdier er overført til nærstående, så kan man få disse transaksjonene reversert.

– Omstøtelse kaller vi bostyrere det.

For å avklare om transaksjonen kan omstøtes, tar en bostyrer utgangspunkt i en fristdag. Den er som regel den dagen konkursbegjæringen ble innlevert til retten. Transaksjoner utført innenfor bestemte perioder fra fristdagen begynner å løpe, kan da bli omstøtt.

En annen viktig oppgave for en bostyrer er å rapportere sine funn tilbake til retten og til kreditorene. Det skrives derfor mange sider med dokumenter som sendes ulike aktører rundt en konkurs. Har man gjort noe straffbart, mottar også politiet en anmeldelse.

Ordner lønn til ansatte

En stund etter konkursåpning, som regel to uker, avholdes det en skiftesamling i retten.

– Da skal den som har gått konkurs møte. I rettsmøtet som varer rundt 15 minutter, opplyser jeg retten om hva som har skjedd siden konkursåpningen og hva status i boet er. De får en gjennomgang av meg, men dommeren kan stille spørsmål til skyldneren også, sier Ellen.

– Hva med ansatte i en bedrift. Følger du opp dem også?

– Ja, om ansatte ikke er sagt opp før konkursen, så er det også jeg som må si dem opp, sier Schult Ulriksen.

Hun bistår med informasjon, og de som har lønn og feriepenger til gode, kan sende sine søknader om dekning av krav til Ellen. Hun vil da følge opp med Navs lønnsgaranti, som kan betale ut penger man har til gode.

Finalen

Noen ganger blir et konkursbo tilbakelevert til debitor.

Folk kan ha ulike grunner for hvorfor de ønsker det. Men skal det skje, må de dekke alle kostandene ved bobehandlingen og de som har krav i boet må samtykke, om de da ikke får fullt oppgjør gjennom boets midler.

En bobehandling kan ta alt fra tre måneder til flere år. Terra-konkursen var ikke ferdig før etter ti år.

– Hva er det siste du gjør som bostyrer?

– Etter at alle verdier er realisert og eventuelle tvister avgjort, leverer vi en sluttinnberetning til retten med en anbefaling om at boet tas opp til slutning. Dividende utbetales deretter til kreditorer. Men de aller fleste bo innstilles lenge før alle gjøremål er gjort. Grunnen er enkel. De er tomme – altså uten midler , sier Ellen Schult Ulriksen i Haavind.

bostyrer
haavind
ellen schult ulriksen
konkurs
finansavisen jus
alt om konkurser
Nyheter
Jus