Fabian Stang tapte så det sang i boligkrangel

Fabian Stang krevde 5,3 millioner i erstatning etter at Sjur Agdestein nektet å selge sin leilighet til ham. Tingretten ga advokat Stang en lekse i jus - og en regning.

KALDDUSJ: Fabian Stang vant budrunden men fikk ikke kjøpe leiligheten i Kruses gate. Stang mente han tapte 10 millioner, og krevde erstatning på 5 millioner, men endte med å måtte betale motpartens advokatkostnader. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

«Kan en selger avslå et bud, fra en kjent interessent, som han har oppfordret til å by, når byderen har høyeste bud?». Nei, mente Fabian Stang. Et rungende ja, svarte Oslo tingrett.

Stang trakk sin tidligere nabo, Sjur Agdestein for Oslo tingrett etter at Stang hadde lagt inn høyeste bud på en leilighet i luksusblokken Kruses gate 11 på Frogner. Da budrunden løp ut valgte Agdestein å henvende seg til nummer to i budrunden, som bød 100.000 kroner lavere enn Stang, hvorpå denne fikk tre inn i Stangs bud og kjøpe leiligheten.

Ønsket å tjene 10 mill.

Stang hadde da skaffet seg opsjon på tilliggende leilighet, og ville ved å slå denne sammen med Agdesteins leilighet oppnå en betydelig høyere kvadratmeterpris ved å slå leilighetene sammen, og selge med utsikt i alle retninger og sol hele dagen.

Det er ikke alltid slik at jusen rammer ufin opptreden
Fabian Stang

Stang ble følgelig forbannet, og saksøkte Agdestein med krav om erstatning på 5,3 millioner kroner. Eks-ordføreren mente han ved å kjøpe de to leilighetene for henholdsvis 14,75 millioner for Agdesteins leilighet og 12 millioner for den andre leiligheten, ville kunne slå dem sammen og selge for 40 millioner – 10 millioner mer enn han ga.

Ble invitert til å by

Som advokat visste Stang at retten til å selge til hvem man vil er grunnleggende i norsk rett, men han mente likevel han skulle vinne frem, og forfattet en tenkt uttalelse slik han mente Høyesterett burde tenkt. Den lød:

«Vel har en boligselger stor grad av frihet til å velge hvem han vil selge til, men har han oppfordret/invitert noen til å by, kan han ikke sette denne byderen og hans høyeste bud til side, hvis oppgjørsvilkårene ellers er prima».

For Stang viste til at eiendomsmegler Thomas Kiligitto inviterte Stang skriftlig til å by på leiligheten. Det var denne invitasjonen han mente bandt selger til å akseptere bud fra Stang.

Hevdet toleransefullmakt

Fabian Stang, som er advokat hos Elden, prosederte saken for Oslo tingrett selv. Agdestein, som også har advokatbevilling, uttalte til Finansavisen i forkant av rettssaken at «Den som selger kan selge til hvem han vil. Så enkelt er det» og «Jeg lot hans bud gå ut og fikk det samme budet fra den andre byderen. Han har intet krav på å få førsterett fordi han var den første som la inn det høyeste budet». Likevel lot han seg representere av advokat William Peter Nordan.

Stang sa seg i retten enig i at megler ikke kan binde opp selger, men at det i dette tilfellet oppsto en toleransefullmakt som likevel bandt opp selger. Dette avviste retten.

Agdestein sa i retten at han ville ha solgt til Stang hvis endelig kjøper ikke hadde matchet Stangs bud, og retten konkluderte med at han ikke hadde misbrukt Stang i en budrunde som ikke var reell.

– Kjedelig uansett

Oslo tingrett mener Agdesteins motiv for å avvise Stangs høyeste bud ikke er avgjørende.

«Hvilke motiver som ligger bak dette valget, det være seg tidligere feider mellom partene, motvilje fra øvrige sameiere eller betingelser om åpent skjøte, endrer ikke rettens oppfatning», skriver retten.

Stangs egne omkostninger i saken er moderate, idet han var selvprosederende, men retten krever at han dekker Agdesteins kostnader på 141.000 kroner.

Prosjektet i Kruses gate var dog ikke Stangs alene. I forkant hadde han kontaktet sin venn Pål Gundersen, som ville være med på prosjektet.

– Det er ikke alltid slik at jusen rammer ufin opptreden. Jeg må se om jeg skal gå videre eller om det er nok at jeg har sagt ifra, sier Fabian Stang.

– Retten vurderte min klients opptreden særskilt, og kom til at den var hverken klanderverdig eller grunn til å bebreide, sier Agdesteins advokat William P. Nordan.