Tre år i kø for rettssaker: - Veldig problematisk, sier advokat

Nå kan det gå tre år fra anken leveres til saken kommer opp for retten. – Det er veldig problematisk, advarer advokat Johnny Johansen.

Publisert 19. mai 2020 kl. 19.31
Oppdatert 22. mai 2020 klokken 10.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 423 ord
FLERE FORLIK? – Når det går så lang tid som tre år, så kan det bli flere forlik og mer voldgift, sier advokat Johnny Johansen (th). Her med Arve Martin Bjørnvik i advokatfirmaet Haavind.  Foto: Hoan Ngoc Nguyen

Borgarting lagmannsrett har slitt med å ta unna saker, og nå er det verre enn noen gang før:

– Tidshorisonten for beramming i Borgarting lagmannsrett har vært lang lenge. Allerede før Covid-19 kunne det ta to år fra vi leverte anken til Borgarting, til saken kom opp for retten, sier advokat Johnny Johansen i advokatfirmaet Haavind.

– Det gjorde det ikke noe bedre da man i tillegg fikk Covid-19, og dermed ett år ekstra ventetid i mange saker.

Mye i retten

Johansen er ofte i retten.

Senest nå med rettssaken der advokat-ekteparet Bettina Banoun og mannen Anders Chr. Stray Ryssdal vant en sak mot arkitekten om et anneks i hagen.

– Jeg ser på det som veldig problematisk at det nå kan ta enda lengre tid å få ankesaker opp.

En ting er at rettssaker ofte er en belastning i seg selv for partene som er involvert.

– Samtidig øker sakskostnadene, når det går lang tid fra saken er ferdig i tingretten og til den behandles i lagmannsretten. 

Minnelige løsninger ved forlik er ofte fordelaktig, og voldgift vil i mange saker fungere godt
Johnny Johansen, advokat

– Særlig på store og omfattende rettssaker, krever det ekstra ressurser å «lese seg opp på sakene» før ny behandling i lagmannsretten.

– Hva tror du blir løsningen fremover?

– Når det går så lang tid som tre år, så tror jeg at flere i stedet vil vurdere nye veier til å løse sakene på: Enten ved forlik, eller ved å gå via en voldgiftsdomstol.

Det er et samfunnsproblem om saksbehandlingstiden i lagmannsrettene blir så lang
Johnny Johansen, advokat

– Hva tenker du om å løse sakene på den måten?

– Minnelige løsninger ved forlik er ofte fordelaktig, og voldgift vil i mange saker fungere godt, sier advokaten.

– Det er likevel et samfunnsproblem om saksbehandlingstiden i lagmannsrettene blir så lang at parter ikke ser seg tjent med å bruke de ordinære domstolene.

Tidligst 2021

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett bekreftet tidligere denne uken de store forsinkelsene.

Det blir raskt 2021, før noe skjer i mange saker.

– Sivile saker som er blitt utsatt i perioden etter 12. mars, og som ikke tilhører en sakstype som har prioritet, blir i utgangspunktet berammet så raskt som mulig etter årsskiftet 2020-2021, sa hun til Finansavisen.

– Hvor tidlig i 2021 det er mulig å få saken opp, vil blant annet avhenge av ankeforhandlingens lengde og antallet aktører.

Hun sa at lagmannsretten aktivt forsøker å avhjelpe ved økt bruk av digitale ankeforhandlinger, og ved overføring av flere saker til skriftlig behandling.