Odd Kalsnes benekter å ha utnyttet eldre kvinne økonomisk

Kapital avslører at John Magne Hammervoll er siktet for grov økonomisk utroskap av en eldre dame. Nå er også Odd Kalsnes trukket inn i saken.

SIKTET: Odd Kalsnes avviser å ha godkjent Hammervoll-fakturaer, og har bedt svensk politi om bistand med skriftanalyse for å avdekke om en fullmakt er skrevet i 2016 eller om den er konstruert nylig. Foto: Iván Kverme
Jus

Kapital har satt lyset på overfakturering i advokatfirmaet Hammervoll Pind, og i nummeret som kommer på gaten i dag heter det at politiet har siktet John Magne Hammervoll for grov økonomisk utroskap der fornærmede er en velstående eldre kvinne.

Odd Kalsnes bekrefter nå overfor Finansavisen at han også er siktet i samme sak.

– Jeg har aldri blitt kalt inn til avhør av politiet, og jeg ble først søndag kveld spurt av en Kapital-journalist om jeg også var siktet, men jeg ante ingenting. Først dagen etter valgte politiet å informere meg om siktelsen, sier Kalsnes til Finansavisen.

Han er ikke nevnt i Kapital-artikkelen som kun omhandler Hammervoll.

I siktelsen heter det at han skal ha handlet mot den eldre kvinnens interesser. Politiet mener Kalsnes i tillegg skal ha godkjent fakturaene fra Hammervoll.

Hammervolls advokat, Anders Brosveet, avviser siktelsen mot sin klient. Det gjør også Kalsnes selv.

Står for 1,5 av 7 millioner

– Jeg avviser fullstendig påstandene fra politiet. Jeg hadde en unik oppdragsavtale med min klient, og de fakturaer jeg har sendt ble løpende godkjent og attestert av oppdragsgiver. Politiets påstander om at min oppdragsgiver ikke kunne «ivareta sin egen tarv» og at hun skal ha «utviklet demens og langtkommen kognitiv svikt» står i sterk kontrast til helseattester hun selv fremla fra sin fastlege, sist høsten 2019.

Politiet har siktet de to for utroskap for til sammen 7 millioner kroner. Ifølge Kalsnes har han fakturert damen 1,5 millioner kroner for bistand knyttet til blant annet dokumentasjonsarbeid på flere eiendommer.

– Politiet hevder i siktelsen at undertegnede skal ha samkjørt fakturering og attestering med advokatfirmaet Hammervoll Pind. Undertegned har ikke attestert fakturaer fra advokatfirmaet Hammervoll Pind, ei heller hatt felles oppdrag sammen med Hammervoll Pind, sier Kalsnes.

Kalsnes: Har ikke fullmakt

Dog viser Kalsnes frem en rekke e-poster der Johan Hammervoll har bedt Kalsnes godkjenne fakturaer, hvorpå svarene fra Kalsnes har vært: «Jeg ser ingen urimeligelighet her, men jeg har som dere vet ingen fullmakter til og akseptere fullmakter for xxx xxx (anonymisert red. anm.)» den 11. april 2017, «Dette ser for meg ut som normal tidsbruk, det er min klare formening uten at jeg bestemmer dette» den 12. januar 2017, «Da må jeg få en fullmakt fra henne» den 19. september 2017 og «Hallo - jeg kan ikke skrive at jeg har fullmakt når jeg ikke har det. Sees i helgen?».

Som følge alle e-postene skaffet Kalsnes seg sommeren 2019 en erklæring fra den fornærmede kvinnen der det heter at Kalsnes aldri hadde hatt fullmakt til å godkjenne noen regninger fra Hammervoll Pind.

SIKTET: John Magne Hammervoll avviser gjennom sin advokat at hans klient gjennom flere år har vært uten rettslig handleevne. Foto: Hammervoll Pind

Kalsnes ber om skriftanalyse

Derimot opplyser Kalsnes at han nylig er fremlagt en erklæring fra 2016 om at han fikk fullmakt til å godkjenne fakturaer for damen. Denne erklæringen hevder Kalsnes han ikke kjenner til, hvorpå han har sendt den til svensk politi for skriftanalyse for å få avdekket om den stammer fra 2016 eller om den er konstruert på et senere tidspunkt.

De to advokatene skal ha hver sin avtale med kvinnen, inngått med få dagers mellomrom. Av siktelsen fremgår det at Kalsnes skal ha fått skriftlig godkjennelse fra den eldre damen for samtlige fakturaer han har skrevet.

Kalsnes sier til Finansavisen at han har krevd å bli avhørt av politiet, hvilket skal skje i neste uke.

Advokat Anders Brosveet viser til sin uttalelse i Kapital. Der uttaler han at Hammervoll har hatt et advokatoppdrag for kvinnen frem til det tidspunktet hun skulle bli vergetrengende.

«Det foreligger legeerklæringer fra klientens lege gjennom mange år, der legen gjentatte ganger, og senest i fjor høst, bekrefter at hun har samtykkekompetanse i både personlige og økonomiske/juridiske spørsmål», sier Brosveet og legger til at han har bragt saken inn for Oslo tingrett med krav om at retten skal slå fast at det ikke er skjellig grunn til mistanke.

I siktelsen heter det at Hammervoll «skaffet seg personlig disposisjonsrett til xxxx (kvinnen red. anm.) konto», og at all post fra banken ble omadressert til ham. 

odd kalsnes
john magne hammervoll
hammervoll pind
Nyheter
Jus