Tech-gründer Stener Dannevig tapte konkurssak

Etter at Stener Dannevig (42) ble anmeldt for dokumentfalsk og millionunderslag fra Recheckit, svarte han med å begjære selskapet konkurs.

TAPTE: Oslo byfogdembete mener Recheckit er solvent, og avviste begjæringen fra Stener Dannevig (42), om å åpne konkurs i teknologiselskapet han var med å grunnlegge. Foto: Iván Kverme
Jus

Den tidligere gründeren og daglig lederen i Recheckit, Stener Dannevig, har rettet et krav på 1,9 millioner kroner mot sin tidligere arbeidsgiver for manglende utbetaling av lønn og feriepenger.

Siden selskapet har bestridt kravet og ikke betalt, begjærte Dannevig i mai år Recheckit konkurs. Partene møttes i retten tidligere denne uken, hvor spørsmålet om konkurs ble behandlet.

Mener arbeidsavtale er falsk

Dannevig hevdet i retten at en arbeidsavtale fra mars 2015 viser at han har krav på pengene, og han fortalte dommer Terje Reinholt Johansen at han jobbet for selskapet frem til februar 2019.

Det protesterte selskapets finansdirektør Pål Huse mot, og påsto i retten at Dannevig ikke skal ha hatt noen arbeidsavtale. 

Den avtalen Dannevig har lagt frem for retten som bevis, anser ikke Recheckit som reell.

I fjor startet selskapet en gransking av en rekke økonomiske disposisjoner med en samlet størrelsesorden på mellom fire og fem millioner kroner, som Dannevig skal ha foretatt.

I retten omtalte Recheckits representant disse transaksjonene som underslag, noe også Dannevig er politianmeldt for.

Dannevig nekter for underslag, og sier alle transaksjonene kan godtgjøres.

Gratisarbeid

Det er på det rene at Dannevig har mottatt lønn ut 2017. Selskapet sier han fikk lønn, fordi det ble avsatt lønn til ham i regnskapet for 2017 etter at Dannevig skal ha gitt en ekstern regnskapsfører beskjed om å gjøre det.

Huse sa i retten at Dannevig ikke jobbet for selskapet i 2018, og det var heller ikke avsatt lønn for ham det året.

Dannevig mener det er feil, og sier han jobbet for Recheckit og utførte mange oppgaver. 

Huse kontret disse påstandene og sa at det arbeidet Dannevig skal ha gjort i 2018 var utført som gratisarbeid i egenskap av å være styremedlem i selskapet.

Oslo byfogdembete tar i dommen ikke stilling til om arbeidskontrakten er reell og hva slags arbeid som er utført, men konstatere at Dannevig har fått lønn for arbeid ut 2017.

Kan fint dekke kravet

Retten er mer opptatt av om Recheckit er insolvent og ikke er i stand til å betale sine løpende forpliktelser.

I retten presenterte Recheckit oppdaterte regnskapsdokumenter og budsjetter pr. 10. juni som dokumentert at man har 3,5 millioner kroner på bok og liten gjeld.

Ettersom Dannevigs lønn- og feriepengekrav er på 1,9 millioner kroner, finner retten at Recheckit er solvent.

Retten omtaler Recheckit som «en forholdsvis sunn geskjeft under god omsetningsvekst og med forholdsvis betydelige likvide midler».

Dommeren mener Recheckit, om de skulle bli konfrontert med det, vil være i stand til å innfri lønns- og feriepengekravet fra Dannevig, om han skulle ha «et plausibelt dekningsberettiget krav».

– Jeg noterer meg at Oslo byfogdembete mener at jeg har ett krav, men at Recheckit har tilstrekkelig midler til å gjøre opp mitt krav og derfor ikke blir slått konkurs. En eventuell anke har jeg ikke tatt stilling til enda, sier Dannevig til Finansavisen.

Forfølger Dannevig sivilrettslig

Recheckits styreleder Gunnar Bjørkavåg er glad for at konkursbegjæringen ikke ble tatt til følge.

– Søksmålet til Dannevig ble som ventet avvist. Recheckit er et raskt voksende selskap med en antatt spennende og god fremtid – som snart slås sammen med Convertelligence, sier Bjørkavåg.

Han håper politiet vil følge opp deres anmeldelse mot den tidligere grunnleggeren av Recheckit.

– Det er snakk om betydelige beløp over flere år og ulike saker som konfliktene står om. Vi vil også fortsette å forfølge Dannevig sivilrettslig, sier Bjørkavåg.

Samtidig som Oslo byfogdembete forkastet begjæringen til Dannevig, besluttet retten at han må betale Recheckit 20.000 kroner i saksomkostninger.

stener dannevig
recheckit
konkurs
oslo byfogdembete
gunnar bjørkavåg
Nyheter
Teknologi
Jus