Naboens nye vinduer ga hijab-krangel i retten

De kjøpte et rekkehus. Men da naboen satte inn nye vinduer, ble det bråk. Tingretten slår fast at kjøperne ikke har krav på erstatning, selv om kvinnen må bære hijab hjemme.

RELIGION OG BOLIGKJØP: Da naboen satte inn nye vinduer, måtte kjøperen av boligen gå med hijab hjemme hos selv. Foto: NTB Scanpix
Jus

Naboer krangler om det meste, både på hytta og hjemme, men av og til blir det så ille at saken ender i retten. 

Slik gikk det også i denne boligkrangelen fra Oslo. 

Her ble det bråk etter at naboen satte inn to nye vinduer i huset. 

Kjøperne ble forbannet og påsto at selgeren hadde opptrådt kritikkverdig og «tilbakeholdt opplysninger». Vinduene gjorde at boligen ikke lenger var så skjermet som før, hevdet kjøperne, som ville ha erstatning.

Men dommeren i Oslo tingrett var ikke enig, og avviste kravet fra kjøperne.

Rekkehus

Boligen det nå er blitt bråk om, er del av et rekkehus. 

Huset er såkalt sideveis forskjøvet, slik at bare en mindre del av boligen har felles vegg med naboen. Dessuten ligger rekken i et hellende terreng, slik at boligene ligger i ulik høyde.

Visningen på huset var i februar i 2018. 

Ifølge kjøperne var det på dette tidspunktet stillaser rundt naboens hus, og det lå byggematerialer der.

Kjøperne tok over boligen i april. Først i august samme år, satte naboen inn to vinduer i andre etasje på baksiden av huset, som vender mot kjøpernes hus.

Kjøperne hevdet at det nå ble innsyn både til deres veranda og kjøkken. 

NABOBRÅK: Krangelen endte i Oslo tingrett. Kjøperne måtte betale sakomkostninger på drøyt 103.000 kroner. Illustrasjonsfoto: Bendik Haug Aurdal

Krevde 300.000

Kjøperne påsto at vinduene medførte en forringelse av verdien på boligen, og viste til at to meglere skal ha anslått tapet til 300.000 kroner.

I annonsen het det blant annet at boligen var «skjermet og med eneboligfølelse».

Vinduene medførte at den kvinnelige kjøperen, på grunn av sin tilknytning til religion, nå må bære hijab inne i sitt eget hus.

Kjøperne klaget til forsikringsselskap Protector. De hevdet at det ikke ble gitt god nok informasjon før salget, selv om selger hadde mottatt nabovarsel.

Selgeren hevdet på sin side at nabovarsel var blitt sendt, og at kjøperne dermed fikk en oppfordring til å undersøke det nærmere, noe de ikke hadde gjort. 

Både selgeren og Protector avviste derfor erstatningskravet.

Får ikke penger

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at kjøperne ikke har krav på erstatning.

«Når vinduene medfører så begrenset med innsyn, finner retten det klart at boligen ikke har mistet eller fått redusert sitt skjermende preg», heter det i dommen.

Saksøkerne hevdet på sin side at selgeren måtte ha forstått hva vinduene kunne medføre for kvinnens privatliv, siden han «må anses å være kjent med hennes religiøse tilknytning». 

De viste til at hun bar hijab på visning.

HAUGERUD-BRÅK: Utsyn fra Holmenkollen. Lengst bak i bildet til venstre sees Lindeberg, Trosterud og Haugerud i midten. Krangelen gjelder en bolig på Haugerud. Foto: Iván Kverme

Dommeren i Oslo tingrett ble ikke overbevist at dette argumentet. 

I dommen heter det at selgeren ikke hadde møtt kjøperen før under kontraktsmøtet, men skal i utgangspunktet identifiseres med megleren.

Når vinduene medfører så begrenset med innsyn, finner retten det klart at boligen ikke har mistet eller fått redusert sitt skjermende preg»
Dom, Oslo tingrett

Dommeren finner likevel ikke at dette at «kjøperen bar hijab på visning», skulle føre til en utvidet opplysningsplikt for selger. 

«Det kan ikke legges til grunn at (....) dette medførte at selger og megler måtte forstå at det var spesielt viktig for henne at naboen ikke satte inn de aktuelle vinduene».

– Spesiell sak

Advokat Øystein Thomassen Landmark hadde saken for boligkjøperne, som tapte i tingretten.

– Ankefristen har ikke gått ut ennå, så det er ikke avgjort om vi går videre med saken. Dette avgjøres i samråd med klientene.

Han omtaler saken som spesiell, blant annet fordi det gjelder innsyn og vinduene i nabohuset:

– Jeg kan på stående fot ikke komme på noen lignende saker, sier han.

Cathrine Wessel Poulsen er direktør for boligselgerforsikring i Protector.

– Både selskapet og vår forsikringstaker er godt fornøyd med sakens utfall i Oslo tingrett. Vi mener dommen er korrekt og belyser både sakens faktiske og juridiske side på en god måte, sier hun. 

Det var advokat John Omar Odden som førte saken.

– Vi har ikke blitt underrettet om hvorvidt en anke vil bli inngitt. Grunnet rettsferie vil ankefristen i denne saken første være i slutten av august, sier Poulsen.

Krangler om alt

Det har lett for å bli hett når naboer er uenige om hekker og tomtegrenser. Men det stopper ikke der.

– Nordmenn krangler om veirett og trær som skygger for sola, men også om sigarettlukt som siver fra naboens veranda eller droner som henger utenfor stuevinduet deres, sa forfatter Ronny Berg til Nettavisen.

Folk går fra å være irritert på naboens lille busk, til å hate hele naboen
Ronny Berg, forfatter av "Den jævla naboen"

Han har skrevet boken «Den jævla naboen» om nabokrangler.

– Folk går fra å være irritert på naboens lille busk, til å hate hele naboen, og det kan skje i løpet av sekunder, advarte han.

jus
rettssak
oslo tingrett
vindu
Oslo
kjøpe bolig
rekkehus
Nyheter
Jus
Bolig