Kristen Jakobsen saksøkes for opptil 1 milliard

Marine Subesas konkursbo mener selskapet tapte stort på Kristen S. Jakobsen, men vil be om erstatning fastsatt etter rettens skjønn. – Det er grenser for hva en privatperson kan betale, sier bostyrer. 

MÅ I RETTEN: Investor og tidligere Pareto-topp Kristen S. Jakobsen skal i en fire ukers rettssak mot Marine Subseas konkursbo. Bildet er fra Paretokonferansen i 2011.  Foto: Eivind Yggeseth
Jus

I slutten av desember 2011 ble Marine Subsea slått konkurs etter forutgående gjeldsforhandling. På dette tidspunktet var investor og tidligere Pareto-topp Kristen S. Jakobsen styremedlem og daglig leder i oljeserviceselskapet. 

I etterkant av konkursen ble Jakobsen og styremedlem Gian Angelo Perrucci, pluss tidligere daglig leder Hans Christian Nygaard, saksøkt av boet. 

Jakobsen står igjen

Perrucci inngikk forlik med Marine Subsea-boet i begynnelsen av 2015, der han betalte 22 millioner kroner - dog uten å erkjenne skyld. Og etter tre rettsrunder har Høyesterett funnet ut at kravene mot Nygaard er foreldet. 

Kravene mot Jakobsen skal behandles over fire uker i Asker og Bærum tingrett med oppstart i midten av august.

Boet mener at Jakobsen leverte oppbudsbegjæringen for sent, og at Marine Subsea ble påført et tap på 41,6 millioner kroner.  

I tillegg kreves erstatning for salget av Marine Subseas datterselskap Marine Subsea Cyprus Holding til African offshore. Daværende Marine subsea-styreleder Mårten Rød, Perucci og Jakobsen var på dette tidspunktet styremedlemmer og eiere i African Offshore. Her betalte trioen 1 euro, men boets revisor har verdsatt aksjene til mellom 68 og 167 millioner dollar – cirka 400-980 millioner kroner omregnet fra kursen i 2011. 

BOSTYRER SIDEN 2011: Advokat Tone Bjørn i Consilium Advokatfirma. Foto: Consilium Advokatfirma

Ber om frifinnelse

Dermed blir det samlede erstatningskravet på opptil milliarden. Bostyrer Tone Bjørn i sier hun ikke forventer at boet kan få hele beløpet erstattet.

– Jeg er realistisk. Det er grenser for hva en privatperson kan betale. Vi legger derfor ned påstand om at retten fastsetter erstatningsbeløp etter skjønn, sier hun.

Bjørn legger til at boets revisor avdekket at Jakobsen tok ut utbytte på 108 millioner kroner i Marine Subsea Cyprus. 

 – Det er stort sprik til 1 euro. Vi er dermed sikre på at det er misforhold her, sier hun.

Jakobsen, som i dag er investor og bosatt på Kypros, vil ifølge hans advokat Per M. Ristvedt i Schjødt be om full frifinnelse i Asker og Bærum tingrett. 

– Vi mener søksmålet savner grunnlag. Det vil derfor bli nedlagt påstand om full frifinnelse samt at boet dømmes til å erstatte Jakobsen sakskostnader, sier han.  

Bakgrunn 

  • Oljeserviceselskapet Marine Subsea gikk konkurs lille julaften 2011, og det er meldt krav i boet for 633,9 millioner kroner.
  • Selskapet drev virksomhet i Vest-Afrika, og største aksjonærer var Mårten Rød, Gian Angelo Perrucci, og Kristen S. Jakobsen.
  • Rød ble i 2014 frikjent for anklager om grov økonomisk utroskap og hvitvasking i Borgarting lagmannsrett.
  • Boet har inngått forlik med Perrucci og forsikringsselskapet XL Insurance Company. Kravene mot tidligere daglig leder Hans Christian Nygaard er foreldet, men tvisten med Jakobsen står igjen.

Forlik med forsikringsselskap 

Nylig inngikk boet forlik med forsikringsselskapet XL Insurance Company, som var ansvarsforsikrer for styremedlemmene i Marine Subsea på opp mot 100 millioner kroner. 

– Forliket var på 2,5 millioner kroner. Det var et spørsmål om Marine Subsea hadde betalt premien for den aktuelle forsikringen og av prosessøkonomiske årsaker fant boet det hensiktsmessig å inngå et forlik, sier Bjørn. 

Boet har lenge også forsøkt å inngå forlik med Jakobsen, men forhandlingene har ikke ført frem. 

- Jakobsen har ikke vist interesse for dette. Under saken har han flyttet til Kypros og boet har derfor engasjert et kypriotisk advokatfirma for blant annet å få registrert og frosset Jakobsens verdier. 

Langvarig 

Tvisten med Jakobsen er den siste som står igjen før bobehandlingen kan avslutte og dividende kan deles ut til kreditorene. 

–  Jeg har vært bostyrer i ganske mange år, men jeg har aldri opplevd å holde på med et bo så lenge, sier Bjørn.

Saken skulle vært i retten for lenge siden, men ble stanset i påvente av at spørsmålet om kravene mot Nygaard  var foreldet endte i Høyesterett.  Ifølge Bjørn innebærer denne dommen at dersom styret og daglig leder utøver kritikkverdige og erstatningsbetingende handlinger mer enn tre år før konkursåpning i selskapet, er kravene som hovedregel foreldet når bostyrer begynner sitt arbeid. 

– Som bostyrer bemerker jeg at det er svært uheldig. Jeg håper derfor at lovgiver gjør noe med dette i nær fremtid, sier hun. 

Økokrim-frifinnelse

Det var problemer med levering av brønnintervensjonsfartøyet MS Sarah som førte til at Marine Subsea gikk konkurs desember 2011. Boet har imidlertid konkludert med at selskapet var økonomisk ille ute allerede året før. 

I 2012 ble Rød tiltalt av Økokrim for grov økonomisk utroskap og hvitvasking mot selskapet i forkant av konkursen. I 2014 ble han dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett, før han ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett halvannet år senere.

Anmeldte krav i boet pr. dags dato er 633,9 millioner kroner.

marine subsea
konkursbo
rettssak
kristen jakobsen
Tone Bjørn
mårten rød
Gian Angelo Perrucci
økokrim
Nyheter
Jus