Bostyrere samarbeider om konkursgranskinger

Millioner av kroner har gått på kryss og tvers mellom selskapene bedragerianmeldte Stener Dannevig (42) kontrollerte. Nå gransker fire konkursadvokater pengestrømmene.

SAMARBEIDER: Nylig møttes partner Anne Helsingeng  (f.v.) og advokatfullmektig Karina Helgesen Aase i Bull & Co partner Stephen G. Fulford og advokat Lene Margrete Lysaker i advokatfirmaet Fulford Pettersen & Co for å samkjøre granskingene av Dannevigs mange konkurser. Foto: Iván Kverme
Jus

DRAMMEN: Siden april i fjor har ti selskaper som Stener Dannevig var involvert i, enten som eier eller i styret, gått konkurs eller blitt tvangsoppløst.

Så langt har det kommet inn krav på til sammen 50 millioner kroner fra kreditorer mot de ulike boene.

Siden noen av de fallerte selskapene var registrert i Drammen og andre i Oslo, har ulike bostyrere blitt oppnevnt for å sikre verdier og rydde opp. De har en formidabel jobb foran seg og de har begrensede midler til rådighet for å undersøke konkursene.

– Vi har derfor søkt om og mottatt ekstra midler fra Justisdepartementet for å undersøke noen av boene nærmere, sier bostyrer Anne Helsingeng.

Hun er partner i advokatfirmaet Bull & Co, og sammen med advokatfullmektig Karina Helgesen Aase, gransker de nå selskapene Pecs Holding, Adaptare Ventures, Foresight og Kasperklova Eiendom.

Førstnevnte var Dannevigs heleide holdingselskap og er oppkalt etter forbokstavene i navnet til sine to barn, sin kone og seg selv. På få år har det gått store beløp gjennom holdingsselskapet og til og fra andre konkursrammede selskaper.

Mangler dokumentasjon

Et gjennomgående trekk er at mange bilag og avtaler mangler, og regnskapene er ikke komplette.

ETTERLYSER DOKUMENTASJON: Partner Anne Helsingeng og advokatfullmektig Karine Helgesen Aase (t.h.) i Bull & Co. Foto: Iván Kverme

Dannevig sier til Finansavisen at han samarbeider godt med bostyrerne, og at han har overlevert masse dokumentasjon til granskerne som viser at transaksjonene er legitime.

– Vi har ikke fått noe underliggende bilag, men vi har mottatt dokumentasjon som han har laget selv og noen fakturakopier, sier Aase.

– Han sier at han har overlevert alt av dokumentasjon til dere?

– Om det han har gitt oss er alt, så er det mye som mangler, sier Helsingeng.

6,1 millioner mangler

Stephen Fulford er partner i advokatfirmaet Fulford Pettersen & Co i Drammen og sammen med advokat Lene Margrete Lysaker, undersøker de tre selskaper som gikk under navnet Norseguard. 

ANMELDT: Forretningsmannen Stener Dannevig (42). Foto: Iván Kverme

Dannevig var styreleder og medeier i selskapene, men fratrådte vervet i januar i år etter å ha blitt konfrontert av andre eiere om større uforklarlige pengeoverføringer til andre konkursrammede selskaper Dannevig var involvert i.

I mars begjærte et nytt styre i Norseguard oppbud, og politianmeldte samtidig Dannevig for utroskap av 6,1 millioner kroner.

De tre siste selskapene som er konkurs heter Upees, LPA Inventions og Ramy. To andre bostyrere har hånd om disse selskapene, men de er foreløpig ikke gjenstand for større granskinger.

Avslører ofte lovbrudd

En bostyrer skal forsøke å finne verdier som kan omsettes slik at boet tilføres midler og kreditorer kan få helt eller delvis tilbake det de har utestående. Man kan også kreve omstøtelse av transaksjoner.

– Vi har ikke funnet stort av verdier og undersøkt om det er mulig å få tak i noen penger fra Dannevig, men jeg må innrømme at jeg har liten tro på det, sier Helsingeng.

Men det er ikke den eneste oppgaven til en bostyrer.

– Vi skal også varsle om vi avdekker ansvarsbetingende eller straffbare forhold. Finner vi det, kan vi formulere en politianmeldelse og vurdere og innstille på konkurskarantene, sier Helsingeng.

Fulford har allerede varslet politiet at han undersøker om Dannevig som styreleder har begått investorbedrageri, lånebedrageri og økonomisk utroskap mot selskapene han har hatt roller i.

Følger pengestrømmen

Norseguard skulle lage skuddsikre vester og stikksikre hansker til sikkerhetspersonell. Millioner av kroner som er gitt i produksjonslån, har gått til helt andre ting enn det långiverne forventet.

– Vi ser det går transaksjoner mellom de nærstående selskapene hele tiden – frem og tilbake, sier Helsingeng.

Men hun har bare innsyn i de selskapene hun er oppnevnt som bostyrer for, mens Fulford bare ser pengestrømmene i Norseguard-systemet.

– Ingen av oss kan se hva som videre skjer med pengene etter at de er utbetalt fra Norseguard til de andre selskapene, sier Fulford.

Derfor er det viktig at advokatene møtes. Da kan de kryssjekke de mange transaksjonene Dannevig har foretatt.

Lån gikk til andre selskap 

Begge bostyrerne har fått henvendelser fra investorer som sier de både har kjøpt aksjer i selskaper som nå er konkurs og gitt selskapene produksjonslån.

Bankutskrifter Finansavisen besitter, viser at så fort det kom innbetalinger fra investorer og långivere, så har pengene gått fort ut igjen til en rekke selskaper Dannevig var involvert i.

– Vårt inntrykk er at mye av pengene ikke har gått dit til skal, og det er også hevdet at det er foretatt dokumentfalsk, sier Helsingeng.

Hun håper samarbeidet mellom bostyrerne gjør at de nå kan nøste opp noen av transaksjonene.

– Vi vet av erfaring at om en bostyrer leverer en anmeldelse til politiet, uten å legge ved god dokumentasjon, så er sjansen stor for at saken blir henlagt, sier Helsingeng.

Politiet i Oslo bekrefter at de etterforsker seks politianmeldelser mot Dannevig og at han har status som mistenkt. Politiet opplyser at de planlegger å avhøre 42-åringen.