Ringnes-selskap tapte eiendomsstrid

En treårig tomtestrid i Bærum, med eiendomsinvestor Christian Ringnes blant selgerne, er blitt avgjort i Borgarting lagmannsrett.

GOD GEVINST: Eiendomsinvestor Christian Ringnes og hans medinvestorer satt igjen med 14,5 millioner kroner etter bolig- og tomtesalg på Lagåsen i Bærum.  Foto: Håkon Mosvold Larsen
Jus

Det var i 2017 at Admiralen AS, eid av Victoria Eiendom der eiendomsinvestor Christian Ringnes er hovedeier, skilte ut en tomt på Lagåsen i Bærum og solgte den til et ektepar fra samme kommune. Prisen var 7,5 millioner kroner. Men ettersom det lå kommunale vann- og avløpsledninger ved tomtegrensen var det restriksjoner for bygging. Og det er nettopp dette som er stridens kjerne.

Eiendommen ble nemlig markedsført med en skisse av et hus. I etterkant har det vist seg at boligen ikke er mulig å bygge i den tegnede størrelsen på grunn av restriksjonene fra Bærum kommune.

Tomtestriden ble i forrige uke avgjort i Borgarting lagmannsrett, som falt ned på at selger ikke hadde opplyst kjøper godt nok om begrensningene. Dermed må Admiralen betale totalt nær 600.000 kroner, pluss saksomkostninger på cirka 230.000 kroner for to rettsinstanser.

14,5 mill. i gevinst

– Erklæringen som ble skrevet under og tinglyst begrenser hvordan tomten kunne bygges ut, også innenfor byggegrensen. Dette medførte at boligen som var tegnet og brukt i markedsføringen ikke kunne bygges slik den var tegnet, sier advokat Johan G. Bernander, som representerer kjøper i saken.

Tomten var skilt ut fra en større eiendom, også eid av Admiralen. Hele eiendommen, på nær seks mål med en herskapsvilla, ble kjøpt for 20 millioner kroner i oktober 2014 av investor Rolf Wikborg. Ifølge Kapital ble herskapshuset og fire mål tomt tilknyttet dette solgt videre i juni 2017, til en pris på 27 millioner kroner.

Noen måneder senere ble også den utskilte tomten på 1,3 mål solgt videre, til 7,5 millioner kroner. Dermed satt Admiralen AS og dets eiere igjen med over 14 millioner kroner i gevinst.

– Selger gjorde svært gode penger på å videreselge eiendommen til en høyere pris enn hva de kjøpte for, til tross for at eiendommen nå var mindre. Det var utskilt en ny tomt, som så ble solgt til mine klienter, forklarer Bernander.

Får ikke igjen alt

Til tross for at kjøperne vant frem med sitt syn om at selger ikke hadde gitt fullstendig informasjon om tomten, fikk de likevel ikke fullt medhold i størrelsen på erstatningen. Det var i utgangspunktet et krav på nesten 1,5 millioner kroner, som utgjør kostnaden for å flytte rørene slik at det ble mulig å bygge den skisserte boligen.

Borgarting lagmannsrett kom frem til at selgerne må betale 300.000 kroner i prisavslag, pluss 288.000 kroner for å dekke leiekostnader kjøperne har hatt ettersom byggeprosjektet er blitt vesentlig forsinket.

Da saken gikk i Asker og Bærum tingrett, endte tingretten på motsatt resultat.

– Mine klienter er skuffet over resultatet. Tingretten kom til full frifinnelse der saksomkostninger ble dekket av motparten, og nå landet lagmannsretten på det motsatte. Selger har gitt alt av opplysninger til kjøper, som likevel får medhold, sier advokat Line Ravlo-Losvik.

christian ringnes
lagåsen
borgarting lagmannsrett
tomtesalg
victoria eiendom
Nyheter
Jus
Bolig