Saksøkes for 363,4 millioner etter konkurs

For tre år siden ble ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen AS slått konkurs. Nå går konkursboet til sak mot den tidligere ledelsen, og krever 363,4 millioner kroner.

FEM UKER:  Krangelen om konkursen i trondheimselskapet Reinertsen AS skal avgjøres i Oslo tingrett den neste tiden.  Foto: NTB Scanpix
Jus

Denne uken starter rettssaken mot den tidligere ledelsen i Reinertsen AS (REAS), som konkursboet mener ikke hadde god nok kontroll på den økonomiske utviklingen i selskapet i forkant av konkursen våren 2017.

Ifølge sluttinnlegg innlevert til Oslo tingrett sørget ikke daglig leder «for at selskapets regnskap ble utarbeidet i samsvar med lov og forskrifter (...). Ledelsen overholdt heller ikke plikten til å sørge for at REAS til enhver tid hadde forsvarlig egenkapital og likviditet (...). Ledelsen foreslo heller ikke adekvate tiltak for å rette på dette».

På bakgrunn av dette krever boet opp mot 363,4 millioner kroner. Også If Skadeforsikring er saksøkt, og kreves for inntil 75 millioner av totalsummen.

Undervurderte likviditetsbehovet

Det er advokat Andreas Nordby i Arntzen de Besche som representerer boet, og det går frem i sluttinnlegget at Nordby og Co. mener selskapet ble begjært konkurs for sent. Allerede sommeren 2015 skal Trondheim-selskapet ha vært insolvent.

«Ledelsen undervurderte gjennomgående selskapets løpende driftstap og likviditetsbehov i 2015 og 2016», skriver Nordby.

Dessuten burde ledelsen i Reinertsen AS ha nedskrevet verdien på uavklarte fordringer fra avsluttede prosjekter, på aksjer i selskapene RNWR og RE Polen og fordringer mot de to samme selskapene ettersom de ikke hadde økonomisk verdi og mulighet til å gjøre opp for seg.

«Dersom Ledelsen hadde oppfylt sine plikter, ville den ha innsett at REAS på et tidspunkt ble insolvent, og det kan ikke være tvilsomt at REAS ble insolvent lenge før Ledelsen begjærte åpning av gjeldsforhandling (og senere oppbud)», heter det.

Ansatte ble overført

Motpartens advokater tar ikke overraskende til motmæle. De saksøkte styremedlemmene bestrider kravet, og mener selskapet slett ikke var insolvent allerede sommeren 2015. I tillegg påpekes det at ledelsen opptrådte på riktig måte frem til begjæringen om gjeldsforhandlinger i desember 2016.

«I denne perioden hadde selskapet den nødvendige finansiering, og styret gjennomførte en rekke tiltak for å redusere kostnadene og frigjøre kapital slik at selskapet skulle bli i stand til å dekke sine forpliktelser», skriver advokat Sven Eriksrud i Schjødt i sluttinnlegget.

Det hevdes også at det ikke foreligger et økonomisk tap, ettersom alle ansatte ved konkursen i 2017 var overført til nye arbeidsgivere. Dersom selskapet hadde begjært oppbud allerede sommeren 2015 ville det utløst omfattende krav, og satt en stopper for prosjektene som var satt i gang for å blant annet selge ut virksomheter.

På sitt største hadde Reinertsen-konsernet over 2.000 ansatte og nær 4 milliarder i omsetning. Da selskapet gikk konkurs skal det ha hatt omtrent 1,6 milliarder i gjeld, har Adresseavisen tidligere skrevet.

Oslo tingrett har satt av fem uker til saken, som starter tirsdag.

reinertsen
konkurs
søksmål
oslo tingrett
Nyheter
Jus
Bygg og anlegg