Oslo kommune slipper deler av Hafslund-regning

Ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett må Oslo kommune betale mindre til Hafslund-aksjonærene enn hva Oslo tingrett landet på. Likevel må kommunen ut med nesten 800 millioner kroner ekstra.   

DYRERE: Oslo kommune må betale 137,50 kroner per Hafslund-aksje, ifølge Borgarting lagmannsrett. Det er nesten 10 kroner mindre enn hva tingretten mente.  Foto: NTB Scanpix
Jus

I begynnelsen av fjoråret besluttet Oslo tingrett at Oslo kommune skulle betale mindretallsaksjonærene i Hafslund 147,13 kroner per aksje. Ettersom kommunen i utgangspunktet tilbød 96,76 kroner, ble avgjørelsen anket til lagmannsretten. Torsdag kom overskjønnet fra Borgarting lagmannsrett. 

Ifølge dommen skal kommunen betale 137,50 kroner.

Dermed må kommunen ut med rundt 796 millioner kroner mer i stedet for 982 millioner, slik tingretten kom frem til.

Underliggende verdi

– Slik jeg ser det har vi igjen fått bekreftet at Oslo kommune til aksjonærene var for dårlig, sier advokat Tom Atle Torkildsen, som representerer 50 av aksjonærene. 

Han er ikke overrasket over at lagmannsretten kom frem til en lavere verdi enn hva tingretten gjorde, men påpeker at kursen likevel er 40 prosent over tilbudet fra Oslo kommune.  

– Verdsettelse av selskaper er ingen absolutt vitenskap, men et skjønn. Hafslund er et stort konsern med flere virksomheter, og mange vil ha ulike meninger om verdien av selskapet. Retten er enig i at vi skal frem til underliggende verdi fremfor omsetningsverdi av enkeltaksjer, sier Torkildsen.  

Mener prisen var fornuftig

Oslo kommune har ikke bestemt seg for om saken skal ankes videre til Høyesterett. 

OSLO KOMMUNE: Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap. Foto: Oslo kommune

– Vi har akkurat fått avgjørelsen fra retten og må få anledning til å studere den før vi kommenterer den mer inngående. Oslo kommune anket saken fordi vi mente at Oslo tingrett la til grunn for høye verdier, og jeg tar til etterretning at lagmannsretten har kommet til samme slutning. Det er for tidlig å vurdere om saken skal ankes videre, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) i en kommentar.

Evensen mener prisen på 96,75 kroner var fornuftig, som var kursen Oslo kommune betalte til Fortum for å sikre seg kontroll i selskapet. Likevel har kommunen vært inneforstått med at retten kunne komme til en annen konklusjon. 

– Vi har siden transaksjonen ble lansert våren 2017 vært åpne på at et rettslig skjønn kan gi en høyere aksjeverdi enn tilbudet som ble gitt,  sier Evensen. 

Takket nei

Det var i april 2017 at Oslo kommune og finske Fortum ønsket å dele Hafslund mellom seg. De eide 91,3 prosent av selskapet, og kunne dermed tvangsinnløse de siste aksjonærene. Styret i Hafslund anbefalte imidlertid aksjonærene å si nei til tilbudet, selv om det da var en budgevinst på 17 prosent sammenlignet med datidens aksjekurs.

Da SpareBank 1 Markets gjorde en verdivurdering, landet meglerhuset på at aksjene var verdt mellom 130 og 168 kroner, og Oslo tingretts skjønn var altså at aksjene var verdt 50 prosent mer enn hva kommunen tilbød.

Oslo kommune, gjennom Oslo Energi Holding, må også betale renter og saksomkostningene.

oslo kommune
hafslund
borgarting lagmannsrett
Nyheter
Offentlig
Jus