Taxi-app tapte mot Oslo kommune

Taxi-appen Prai er ulovlig, slår Borgarting lagmannsrett fast i en fersk dom. Nå anker selskapet saken til Høyesterett.

KORTVARIG:  I begynnelsen av 2018 ble Prai lansert, her ved markedssjef Mats Jensen Nordeidet, gründer Usman Saleem og kundeansvarlig Hans Christian Åkrell. Ikke lenge etter startet kampen med Oslo kommune.  Foto: Iván Kverme
Jus

– Prai har besluttet å anke saken til Høyesterett, også fordi lagmannsretten skriver i dommen at dette er en prinsipiell sak. Vi tolker dommen dithen at det ikke er lett for Prai å forstå det er forbudt å formidle drosjer, ettersom loven ikke spesifikt slår fast at det er ulovlig, sier advokat Rasmus Asbjørnsen, som representerer Prai.

Taxi-app-selskapet har i flere år kjempet mot Oslo kommune for å få lov til å drive sin virksomhet i hovedstaden. Nå har Borgarting lagmannsrett forkastet Prais anke, og slår fast at tjenesten er ulovlig i Oslo.

Dermed lander lagmannsretten på samme konklusjon som Oslo tingrett gjorde i januar 2019.

Kranglet fra start

Konseptet til Prai går ut på at taxier – uansett selskap – skal kunne knytte seg opp mot appen, slik at folk kan bestille drosje gjennom den i stedet for å praie en på gaten eller bestille via et av de syv taxiselskapene som opererer i Oslo.

Kommunen skal ha nedlagt et forbud mot at taxisjåførene kunne være en del av appen, noe som ifølge Prai kostet dem 24 millioner kroner. Det er hva selskapet skal ha vært verdsatt til i januar 2018.

«Investorene har investert i en bedrift som hadde en verdi på 24 millioner kroner ved oppstart. (...) Denne verdien er i dag null kroner, utelukkende på grunn av dette forbudet som er sendt ut av Bymiljøetaten», hevdes det fra Prai.

Striden startet allerede våren 2018, like etter at selskapet ble startet. Da opplyste Oslo kommune gjennom Bymiljøetaten de ulike drosjesentralene i hovedstaden om at alle taxiturer skal formidles av en sentral.

«Drosjesentralene informerte deretter løyvehaverne om at det var forbudt å bruke Prai-applikasjonen og at de risikerte å bli fratatt løyvet ved bruk», heter det i en anførsel fra app-selskapet.

På bakgrunn av dette tok Prai ut midlertidig forføyning mot Oslo kommune, der byfogden i mai samme år slo fast at kommunen forbys å forfølge taxisjåfører som knytter seg til appen. Måneden etter gikk Prai til sak mot kommunen for å få slått fast lovligheten av tjenesten.

Skatteunndragelse

Ikke overraskende er selskapet uenig i avgjørelsen fra lagmannsretten.

– Lagmannsretten etablerer et forbud med mindre man har løyve, det mener Prai er i strid med lovkravet. Det må fremgå at noe er forbudt, hvis ikke er det lov, mener Asbjørnsen.

For det fremgår «ikke eksplisitt av regelverket at formidling av drosjer kun kan gjøres av en godkjent drosjesentral, men det er åpenbart at regelverket bygger på en forutsetning om at formidling er forbeholdt drosjesentralene. (...) Oppfatningen i bransjen er at drosjeformidling krever tillatelse av løyvemyndighet, og det synes ikke å ha vært tvil om dette», skriver lagmannsretten i dommen.

«Etter lagmannsrettens oppfatning er den virksomhet Prai driver, avhengig av tillatelse som drosjesentral etter dagens regelverk, og Prai har ikke fått slik godkjennelse», heter det videre.

Et av argumentene fra kommunen er at bruk av appen kan gjøre det vanskeligere å kontrollere en bransje som har hatt et problem med skatte- og avgiftsunndragelser. Det mener imidlertid lagmannsretten ikke er relevant for å behandle spørsmålet om appen er lovlig eller ei.

Oslo kommune ville ikke kommentere saken.

prai as
taxi
drosje
samferdsel
borgarting lagmannsrett
oslo kommune
Nyheter
Transport
Jus