Hijabdom etter boligkjøp blir stående

Oslo tingrett slo fast at kjøperne ikke hadde krav på 300.000 kroner i erstatning, selv om kvinnen "måtte bære hijab hjemme" på grunn av naboens nye vinduer. Dommen ankes ikke.

HIJAB-KRANGEL: Den kvinnelige kjøperen av rekkehuset hevdet at hun måtte bære hijab etter at naboen satte inn to nye vinduer. Erstatningskravet var på 300.000 kroner. Foto: LIM HUEY TENG
Jus

Det er en boligkrangel litt utenom det vanlige, som nå er kommet til veis ende.

Dommen fra Oslo tingrett ankes ikke til Borgarting lagmannsrett.

Dermed får ikke kjøperne prisavslaget på 300.000 kroner, som de krevde.

To nye vinduer

Det startet med et kjøp av et rekkehus på Haugerud i Oslo. 

Da naboen satte inn nye vinduer, ble det bråk. 

Det er etter en grundig vurdering av mulighetene for et annet resultat i lagmannsretten
Øystein Thomassen Landmark, advokat

Tingretten slo fast at kjøperne ikke hadde krav på erstatning, selv om kvinnen nå «må bære hijab hjemme».

– Dommen blir ikke anket, sier advokat Øystein Thomassen Landmark.

Han hadde saken for boligkjøperne, som ville ha prisavslag på boligen.

– Er det juridiske eller økonomiske årsaker til at dommen ikke ankes?

– Det er juridiske. Det er etter en grundig vurdering av mulighetene for et annet resultat i lagmannsretten.

Vinduer

Bråket startet da naboen satte inn to nye vinduer i huset.

Kjøperne påsto at selgeren hadde opptrådt kritikkverdig og «tilbakeholdt opplysninger». 

Vinduene gjorde at boligen ikke lenger var så skjermet som før, hevdet kjøperne, som ville ha erstatning.

Men dommeren i Oslo tingrett var ikke enig i at de hadde krav på erstatning, og avviste kravet fra kjøperne.

Rekkehus

Boligen det ble bråk om, er del av et rekkehus.

Kjøperne tok over boligen i april 2018. Så i august samme år, satte naboen inn to vinduer i andre etasje på baksiden av huset, som vender mot kjøpernes hus.

Kjøperne hevdet at det nå ble innsyn både til deres veranda og kjøkken.

NABOBRÅK: Krangelen endte med en dom i Oslo tingrett. Selgeren vant frem. Illustrasjonsfoto: Bendik Haug Aurdal

Krevde 300.000

Kjøperne påsto at de hadde et krav mot selgeren på 300.000 kroner, det samme beløpet som to meglere skal ha anslått tapet deres til.

I annonsen het det blant annet at boligen var «skjermet og med eneboligfølelse».

Vinduene medførte at den kvinnelige kjøperen, på grunn av sin tilknytning til religion, nå «må bære hijab inne i sitt eget hus».

Selgeren var uenig i kravet, og viste blant annet til et nabovarsel.

Han hevdet at nabovarselet var blitt sendt, og at kjøperne dermed fikk en oppfordring til å undersøke det nærmere, noe de ikke skal ha gjort.

Både selgeren og forsikringsselskapet Protector avviste derfor erstatningskravet.

Får ikke penger

Dommen fra Oslo tingrett, som nå blir stående, slår fast at kjøperne ikke har krav på erstatning:

«Når vinduene medfører så begrenset med innsyn, finner retten det klart at boligen ikke har mistet eller fått redusert sitt skjermende preg», heter det i dommen.

Saksøkerne hevdet på sin side at selgeren måtte ha forstått hva vinduene kunne medføre for kvinnens privatliv, siden han «må anses å være kjent med hennes religiøse tilknytning».

De viste til at hun bar hijab på visning.

HAUGERUD-BRÅK: Utsyn fra Holmenkollen. Lengst bak i bildet i midten ses Haugerud. Krangelen gjelder et rekkehus der. Foto: Iván Kverme

I dommen heter det at selgeren ikke hadde møtt kjøperen før under kontraktsmøtet, men skal i utgangspunktet identifiseres med megleren.

Dommeren finner likevel ikke at det at «kjøperen bar hijab på visning», skulle føre til en utvidet opplysningsplikt for selger.

I dommen heter det:

«Det kan ikke legges til grunn at (....) dette medførte at selger og megler måtte forstå at det var spesielt viktig for henne at naboen ikke satte inn de aktuelle vinduene».

Jeg kan på stående fot ikke komme på noen lignende saker
Øystein Thomassen Landmark, advokat

– Spesiell sak

Advokat Landmark har omtalt saken som spesiell, blant annet fordi det gjelder innsyn og vinduene i nabohuset:

– Jeg kan på stående fot ikke komme på noen lignende saker, sa han til Finansavisen, da dommen falt i tingretten.

Cathrine Wessel Poulsen er direktør for boligselgerforsikring i Protector.

– Både selskapet og vår forsikringstaker er godt fornøyd med sakens utfall i Oslo tingrett. Vi mener dommen er korrekt og belyser både sakens faktiske og juridiske side på en god måte, sa hun.

Det var advokat John Omar Odden førte saken for selgeren.