Eks-sjef krever 20 millioner i bonus

Daværende Foinco-sjef Bjørn Erik Reinseth fikk ingen realisasjonsbonus da investeringselskapet solgte sin eierandel i Norstat for 317 millioner i fjor. Nå saksøker han den tidligere arbeidsgiveren. 

REPRESENTERER ARBEIDSGIVEREN: Wiersholm-partner Jan Fougner (bildet) er Foincos prosessfullmektig i tvisten mot tidligere adm. direktør Bjørn Erik Reinseth. Foto: NTB
Jus

Bjørn Erik Reinseth fratrådte som sjef i det familieeide investeringsselskapet Foinco i mars og nylig ble han lansert som ny adm. direktør i Forskningsparken i Oslo.

Denne uken møter han den tidligere arbeidsgiveren i retten. 

Reinseth mener han skulle fått utbetalt 20 millioner kroner i realisasjonsbonus før han forlot selskapet, noe Foinco er helt uenig i. 

Jobbet syv år i Foinco 

Foinco plasserer sine midler i både likvide finansielle plasseringer og direkte i unoterte bedrifter, som en private equity-investor. 

Selskapet ble etablert av Bernt J. Fossum på slutten av 1980-tallet og kontrolleres i dag av tredje generasjon i Fossum-familien – de fem søstrene Cecilie, Anne Birgitte, Benedicte, Ida og Erle. 

Reinseth ble ansatt i Foinco i juni 2013, og i løpet av sine syv år i familieselskapet ble to selskaper realisert.

Det ene selskapet, boligfotografen Zentuvo, gikk konkurs i 2018. Selskapet tapte i overkant av 150 millioner kroner i Foincos eierperiode. Markedsanalyseselskapet Norstat ble derimot solgt til PE-forvalteren Triton i november 2019. Foinco, som eide i underkant av 80 prosent av selskapet, fikk utbetalt drøyt 317 millioner kroner for salget. 

Avkastningskrav på 8 prosent

Ifølge et sluttinnlegg som er sendt til Oslo tingrett og ført i pennen av Reinseths advokat, Vidar Riksfjord i Advokatfirmaet CLP, står det skrevet i arbeidsavtalen fra 2013 at Reinseth skulle få en realisasjonsbonus dersom det ble skapt merverdier på minst 8 prosent i løpet av ansettelsestiden. Videre er det beskrevet at gevinster utover avkastningskravet skulle splittes med 10 prosent til Reinseth og 90 prosent til investeringsselskapet. Andelen på 10 prosent kunne dog ikke overstige 20 millioner kroner. 

Reinseth mener han dermed har krav på en realisasjonsbonus på totalt 20 millioner kroner knyttet til Norstat-salget.

SAKSØKES: Anne Birgitte Fossum er medeier og styreleder i Foinco. Foto: NTB

– Selskapsspesifikk 

Ifølge Reinseths advokat ble prinsippene nedfelt og presisert senest i et møte mellom partene i februar 2017. På dette møtet skal partene ha besluttet å fjerne porteføljebetraktningen fra bonusen, men beholde bonus på «enkelt selskapsnivå».

«Det er også tydelig at Foincos styre hadde samme oppfatning som Reinseth om hvordan bonusordningen var å forstå. Det fremgår av intern epostkorrespondanse mellom styremedlemmer i Foinco fra juni 2015, hvor det tilkjennegis at "realisasjonsbonusen er selskapsspesifikk" og at det kan bli utbetalt realisasjonsbonus selv om "Foincos totalportefølje har lite tilfredsstillende utvikling"», skriver han. 

– Hele porteføljen 

Foinco viser også til ansettelsesavtalen fra 2013 og møtet i februar 2017, men er av en helt annen oppfatning om hvordan bonusen skal regnes ut. 

I selskapet sluttinnlegg, som er skrevet av advokat Jan Fougner, kommer det frem at Foinco mener det er porteføljebetraktningen som gjelder. Fougner forklarer at det skal tas utgangspunkt i inngangsverdiene pr. desember 2013. Videre skal verdien av realiserte og ikke-realiserte selskaper summeres. Kun dersom summen av inn- og utbetalinger samlet overstiger en verdiøkning av beregningsgrunnlaget på 8 prosent, er det aktuelt med bonusutbetaling. Ikke-realiserte selskaper må da få en verdivurdering, forklares det videre.  

«I perioden Reinseth har vært ansatt har det ikke blitt skapt verdier i Foincos portefølje utover den avtalte hurdlerate (avkastningskrav, journ.anm.) på 8 prosent. Reinseth har således ikke krav på å få utbetalt noen realisasjonsbonus», skriver Fougner. 

– Ikke berettiget

I tillegg viser Fougner til at partene på møtet i februar 2017 avtalte en såkalt «vesting» av bonusbeløpet over en periode på tre år. Dette innebærer ifølge ham at en eventuell bonusutbetaling skulle fordeles over treårsperioden, med utbetaling av en tredjedel av beløpet parallelt med at Foinco fikk oppgjør. Resterende beløp skulle betales utover de neste to årene, forutsatt av Reinseth var ansatt gjennom hele perioden, og at ikke andre investeringer ble realisert og trakk ned samlet avkastning i samme periode. 

«Reinseth fratrådte stillingen som administrerende direktør 28. februar 2020, og er således ikke berettiget til mer enn en tredjedel av et eventuelt bonusbeløp. Som allerede nevnt, er imidlertid Reinseth uansett ikke i noen bonusposisjon», skriver Fougner. 

Dersom retten skulle komme til at porteføljebetraktningen ikke gjelder, har han krav på realisasjonsbonus, men den blir ikke 20 millioner kroner, understreker Foincos advokat i sluttinnlegget. 

Foinco mener i så fall at alle realiserte selskaper, altså både Zentuvo og Norstat, må tas med i beregningsgrunnlaget. I tillegg må det gjøres fradrag for arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent, skriver han.

Fougner sier til Finansavisen han ikke ønsker å kommentere søksmålet. Riksfjord har ikke besvart Finansavisens henvendelse. 

Rettssaken går denne uken i Oslo tingrett. 

foinco
bjørn erik reinseth
norstat
zentuvo
oslo tingrett
vidar riksfjord
Nyheter
Jus