Bygget ferdig hytte – må gi den til naboen

Magne Modalsli har mistet en mengde kjøpesentre på tvangssalg. Nå har han bygget ferdig en hytte på Hemsedal, men må gi den til nabo Tor Lillemoen for opprinnelig kostpris.

LIDER TAP: Magne Modalslis hytteeventyr i Hemsedal har fått en bråstopp etter at retten har krevd at han selger til Tor Lillemoen til opprinnelig kostpris før kostnadene til ferdiggjøring. Foto: Jarle Pedersen
Jus

Det har vært mye motbakke for seriegründer Magne Modalsli de senere årene. Etter at han forsøkte å raide Norge for kjøpesentre i distriktene har én etter én røket på tvangssalg, og kritikken mot kjøpesentergründeren har haglet.

Nå har han gått på et nytt nederlag. Denne gangen i Hallingdal tingrett etter at han kjøpte en halvferdig tømmerkasse av en hytte i Hemsedal. 

Hytta utgjorde en ideell andel på en tomt der nabo Tor Lillemoen tidligere hadde inngått en sameieavtale med tidligere eier, en avtale som inkluderte forkjøpsrett ved videresalg.

KAN FEIRE: Tor Lillemoen avventer feiringen av hytteseieren i Hemsedal til ankefristen er ute. Her fra en annen anledning som åpnet for kake. Foto: Privat

Krevde 10,4 millioner for hytta

Lillemoen fikk imidlertid aldri orientert om salget til Magne Modalsli som igangsatte ferdiggjøring av den halvferdige hytta. Modalsli hadde avtale om å kjøpe hytta for 4,5 millioner kroner, hvorav 1,5 millioner var en selgerkreditt som skulle utløses når Modalsli fikk ferdigattest.

Modalsli hevdet Lillemoen måtte ha saklig grunn for å kunne ta hytta på forkjøpsretten. Subsidiært mente han Lillemoen måtte betale virkelig verdi for hytta slik den fremsto etter Modalslis oppgraderinger. Modalsli stipulerte at verdien var økt fra 4,5 millioner kroner til hele 10,4 millioner.

Svekket troverdighet

Det fremgår av dommen at kommunikasjonen med både tidligere eier og Modalsli har vært vanskelig, og klandrer ham i sterk grad for dette. 

Retten skriver i dommen at «saksøktes trenering og mangel på informasjon har betydning for deres generelle troverdighet i saken».

Retten slår fast at det ikke er noe galt med forkjøpsretten i sameieavtalen, og at denne er gyldig. Spørsmålet var dermed hvor mye Lillemoen skulle måtte betale for det som var en tømmerkasse da Modalsli kjøpte eiendommen, og som var blitt en ferdig hytte med midlertidig brukstillatelse.

Bevisst risiko å påkoste

Retten slår fast at utgangspunktet for innløsningssummen er de 4,5 millionene Magne Modalsli betalte for eiendommen da den kun var en tømmerkasse, og at det ikke er rettslig grunnlag for å få noe av verdien han har tilført eiendommen.

«Kjøper har tatt bevisst risiko ved å påkoste eiendommen», slår retten fast før den heller salt i Modalslis sår ved å skrive at saksøktes passivitet har bidratt til at prosessen tok tid.

Modalsli har hevdet han var i god tro, uten at det imponerte retten. Ei heller det atter subsidiære kravet om at kostnadene før Lillemoen erklærte forkjøpsretten, og atter, atter subsidiært at en sum på 600.000 som Modalsli hevder han har kostet på hytta skulle dekkes.

Retten fant ikke noe bevis for at tilleggssummen var en del av kjøpet, og slo fast at prisen på 4,5 millioner kroner fikk holde. I stedet sendte de Modalsli en regning på 356.000 kroner for Lillemoens sakskostnader. Pluss at han må dekke egne saksomkostninger, slik at han ender under 4 millioner.

magne modalsli
tor lillemoen
hemsedal
Nyheter
Jus