– Det var helt crazy

Arbeidsrettsteamet i Simonsen Vogt Wiig har hatt tidenes travleste vår. I høst forventer de mange oppsigelses- og erstatningssaker. 

MELLOM SLAGENE: Lill Egeland og Magnus Nilstad i Simonsen Vogt Wiig har hatt lite tid i sofaen i år.  Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Jus

Mens mange var tvunget til å sitte hjemme og tvinne tommeltotter på grunn av permitteringer, har få hatt det så travelt som landets arbeidsrettsadvokater.

– Det har vært ganske heftig, sier Lill Egeland, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig.

– Vi gikk på adrenalin hele den første uken.

Krigsråd

Hos Simonsen Vogt Wiig startet det allerede før Norge ble stengt ned.

– Vi skjønte at noe kom til å skje, og hadde laget beredskapsplaner og rigget for hjemmekontor. Siden jeg allerede hadde vært i krisemodus i flere dager, synes jeg nesten det var rart at alle synes det var så dramatisk da 12. mars kom, sier hun.

Men det var da den store arbeidsøkten startet for arbeidsrettsadvokatene.

Jeg har aldri før hatt en så sterk følelse av å kunne bidra med noe i jobben min som den uken
Lill Egeland, Simonsen Vogt Wiig

– Spørsmålene dukket opp i fleng. Vi brukte den første helgen til å sette krigsråd, og rigge alt slik at vi kunne ta unna spørsmålene løpende. Vi så med en gang at det ville bli et ras av permitteringer, og vil laget klar coronatilpassede maler.

De, som alle andre, satt på hjemmekontor. 

– Derfra møtte vi helt desperate arbeidsgivere som var kastet ut i en unik arbeidssituasjon, samtidig som regelverket hele tiden endret seg.

– Jeg har aldri før hatt en så sterk følelse av å kunne bidra med noe i jobben min som den uken. Det å rydde opp i uklarheter, tolke og forstå regelverket som plutselig var superviktig for mange, var veldig givende, fortsetter hun.

Lov- og forskriftsendringer i mars

I løpet av mars det vedtatt: 

  • 3 nye lover
  • 10 endringslover
  • 104 sentrale forskrifter

Noen av de viktigste innenfor arbeidsrett:

  • Forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven
  • Endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet
  • Forskrift om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering.
  • Lov om endringer i folketrygdeloven
  • Lov om endring i permitteringslønnsloven
  • Forskrift om midlertidig utvidelse av perioden med fritak for lønnsplikt og midlertidige særregler om dagpenger under arbeidsløshet og tiltakspenger

Kilde: Lovdata

Hjemmekontor i kollektiv

Magnus Tønnesen Nilstad hadde bare jobbet som advokatfullmektig siden januar, før han ble sendt på hjemmekontor i kollektivet han deler med to kamerater.

– Plutselig fikk jeg mulighet til grave i spørsmål som ikke var sett på før, ettersom reglene kom bare noen timer i forveien.

Han måtte riktignok grave fort.

– Vi var innom veldig mange ulike spørsmål på en dag, så læringskurven var utrolig bratt, sier han.

Nettopp det at regelverket endret seg fra time til time, skapte utfordringer.

– Reglene ble jo først varslet i gjennom media, og for stressede arbeidsgivere er det ikke nødvendigvis så lett å skjønne at nye regler blant annet må behandles i Stortinget to ganger og deretter sanksjoneres av kongen i statsråd for å være gjeldende, sier han.

Dette gjaldt blant annet innføringen av en midlertidig regel om to dagers arbeidsgiverperiode ved permitteringer, som ikke ble endelig vedtatt i Stortinget før uken etter at regelen ble foreslått. I mellomtiden var det mange selskaper som rakk å ta feil, og som misforstod hvilket regelverk de var omfattet av.

Samtidig ble det utfordrende for advokatene å gi gode råd:

– Å si at sånn er reglene nå, men det skal være en pressekonferanse om to timer, så det kan være at det endrer seg da, er helt spesielt. Det var helt crazy, sier Egeland.

Ble videostjerner

For Simonsen Vogt Wiig, som så mange andre, ble løsningen webinarer.

– Vi hadde det første allerede 12. mars, og senere skulle det bli mange flere. Vi er ikke vant til å få 300 påmeldinger til et webinar, men det fikk vi nå.

Egeland hadde noen av dem fra sønnens barnerom.

– Jeg har kone og to barn, men den første uken bare jobbet jeg, og så hilste jeg på barna innimellom. Det var helt vanvittig, sier hun.

– Advokater oppfattes jo gjerne som litt formelle, både med tanke på klesstil og lokaler. Hvordan var det da å sitte på hjemmekontor?

– Jeg satt stort sett i teamskonferanser i t-skjorte, det føltes helt unaturlig å ta på seg advokatklærne for å snakke med klientene. De satt jo også på hjemmekontor, sier hun.

– Samtidig har jeg sett flere ansikter nå enn jeg pleier, nå har jo video erstattet telefonsamtaler. Og når vi hadde fredagspils på teams med advokater i utlandet, føltes avstanden plutselig mindre enn vanlig.

For å forenkle arbeidet for seg selv, og være i stand til å svare på de mange spørsmålen, utarbeidet selskapet en database med vanlige spørsmål som ble delt med klientene.

– I begynnelsen fikk vi mange spørsmål om permitteringer og retten til å være hjemme med barn som var hjemme fra skole og barnehage, sier Nilstad.

Men stadig nye spørsmål dukket opp, blant annet om grensedragningen mellom permittering og lønnsreduksjon, og varslingsfrist for permitteringer.

Venter oppsigelser

Arbeidsrettsavdelingen i Simonsen Vogt Wiig har syv ansatte, men har i perioden også måttet låne advokater fra andre avdelinger for å få tatt unna alle arbeidsoppgavene.

De ser ikke for seg at det blir roligere med det første:

– Vi er veldig forberedt på at vi kommer til å få en økning i oppsigelsessaker i høst, sier Egeland.

– Mange av disse sakene kommer til å være knyttet til ansatte som har vært permittert over en lengre periode, og da er det mange arbeidsgivere som tror at de de kan gjennomføre oppsigelser basert på de samme kriteriene. Men det er langt fra sikkert. Også i tilfeller der man kan bruke de samme kriteriene vil de ofte måtte vektlegges ulikt ved en permittering enn ved en oppsigelse.

– For eksempel vil ansiennitet være viktig i en oppsigelsesprosess, men ikke nødvendigvis ved permittering, sier hun.

– Innenfor oppsigelser har det også vært mange prinsipielle avgjørelser den seneste tiden, blant annet knyttet til utvalgskrets, som kan medføre usikkerhet i flere saker.

Erstatningskrav

– Jeg tror også vil vil se flere erstatningskrav. Mange arbeidsgivere gjennomførte permitteringer med to-dagers varslingsfrist, mens varslingsfristen normalt er 14 dager. Da kan arbeidstakerne har krav på erstatning for tapt lønn, dersom varslingsfristen var uriktig brukt, sier Egeland.

I tillegg forventer arbeidsrettsteamet mange gamle og nye spørsmål.

– Hvis smitten øker igjen, vil mange av spørsmålene fra i våres dukke opp: Spørsmål om hjemmekontor, om arbeidsgiver kan kreve at de ansatte møter på jobb og om de ansatte kan kreve å jobbe hjemmefra, sier Nilstad.

– Vi tror også at jobbreiser kan skape utfordringer: Det vil bli spørsmål om karantene, tvungen testing, og hvorvidt arbeidsgivere kan pålegge den ansatte å reise til et gult eller rødt land eller område for å utføre arbeide, eller om den ansatte kan nekte å gjennomføre slike jobbreiser.