Uglesett advokatfirma doblet salget

De er fremstilt som skurker i VG og har domfelte i ledelsen, men klientene har ikke snudd ryggen til Advokatfirmaet Rogstad som er årets nykommer på Topp 100-listen.

LA EN VEKSTPLAN: Advokat Steingrim Wolland (t.v.) er styreleder og medeier i Advokatfirmaet Rogstad. Han og administrasjonsleder Afzzal Ghauri la i 2016 en plan for hvordan Rogstad kunne gå fra å være bittelite, til å bli blant de største i landet. Foto: Iván Kverme
Jus

– Velkommen til oss. Vi får vel hilse slik, sier Steingrim Wolland og vender albuen mot.

Styrelederen i Advokatfirmaet Rogstad har ikke bare hatt coronaviruset å stri med i 2020. En måneds tid før Norge stengte ned, publiserte VG den første av en serie kritiske artikler om firmaet.

Wolland er oppgitt over alle skriveriene som han stadig referer til som «dritten», men han ser fremover og mener advokatfirmaet ikke har gjort noe galt.

– VG har ikke påvist ett eneste regelbrudd i sine artikler, sier Wolland.

Undersøkes etter VG-saker

Mens avisen jobbet med saken, men før første artikkel ble publisert, besluttet Tilsynsrådet å gjennomføre et bokettersyn i advokatfirmaet. Det var det andre på to år.

– Tilsynet avsluttes i disse dager og vi har ikke fått tilbakemelding om noen merknader, sier Wolland.

Borgarting lagmannsrett har også reagert etter artiklene og har bedt politiet undersøke om signaturer på regninger for tolketjenester er blitt forfalsket. Saken har i sommer vært på rundtur i flere politidistrikt og ligger nå hos Økokrim. 

Wolland er overbevist om at domstolens henvendelse vil bli henlagt.

Doblet omsetningen

Nå gleder han seg i stedet over at Rogstad er høyeste nykommer på årets Topp 100-liste i Finansavisen Jus. Omsetningsveksten i 2019 doblet seg fra året før og endte på 35 millioner kroner.

Det sikret dem en 61. plass på listen foran Advokatfirmaet Dehn i Sandvika. Det består blant annet av utbrytere fra Brækhus og debuterer på 67. plass med en førsteårsomsetning på sterke 31,6 millioner.

– Vi hadde ventet å komme inn på listen, og det er veldig hyggelig å høre at vi er best blant nykommerne, sier Wolland.

Årets nykommere

PlassSelskapStedInntekt EndringProsent
61Advokatfirmaet RogstadOslo34.97017.44499,5
67Advokatfirmaet DehnSandvika31.60331.6030,0
80NovaOslo24.9848.98756,2
92Harboe & CoOslo22.9012.81014,0
94JudiciaÅlesund21.9241.7778,8
95PactaOslo21.8054.51926,1
96ØstgårdTromsø21.5785.06030,6
99NegotaHalden20.9772.31712,4
100SentrumsadvokateneBergen20.6353.46320,2

Comeback med ny bevilling

Selv er han ingen nykommer i advokatbransjen, men han har vært borte fra manesjen en del år. 

Bakgrunnen er at han mistet advokatbevillingen i 2009 etter en personlig konkurs. VG har også trukket frem et 13 år gammelt forhold mot Wolland, som resulterte i en betinget dom for uaktsom medvirkning til bedrageri.

Selv velger styrelederen å se fremover, og ikke dvele ved fortiden. Etter at han fikk tilbake sin advokatbevilling i 2017, har han representert klienter i en del profilerte rettssaker.

Ledelse med rulleblad

Advokatfirmaet Rogstad så dagens lys i 2014 og er oppkalt etter advokat Svein Erik Rogstad. Han eide i flere år fem prosent av advokatfirmaet, mens en tidligere fullmektig eide resten.

Fra oppstarten har også Afzzal Ghauri vært med. Han samarbeidet med Rogstad og ble involvert i advokatfirmaet fordi han har et nettverk i det norsk-pakistanske miljøet. Det var nemlig en målgruppe advokatfirmaet ved oppstarten ville rette seg mot.

Ghauri er administrativ leder, utdannet økonom og jurist, og arbeidet i mange år som en suksessfull eiendomsmegler i DNB. I 2009 sluttet han etter at han kom under etterforskning. Han er siden dømt i to instanser for medvirkning til grovt lånebedrageri.

Ghauri opplyser selv om dommen, som han er sterkt uenig i.

Taktskifte i 2017

Han startet soning året etter at advokatfirmaet så dagens lys. Våren 2016 var han tilbake ved kontoret. Hans kone Sidra Bhatti, som i dag er advokat i Rogstad og hadde mange års fartstid bak seg hos DNB før jobbskiftet, kjøpte seg inn i advokatfirmaet i 2016. Kort tid etter ble paret kjent med Wolland.

– På slutten av 2016 var Rogstad et bittelite advokatkontor, sier Wolland.

Trioen la en plan for hvordan advokatfirmaet kunne utvikles og ekspandere, og Wolland kom inn på eiersiden i Rogstad.

Bhatti eier i dag 75 prosent av aksjene i firmaet, mens Wolland eier resten.

– Vi driver ikke etter den klassiske partnermodellen. Advokatene og fullmektigene er alle ansatt i firmaet, sier Wolland.

Advokatene har provisjonslønn. En andel av inntektene som advokatene fakturerer beholdes av firmaet for å dekke faste og variable kostnader og betale lønn til fullmektigene og staben som er fast ansatt.

– Vår modell er ikke hugget i sten. Det vil ikke forundre meg om vi vil endre den på sikt, og at flere av advokatene kommer inn på eiersiden, sier Wolland.

Enorm bredde

Fra å være en håndfull ansatte for fire år siden, teller selskapet i dag rundt 40 hoder. Mange av dem er profilerte advokater godt oppi årene som Wolland har rekruttert, mens andre er unge som bygger en portefølje og etablerer seg et navn.

– Hvilken type jus vil dere si at dere driver med?

– Landhandel, kommer det raskt fra Wolland, før han utdyper.

– Litt avhengig av hvordan man måler, om det er snakk om omsetning, antall timer som nedlegges eller klientmassen, så utgjør strafferett rundt 60 prosent og resten sivilrett, sier Wolland.

Å drive både med strafferett og sivilrett er en bevisst strategi. De bistår med familierett, arbeidsrett, utlendingsrett, eiendomsrett og skatterett. 

Rogstad har ikke bare privatpersoner som klienter, men også en rekke små og mellomstore bedrifter som må ha hjelp med forretningsjus.

– Vi kan tilby juridiske tjenester innenfor nesten hele spekteret. Vi tenker mersalg, sier Wolland.

Språkkyndig stab

I Norge bor det flere hundretusen utlendinger, og mange av dem trenger juridiske råd.

– Derfor rekrutterer vi personer som er flerspråklige, sier Wolland.

– Våre jurister behersker 18 språk, skyter Ghauri inn.

De to ramser opp tyrkisk, arabisk, urdu, punjabi, rumensk, albansk, spansk, nederlandsk, fransk, kurdisk, engelsk, tysk, polsk, somali. Listen er lang.

– Mange av klientene våre føler det er enklere å uttrykke seg på morsmålet sitt. Viktige detaljer og nyanser i alvorlige og ofte konfliktfylte saker kan glippe om man ikke snakker norsk godt nok, sier Wolland.

Ny giv for eldre garde

Et annet trekk ved Advokatfirmaet Rogstad er at de har rekruttert gamle ringrever fra strafferetten. Morten Kjensli, Fridtjof Feydt, Thomas Klevenberg, Kim Gerdts og mangeårig statsadvokat Kristian Nicolaisen er noen navn mange drar kjensel på.

Flere som er rekruttert har drevet for seg selv før, men de har vært mer glad i paragrafer, sakene sine og klientene, og mindre opptatt av den administrative delen av å drive en advokatpraksis.

– Hos oss trenger de ikke tenke på regnskaper, rapporteringer, husleie, skatt, lønninger og dataproblemer. Firmaet tar seg av det, og frigjør tid så advokatene kan gjøre det de er gode til, sier Wolland.

– Hvordan har VG-saken påvirket firmaet?

– Et par ansatte har sluttet som følge av alle skriveriene, sier Wolland.

– Men vi har samtidig rekruttert andre som vil jobbe hos oss, sier Ghauri.

De vet om noen få personer og firmaer med sivile saker som har gått til andre advokater, men de har ikke merket stort til at strafferettsklienter har forsvunnet.

– Mange har et sterk og godt forhold til advokaten sin som kjenner sakene deres, og den tilknytningen er viktigere enn til advokatfirmaet, sier Ghauri.

Vokser tross trøbbel

2020 begynte bra, men er blitt et unntaksår.

– Vi lå an til å omsette for i overkant av 50 millioner, men nå ser vi for oss en mer moderat vekst på et par millioner kroner, sier Wolland.

Han understreker at de økonomiske nedjusteringene i større grad skyldes coronakrisen enn VGs mange saker. Virusutbruddet har nemlig ført til at en rekke rettssaker har blitt utsatt, og når man er oppnevnt advokat i straffesaker med offentlig salær, blir det forsinkelser i utbetalingene.

– Sakene blir ikke borte, de vil bare komme for retten senere. Så neste år tror vi at omsetningen vil ta seg opp igjen, sier Ghauri.

steingrim wolland
advokatfirmaet rogstad
Advokatfirmaet Dehn
afzzal ghauri
tilsynsrådet for advokatvirksomhet
vg
100 største advokatfirmaer
sidra bhatti
Nyheter
Jus