Habitats konkursbo krever 40 millioner av morselskap

Habitats konkursbo mener det er det franske morselskapets skyld at møbelkjeden gikk konkurs i 2018.  

ÅPNET FOR NI ÅR SIDEN: Stian Berg (t.h.) fikk rettighetene til å drive møbelkjeden Habitat i Norge, men var ute av selskapet i 2015. Her er han avbildet sammen med utleieansvarlig Gunnar Molander under åpningen av Habitat på kjøpesenteret House of Oslo i 2011. Foto: Eivind Yggeseth
Jus

Stian Berg og hans kone Katrine Berg fikk i 2011 franchiserettighetene til å bygge opp den franske møbelkjeden Habitat i Norge. 

Men oppstarten i Norge var vanskelig og i 2015 tok det franske morselskapet, Habitat Design International, over. Egenkapitalen var på dette tidspunktet tapt, og etter knappe tre år, i april 2018, endte Habitat Norway i skifteretten

På konkurstidspunktet hadde møbelkjeden rundt 50 ansatte og butikker på Skøyen, Fornebu, i Oslo sentrum og Fredrikstad. Mange kunder hadde ikke mottatt varene de hadde betalt for, og selskapet satt med 40 millioner kroner i underdekning.

 Uenige om garantier

Advokat Andreas S. Christensen ble oppnevnt som bostyrer og har siden den gang gransket hva som førte til konkursen.  

Han mener det franske morselskapet Habitat Design International må dekke hele tapet på 40 millioner kroner.

Årsaken er at selskapet rett i forkant av konkursen hadde trukket tilbake en morselskapsgaranti, som var avgitt gjennom «letter of support». Samtidig hadde det blitt besluttet at franskmennene ikke lenger ville selger varer på kreditt til det norske datterselskapet. 

Det franske morselskapet har avvist grunnlaget for kravet, og i fjor gikk konkursboet til søksmål mot  franskmennene. 

BOSTYRER: Andreas S. Christensen er partner i KCO Advokater. Foto: NTB

Dom i tingretten

Asker og Bærum tingrett konkluderte med at garantienes formål var å sikre grunnlaget for fortsatt drift i Habitat Norway gjennom likviditetstilførsel, men etter at selskapet hadde gått konkurs kunne ikke garantiene gjøres gjeldende av konkursboet.

Likevel endte konkursboet opp med en delvis seier, ettersom retten sa seg enig i at morselskapet ikke skulle ha trukket tilbake garantien i forkant av konkursen. I så fall ville Habitat Norway hatt tilgang til likvide midler og dermed ikke vært insolvent, påpekes det i dommen, som ble avsagt oktober i fjor.    

Dommeren mener det ville vært mest sannsynlig at Habitat Norway deretter hadde valgt en styrt avvikling.  Det blir i dommen vist til at styret i forkant av konkursen hadde regnet ut at en avvikling ville kostet cirka 21 millioner kroner. 

Minus inntekter fra realisering av varelager og salg av andre eiendeler, har konkursboet derfor krav på 18 millioner kroner i erstatning, konkluderes det i dommen – litt under halvparten av det opprinnelige kravet fra konkursboet. 

I tillegg kommer forsinkelsesrenter fra og med konkursåpning i april 2018, og saksomkostninger på drøyt 730.000 kroner.

– Prinsipiell

Christensen opplyser til Finansavisen at både konkursboet og Habitat Design International har anket saken til lagmannsretten. Morselskapet vil legge ned påstand om at Habitat Norway ikke ble påført økonomisk tap som følge av at garantiene ble trukket tilbake. 

Konkursboet vil på sin side anføre at boet kan gjøre garantiene gjeldende.

– Det er dessverre lang ventetid og saken blir først behandlet i lagmannsretten i januar 2021. Saken er prinsipiell i forhold til rekkevidden av konsern- og morselskapsgarantier i konkurs, sier han.

Ifølge den senest oppdaterte innberetningen, som ble sendt til Asker og Bærum tingrett i mai år, har konkursboet undersøkt mulighetene for utlegg mot morselskapet i Frankrike på bakgrunn av tingrettens dom, men har valgt å avvente.  

I innberetningen kommer det også frem at det ble overført cirka 3,1 millioner kroner fra Habitat Norway til morselskapet mellom 31. januar 2018 og konkursåpningen. Det er fremmet omstøtelse av disse betalingene,  men utfallet er ikke klart.

Pr. mai var det i konkursboet anmeldt totalt 186 fordringer på til sammen 96,8 millioner kroner. 

konkurs
habitat
stian berg
katrine berg
andreas s. christensen
kco advokater
asker og bærum tingrett
Nyheter
Jus
Handel