Kluge dømt for uaktsom rådgivning

Vant i tingretten, tapte i lagmannsretten. 

MÅ BETALE: Et utbygger gikk til sak mot Kluge etter at de ikke fikk momsfradrag.  Foto: Dreamstime
Jus

Advokatfirmaet Kluge er i lagmannsretten dømte til å betale 3,2 millioner kroner til et tidligere klient i forbindelse av salg i Sandnes sentrum. Det er Kluge-partner Petter Schmidt som lagmannsretten mener ga uaktsom rådgivning til Det Stavangerske Investeringsselskap AS (DSI), skriver rett24.no

Fikk ikke momsfradrag

Saken går ut på at DSI, som utbygger, hadde beregnet at merverdiavgiften som man betalte under byggingen av «Havnespeilet» i Sandnes sentrum skulle tilbakeføres hvis bygget senere ble leid ut til en leietaker som var avgiftsregistrert. Selskapet hadde ingen annen virksomhet, og fikk derfor ellers ikke momsfradrag. I salgsavtalen sto det derimot ingenting om dette, og kjøperen så derfor ingen grunn til å sende momsfradraget videre da de fikk inn leietakere. 

– At en potensiell økonomisk oppside ved transaksjonen tilfalt kjøper, og ikke DSI – fordi den ikke var regulert i kjøpekontrakten – fremstår som nettopp den type risiko (DSI) ville forsikre seg mot ved å engasjere og betale en juridisk spesialist til å bistå med avtaleinngåelsen, skriver lagmannsretten.

VURDERER ANKE: Managing partner Bjørnar Alterskjær hos Advokatfirmaet Kluge. Foto: Advokatfirmaet Kluge

Ikke tydelig nok

Ifølge rett24 mente Kluge at DSI kunne takke seg selv, siden poenget med merverdiavgiften faktisk var blitt tatt opp av Schmidt. Men retten var ikke enig i at varslet var tydelig nok, og at rådgivningen var i strid med profesjonsnormen for advokater. 

Det er bare halvannet år siden Kluge ble dømt til å betale 75 millioner etter rådgivning i forbindelse med en leasingavtale av helikoptre. Da anket advokatfirmaet til Høyesterett, men ble ikke sluppet inn. Ifølge managing partner Bjørnar Alterskjær vurderer man anke denne gangen også.