Tryg betaler sinte klienter millioner

Selv om politiet har henlagt sakene, velger likevel forsikringsselskapet å utbetale millionerstatning til tidligere klienter som anklaget advokaten sin for underslag.

GJORDE IKKE JOBBEN SIN: Den profilerte Oslo-advokaten har holdt på i 40 år, men mistet til slutt oversikten over klientmassen sin og underslo millioner fra dem. Foto: NTB
Jus

Finansavisen skrev i februar at en svært profilert Oslo-advokat i lang tid har tatt betalt av klientene sine, uten å arbeide noe særlig med sakene deres.

Da forholdene ble oppdaget like før jul i fjor, ble advokaten anmeldt for underslag. Men politiet henla saken på bakgrunn av advokatens svekkede helse.

Mange av klientene er sinte og oppgitte, og har fryktet at forhåndsinnbetalte salærer vil gå tapt. 

Det sto vel 1,5 millioner kroner på advokatens klientkonto da han like før jul i fjor frivillig levert inn sin bevilling.

Millioner var borte

De midlene man fant ble tilbakebetalt klientene, men det ble raskt klart at mye penger også var forsvunnet.

Advokaten, som er i 70-årene, ble slått personlig konkurs i mai av sin tidligere advokatsekretær på grunn av manglende lønnsutbetalinger.

Da konkursen var et faktum fryktet mange tidligere klienter at de ville sitte igjen med svarteper, siden de ikke kunne gå etter sin tidligere advokat personlig. 

Han hadde veldig få eiendeler, kun en lavt verdsatt fritidseiendom i Trøndelag, noe innbo og fem malerier av ukjent verdi.

Tryg tar deler av regningen

Men advokaten hadde en forsikring hos Tryg som kunne gi en utbetaling. 112 tidligere klienter rettet derfor sine krav mot forsikringsselskapet.

Kravene summerer seg til nesten 8,7 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

BETALER 5 MILLIONER: Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring bekrefter at de betaler de uheldige klientene til advokaten for hans slette arbeid. Foto: Tryg

Etter vel et halvårs vurdering av kravene, har Tryg gått med på å betale dem til sammen 5 millioner kroner, som er forsikringens maksimale dekningsbeløp.

– Siden forsikringen ikke dekker alle kravene vi har mottatt, har vi besluttet å fordele forsikringsbeløpet med en forholdsvis lik andel til alle. De får dermed dekket 57,7 prosent av sine innmeldte krav, sier Irgens.

Blakk og konkurs

Restbeløpet klientene har krav på må de rette mot konkursboet til advokaten, som bostyrer Per Omreng i Advokatfirmaet Nova, håndterer.

Han tviler på at det er mye å hente.

– Eiendommen i Trøndelag, som Tryg tok arrest i, er solgt for rundt en halv million kroner. Men fratrukket salgskostnader og annen gjeld med pant i eiendommen, er det ikke mye igjen som overføres til boet, sier Omreng.

RYDDET I BOET: Advokat Per Omreng i Advokatfirmaet Nova er oppnevnt som bostyrer etter at advokaten som underslo klientmidler gikk personlig konkurs i vår. Foto: KAPITAL

Så langt har boet mottatt 58 krav på til sammen nesten 7,9 millioner kroner. I dette beløpet ligger også forsikringsutbetalingen fra Tryg.

– Hvorfor betaler Tryg sikkerhetsstillelsen på 5 millioner, når politiet ikke har dokumentert uregelmessigheter og heller ikke har straffeforfulgt advokaten?

– Det er en samlet vurdering fra vår side som ligger til grunn, selv om det ikke har blitt en straffesak, sier Irgens.

Tryg Forsikring har vært i tett dialog med advokat Audun Lillestølen, som er oppnevnt av Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å følge opp klientene til den tidligere advokaten.

– Hans arbeid viser at det har vært uregelmessigheter i advokatpraksisen, og vårt ansvarsforhold gjelder da det advokatarbeidet som skulle vært utført, men som ikke har blitt utført, sier Irgens.

Arkivskap fulle av klientmapper

Advokat Lillestølen, som er partner i advokatfirmaet Langseth, fikk nok å gjøre da han skulle gjennomgå klientmassen til den nå pensjonerte advokaten.

Titusenvis av dokumenter var etterlatt i kasser og skap. Blant annet fant man åtte arkivskap med til sammen 32 skuffer fulle av klientmapper.

Flere personer måtte hyres inn for å få oversikt, og til slutt konkluderte man med at advokaten hadde pågående saker for 430 klienter. Han hadde helt mistet oversikten, og nærmest gitt opp da saken kom for dagen.

FULL OPPRYDDING: Partner Audun Lillestølen i Advokatfirmaet Langseth, har brukt mye tid i år på å få oversikt over alle sakene til den nå pensjonerte advokaten som mistet kontrollen over praksisen sin. Foto: Iván Kverme

Saken ble avdekket etter tips som kom inn til Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Advokaten har drevet sin praksis i 40 år, før han frivillig lot Lillestølen overta med fullmakt til å avvikle virksomheten.

Det som kanskje overrasket mest, er at advokaten har holdt på i en årrekke uten nærmest å ta i bruk datamaskin og andre tekniske hjelpemidler, som ville gjort arbeidsdagen enklere.

Advokaten sliter med dårlig helse, og har fått oppnevnt en verge, som opplyser til Finansavisen at hun ikke har noen kommentar til situasjonen som har oppstått.

audun lillestølen
tilsynsrådet for advokatvirksomhet
tryg forsikring
ole irgens
konkurs
underslag
per omreng
Nyheter
Jus