Må betale 20 millioner i bonus til tidligere sjef

Eks-Foinco-sjef Bjørn Erik Reinseth vant over sin tidligere arbeidsgiver i Oslo tingrett, etter å ha saksøkt investeringsselskapet for å få utbetalt en bonus på 20 millioner kroner.

VURDERER ANKE: Foinco har ifølge advokat Jan Fougner ikke bestemt seg for om det blir en ny runde i retten mot tidligere adm. direktør Bjørn Erik Reinseth eller ikke.  Foto: NTB
Jus

I slutten av september møttes Bjørn Erik Reinseth, som fratrådte som sjef i investeringsselskapet Foinco i mars i år, og hans tidligere arbeidsgiver i Oslo tingrett for å avgjøre en bonuskrangel.

Nå har tingretten landet på at Foinco, som eies av familien Fossum, må betale eks-lederen 20 millioner kroner, i tillegg til å dekke sakskostnadene hans på nær 1,7 millioner.

– Foinco er skuffet over resultatet og vil om kort tid ta stilling til ankespørsmålet, skriver investeringsselskapets advokat Jan Fougner i en SMS til Finansavisen.

Reinseths advokat Vidar Riksfjord ønsker ikke å kommentere dommen.

Stykkevis eller helt

Stridens kjerne var om Reinseth hadde krav på en realisasjonsbonus etter at Foinco solgte sin andel på rundt 80 prosent i Norstad for 317 millioner kroner i fjor. For mens Reinseth mener han har rett på bonus basert på dette ene salget, hevder Foinco at det er verdiutviklingen for hele investeringsporteføljen som må ligge til grunn – en utvikling som var lavere enn avtalt nivå for bonusutbetaling.

Ifølge Riksfjords sluttinnlegg skulle Reinseth få en bonus på realiserte verdier i investeringsporteføljen. Dette innebar at han hadde hadde rett på bonus dersom det ble skapt merverdier på minst 8 prosent i løpet av ansettelsestiden. Gevinster utover avkastningskravet skulle splittes med 10 prosent til Reinseth og 90 prosent til investeringsselskapet.

Andelen på 10 prosent kunne dog ikke overstige 20 millioner kroner.

Det går imidlertid frem av dommen at betingelsene i arbeidsavtalen fra 2013 var uklare, selv om det ble tatt flere initiativ fra både eierne og Reinseth selv for å få alt på plass i årene etter ansettelsen.

«Uansvarlig og lite profesjonelt»

«Det er nesten uforståelig at partene lot det være med dette. Det la til rette for konflikt, og på dette tidspunktet ble det arbeidet aktivt med et salg av Norstat», heter det i dommen.

Ifølge dommen hevder Foinco at Reinseth spekulerte i en uklar avtale, slik at det kunne komme ham til gode. Dette avviser imidlertid tingretten, og legger skylden over på investeringsselskapet.

«Tvert imot gir bevisene inntrykk av at han var pragmatisk og lite kravstor i diskusjonene. Styret fremstår derimot som uansvarlig og lite profesjonelt i håndteringen av en innsatsmotiverende bonus til daglig leder», skriver dommer Ole Kristen Øverberg.

Under diskusjonene om bonusbetingelser ble det i tillegg foreslått fra Foinco-styret at Reinseth ikke kunne ha sagt opp ved utbetalingstidspunktet. Det var dog Foinco som selv valgte å avslutte ansettelsesforholdet i fjor høst. Oppsigelsen ble ikke bestridt, men det var ikke enighet om bonusspørsmålet. Dermed endte saken i tingretten.

foinco
bjørn erik reinseth
jan fougner
vidar riksfjord
Nyheter
Jus