Krever 110 millioner av Veidekke

Etter mange års konflikt møtes entreprenørene Veidekke og Alf Brekken og sønner i Oslo tingrett. Hvor mye fyllmasse sistnevnte har sprengt og fjernet for Veidekke er kimen til uenigheten.

I TINGRETTEN: Veidekke og Alf Brekken og sønner skal tilbringe to måneder i Oslo tingrett for å finne en løsning på mangeårig strid.  Foto: NTB
Jus

I 2013 og 2014 utførte Alt Brekken og sønner arbeid for Veidekke i Lofoten, og seks år senere er partene fremdeles ikke enige om betalingen. Denne uken startet rettssaken i Oslo tingrett, der det er satt av åtte uker til å løse striden mellom de to selskapene.

Stamsund-baserte Alf Brekken og sønner (ABS) krever 110 millioner kroner av Veidekke, pluss merverdiavgift og avsavnsrenter. Veidekke har et motkrav på 31,7 millioner, ifølge sluttinnleggene partene har levert til tingretten.

Måling til besvær

«Underkontraktens utgangspunkt er at ABS skal betales for de utførte arbeider og de faktisk medgåtte mengder, beregnet i samsvar med de relevante måleregler. ABS' utestående krav skyldes at Veidekke har lagt til grunn for lave mengder i sin sluttoppstilling for Underkontrakten», skriver advokat Eivind W. Raanes, som representerer Alf Brekken og sønner, i sluttinnlegget.

Derfor mener saksøker at Veidekkes målinger ikke skal avgjøre hvor stor betalingen for arbeidet skal være. Selskapet hevder bevisene i saken sannsynliggjør at mengden det opererer med er korrekt.

Veidekke bestrider på sin side kravene, og mener kontrakten med Alf Brekken og sønner tilsier at underleverandøren er bundet av mengdeoppgjøret fra Veidekke.

«Det foreligger ikke grunnlag for å fravike dette mengdeoppgjøret. Veidekkes mengdeberegninger bygger på forhold ABS var kjent med da prosjektet ble gjennomført, og ABS fikk og benyttet anledningen til å kommentere mengdeberegningene og gjøre korrigeringer i beregningsgrunnlaget i flere omganger under prosjektet», skriver Veidekkes advokat Ronny Lund.

Ubetalte fakturaer

Det er ikke første gang Alf Brekken og sønner sliter med å få inn penger fra selskaper som leier dem inn. For to år siden omtalte NRK striden mellom Alf Brekken og sønner og Statens vegvesen. Den gang hevdet Runar Brekken, som er daglig leder i underleverandøren, at vegvesenet skyldte dem 200 millioner kroner.

Dette var imidlertid et søksmål Alf Brekken og sønner og Veidekke skulle gå til sammen, der Veidekke til slutt fikk 130 millioner av Statens vegvesen mens Alf Brekken og sønner ble holdt utenfor. Dermed er saken som for tiden går i Oslo tingrett en del av samme kompleks. 

Hverken Veidekkes advokat eller Alf Brekken og sønners advokat har besvart Finansavisens henvendelse. 

veidekke
alf brekken og sønner
søksmål
Nyheter
Jus