Regjeringen går inn for domstolsfusjon

Regjeringen vil slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.  – Rimelig uforsvarlig å sette i gang en slik prosess midt i krisetid, mener bostyrer. 

FRA TO TIL ÉN: Oslo tingrett og Oslo byfogdembete holder allerede til i samme bygning i sentrum av Oslo. Nå foreslås det også å slå sammen domstolene.  Foto: NTB
Jus

– Utrolig nok foreslås det sammenslåing. Besparelsen ser i all hovedsak ut til å være kostnader til en sorenskriver og en direktør, hvilket fremstår som minimalt når rettssikkerhet står på spill, sier Ellen Schult Ulriksen, leder for insolvensavdelingen i advokatfirmaet Haavind. 

Hun var en av et tyvetalls bostyrere som gikk sammen i et høringssvar for å fraråde regjeringen til å slå sammen Oslo byfogdembete og Oslo tingrett i juni.

Nå er det klart at regjeringen likevel går inn for forslaget. Proposisjonen, som foreslår endringer i domstolstrukturen over hele landet, ble godkjent i statsråd i forrige uke, og er nå sendt videre til behandling Stortinget. 

– Økt fleksibilitet 

Får regjeringen det som den vil, blir den sammenslåtte domstolen Norges desidert største.  Oslo tingrett er allerede største i landet, mens Oslo byfogdembete ligger på en tredjeplass. Unikt for byfogdembetet er spesialiseringen innen konkurs, arv og skifte, tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, midlertidig forføyning og arrest.

I lovforslaget heter det at en sammenslåing vil «gi økt fleksibilitet og effektivitet i ressursutnyttelsen, og gevinster for den interne driften og organiseringen.»

SKUFFET: Haavind-Partner Ellen Schult Ulriksen er en av et tyvestalls bostyrere som er kritisk sammenslåingen. Foto: Iván Kverme

– Uforsvarlig 

Ikke bare bostyrere, men også Advokatforeningen, Skatteetaten, Oslo kemnerkontor, Oslo kommune, Konkursrådet og sorenskriveren i Oslo byfogdembete gikk i sommer ut mot forslaget i høringssvarene. 

De mener det bør aller først gjennomføres en konsekvensutredning. De frykter at byfogdens saksområder i en så stor domstol ikke vil få den prioriteten som er nødvendig for å opprettholde dagens høye fagkompetanse og tempo.

– Uttalelsene fra disse sentrale brukerne og aktørene er i påfallende liten grad gjengitt i proposisjonen, sier hun og fortsetter: 

– Det vil være rimelig uforsvarlig å sette i gang en omfattende sammenslåingsprosess – midt i en krisetid hvor stabilitet og høy kompetanse i landets hovedstad innen insolvens- og rekonstruksjonslovgivningen er viktigere enn noen gang – uten tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og i strid med domstolens og sentrale brukeres råd, sier Schult Ulriksen. 

Endringer i hele Norge

Sett under hele landet i ett anbefaler regjeringen å beholde dagens rettssteder, men utvide tingrettenes og jordsifterettenes rettskretser. 

Regjeringen mener dagens organisering fører til at noen domstoler har for få saker og kort saksbehandlingstid, mens andre domstoler har mange saker og lang saksbehandlingstid. Med det nye forslaget kan en rettssak flyttes til et annet rettssted i rettskretsen med kortere saksbehandlingstid, hvis partene ønsker det. 

– Forslaget vårt vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i forbindelse med fremleggelsen av lovforslaget.  

oslo tingrett
oslo byfogdembete
haavind
ellen schult ulriksen
monica mæland
domstol
regjeringen
lovforslag
Nyheter
Jus