Investorer får erstatning etter eiendomsfiasko på Hamar

Trac Services, tidligere Agasti, er dømt til å betale flere millioner kroner i erstatning til investorer i et fallert eiendomsprosjekt på Hamar.

BLE ALDRI PÅBEGYNT: K54-kvartalet i Hamar sentrum skulle bli til boliger og næringslokaler, men selskapet gikk konkurs før første spadetak ble tatt.  Foto: Kaare Martin Granerud
Jus

I 2013 satset en gruppe norske investorer om lag 115 millioner kroner på boliger og næringsarealer i Grønnegata 33 i Hamar sentrum.

Men prosjektet ble aldri påbegynt før konkursen var et faktum. Tilbake satt rasende investorer med store tap.

Denne uken fikk de beskjeden de har ventet på lenge.

Gulating lagmannsrett har konkludert med at tilretteleggerne, Agasti Wunderlich Capital Markets, som senere ble innfusjonert i Trac Services, handlet erstatningsbetingende ved bevisst å gi feilinformasjon i forbindelse med emisjonen. Trac Services er sammen med forsikringsselskapet Zurich Insurance dømt til å betale tilbake pengene til investorene.

REPRESENTERER SAKSØKERNE: Advokat Leif Inge Håland i Advokatfirma Bull Årstad. Foto: Advokatfirma Bull Årstad

Det er et annet resultat enn det Stavanger tingrett kom til i fjor. Her ble det konkludert med at det ikke var noen årsakssammenheng med Agastis handlinger og det økonomiske tapet til investorene.

Fire pilotsaker 

Fire av investorenes saker er prøvd i retten, mens 41 andre investorer har fått saken stanset i påvente av en rettskraftig dom. De forventer nå alle å få erstatning, bekrefter advokat Leif Inge Håland i Advokatfirma Bull Årstad.

– For å forenkle behandlingen i retten ble det besluttet å starte med fire saksøkere i en såkalt pilotsak. Om denne saken blir rettskraftig vil vi også kreve erstatning for 41 andre aksjonærer hvor sakene er stanset i påvente av dom i pilotsaken, sier han. 

Minimumsinvesteringen for å bli med i prosjektet var 1 million kroner. Enkelte investerte opp mot 1,5 millioner kroner. De totale erstatningskravet er derfor på minst 50 millioner. På toppen kommer forsinkelsesrenter på 8-9 prosent, som har løpt siden november 2016.

Totalt var det 80-90 småaksjonærer i prosjektet, men en del av dem valgte å ikke bli med i søksmålet.

For å forenkle behandlingen i retten ble det besluttet å starte med fire saksøkere i en såkalt pilotsak
Leif Inge Håland, Advokatfirma Bull Årstad

Feil i investormateriale 

Sagaen går helt tilbake til 2008.

Da kjøpte Morgenstjernen Eiendom, som eies av en av gründerne av Real Consult, forløperen til dagens DTZ, Eirik Daniel Hansen, og fondet Aberdeen Pan Nordic opp en sentrumseiendom i Hamar, Grønnegata 33. Planen var å bygge forsamlingslokaler for menigheter innenfor Pinsebevegelsen i kombinasjon med leiligheter for eldre og omsorgstrengende.

I 2010 fikk partnerne rammeavtalen på plass, det nye byggekomplekset bestående av boliger, næringsareal og parkeringsplasser skulle bli på nær 19.000 kvadratmeter.

Høsten 2013 ble det besluttet å fri til eksterne investorer. Agasti Wunderlich Capital Markets ble hentet inn for å skaffe egenkapitalen på 115 millioner kroner til en ny konsernspiss hetende K54 Eiendom.

Agasti utarbeidet i samarbeid med Morgenstjernen og advokatfirmaet Selmer et eget informasjonsmemorandum på 46 sider pluss en rekke vedlegg. Med fet skrift sto det at mer enn halvparten av næringsarealene allerede var solgt på tegnestedet.

Men dette stemte ikke. Næringsarealene var ikke forhåndssolgt. Feilen hadde også blitt påpekt i en due dilligence-rapport fra advokatfirmaet Selmer som tilretteleggeren hadde tilgang til.

«Etter lagmannsrettens syn representerer denne fortielsen og senere manglende korrigering av feilen, et klart brudd på informasjonsplikt som tilrettelegger i emisjonen har som del av sitt profesjonsansvar», heter det i dommen.

– Ville ikke blitt prosjekt 

Advokat Håland sier at lagmannsretten har kommet frem til det investorene har anført hele veien.

– I stevningen til tingretten anførte vi at tilretteleggerne hadde handlet uaktsomt. Men da vi hørte vitneforklaringene ble det klart at de hadde gjort et bevisst valg om ikke å informere, sier han.

– Hadde de sagt ifra om feilinformasjonen hadde risikobildet blitt annerledes. Da ville det ikke blitt noe av dette prosjektet.

– Uforskyldt trukket inn 

Advokat Gustav J. Selmer i Crawford & Company representerer både Trac Services og forsikringsselskapet. Han sier at Trac Services uforskyldt ble trukket inn i saken, gjennom oppkjøp av Agasti Wunderlich Capital Markets med etterfølgende fusjon inn i Trac våren 2016, tre år etter den aktuelle hendelsen saken dreier seg om.

– Når det er sagt så er Trac naturligvis skuffet over at lagmannsretten er kommet til et annet resultat enn tingretten. Foreløpig har vi dommen til vurdering, fortsetter han.  

Zurich Insurance har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Begge selskapene er også dømt til å dekke saksomkostningene til investorene, som for tingrett og lagmannsrett summerer seg til 1,3 millioner kroner.

Nyheter
Jus