Hytteeiere saksøker Ringebu kommune

108 hytteeiere mener Ringebu kommune forskjellsbehandler fritidsboliger og helårsboliger, der sistnevnte slipper unna med langt mindre eiendomsskatt. Nå møtes partene i retten.

MISFORNØYDE: En gruppe hytteeiere i Ringebu kommune mener de blir forskjellsbehandlet, og krever nå å få endret eiendomsskatten.  Foto: NTB
Jus

«En gjennomgang av omsetningsverdier for fritidsboliger og helårsboliger i Ringebu kommune sett opp mot eiendomsskattetaksten (...), viser at fritidsboliger systematisk blir verdsatt signifikant høyere enn helårsboligene», heter det i sluttinnlegget fra advokat Christoffer Johannessen Bjerke, som representerer en gruppe hytteeiere i et gruppesøksmål mot Ringebu kommune.

«Det foreligger faktisk forskjellsbehandling mellom helårsboliger og fritidsboliger i kommunen», skriver Bjerke videre.

Derfor krever de 108 hytteeierne at Ringebu kommunes utskrevne eiendomsskatt for 2018 er ugyldig. Kommunen mener derimot at den må frifinnes.

Høyere hyttesats

Når Ringebu kommune fastsetter hvor mye skatt eierne av de ulike eiendommene skal betale bruker de ulike sjablonverdier for helårs- og fritidsboliger. Mens helårsboligene har en sats pr. kvadratmeter på 9.000 kroner er hyttesatsen 13.000 kroner.

I tillegg varierer eiendommenes fastsatte tomteverdi. For helårsboligene benytter kommunen en tomteverdi på 100.000 kroner, uavhengig av tomtens størrelse.

For fritidsboliger varierer tomteverdien mellom 100.000 og én million kroner.

På toppen av dette opererer Ringebu med ulike sonefaktorer, der beliggenhet og bebyggelse på tomten spiller inn. For helårsboligene ligger faktorene mellom 0,6 og 1,0, mens fritidsboliger har en sats på mellom 1,0 og 1,3. Den høyeste satsen slår ut for eiendommer i de mest populære områdene.

Ulik omsetningsverdi

«Det fremgår av dokumentene i saken at det foreligger en faktisk forskjellsbehandling, ved at fritidsboliger har en signifikant og gjennomgående høyere taksering enn helårsboliger, hensyntatt omsetningsverdien», hevder saksøkerne, som også anfører at kommunen er klar over forskjellsbehandlingen.

Ringebu kommune påpeker at bruk av ulike sjablonger for å fastsette eiendomsskatt ikke er omstridt.

«Det er ulike sjablonger for ulike eiendomsverdier, da omsetningsverdiene for de ulike eiendomskategoriene er ulik», skriver kommunens advokat Anne-Lise Hellebostad i sitt sluttinnlegg.

Rettssaken starter i slutten av oktober i Sør-Gudbrandsdal tingrett, og det er satt av to dager til forhandlingene. 

eiendomsskatt
hytte
fritidsbolig
Nyheter
Jus
Fritidsbolig