– Boet kastet inn håndkleet i ringen

Tidligere Pareto-topp Kristen Jakobsen ble saksøkt for inntil milliarden av konkursboet i Marine Subsea, men slipper å bla opp.

UTVANDRET TIL KYPROS: Tidligere Pareto-topp Kristen S. Jakobsen økonomiske situasjon gjør det vanskelig og kostbart å inndrive et eventuelt krav, ifølge boet.  Foto: Eivind Yggeseth
Jus

I desember 2011 ble Marine Subsea slått konkurs etter forutgående gjeldsforhandling. På dette tidspunktet var investor og tidligere Pareto-topp Kristen S. Jakobsen daglig leder i oljeserviceselskapet.

Konkursboet mener Marine Subsea ble påført store tap på av grunn av måten han ledet selskapet på. 

Ifølge konkursboet tapte selskapet over 40 millioner kroner på at Jakobsen leverte oppbudsbegjæringen for sent, og flere hundre millioner på at datterselskapet Marine Subsea Cyprus Holding ble solgt til African Offshore. Daværende Marine Subsea-styreleder Mårten Rød, styremedlem Gian Perucci og Jakobsen var på dette tidspunktet styremedlemmer og eiere i African Offshore. Her betalte trioen 1 euro, men boets revisor har verdsatt aksjene til mellom 68 og 167 millioner dollar – cirka 400-980 millioner kroner omregnet fra kursen i 2011.

– Jeg er realistisk. Det er grenser for hva en privatperson kan betale. Vi legger derfor ned påstand om at retten fastsetter erstatningsbeløp etter skjønn, sa bostyrer Tone Bjørn til Finansavisen i forkant av rettssaken. 

– GRUNNLØST KRAV: Schjødt-partner Per M. Ristvedt representerer Kristen Jakobsen. Foto: Eivind Yggeseth

– Nye opplysninger 

Saken skulle egentlig behandles over fire uker i Asker og Bærum tingrett, men partene ble underveis enige om en løsning på egenhånd:

Jakobsen, som i dag er bosatt på Kypros, slipper å betale erstatning, men han har frafalt sitt kreditorkrav i boet på 2,8 millioner kroner, og har tatt på seg å dekke noen av sakskostnadene.

Schjødt-partner Per M. Ristvedt sier på vegne av Jakobsen at de hele tiden har ment at kravet var grunnløst, og at deres vurdering var at boet under hovedforhandlingen innså at saken ikke ville føre frem. 

–  Vår vurdering av forliket er at boet kastet inn håndkleet i ringen, sier han.

Bostyrer Tone Bjørn forklarer til Finansavisen at opplysninger om Kristen Jakobsens økonomiske situasjon, som først fremkom under hovedforhandlingen, var årsaken til forliket. 

– Opplysningene tilsa at muligheten for å få inndrevet et eventuelt krav etter dom fra Norge, på Kypros, hvor Jakobsen er bosatt, ville bli vanskelig og kostbart. Prosessen boet hadde iverksatt på Kypros og som gikk parallelt med saken her i Norge, underbygget en slik løsning, sier hun.

Å få inndrevet et eventuelt krav etter dom fra Norge, på Kypros, hvor Jakobsen er bosatt, ville bli vanskelig og kostbart
Tone Bjørn, Consilium Advokatfirma

17 millioner i boet

Tvisten med Jakobsen er den siste som står igjen før bobehandlingen kan avslutte og dividende kan deles ut til kreditorene. 

Boet inngikk forlik med Perrucci i begynnelsen av 2015, der han betalte 22 millioner kroner, mens Høyesterett i fjor kom frem til at kravene mot tidligere daglig leder Hans Christian Nygaard var foreldet. Mårten Rød ble i 2014 dømt til åtte års fengsel for grov økonomisk utroskap og hvitvasking mot Marine Subsea i forkant av konkursen, men halvannet år senere ble han frifunnet i Borgarting lagmannsrett. 

Tidligere i år inngikk boet forlik med forsikringsselskapet XL Insurance Company på 2,5 millioner kroner. 

AVSLUTTER BOBEHANDLINGEN : Bostyrer Tone Bjørn er advokat og partner i Consilium Advokatfirma. Foto: Consilium Advokatfirma

Søksmålene mot Marine Subseas styre og ledelse har dermed tilført boet totalt 24,5 millioner kroner.

– Jeg har vært bostyrer i ganske mange år, men jeg har aldri opplevd å holde på med et bo så lenge, sa Bjørn til Finansavisen i sommer.

På dette tidspunktet var anmeldte krav i boet på 633,9 millioner kroner. Bjørn opplyser nå at boet har cirka 17 millioner til utbetaling av dividende, og hun regner med å avslutte bobehandlingen i løpet av året. 

– Boet holder nå på med fordringsprøvelsen, hvilket vil si fordelingen av ovennevnte beløp mellom kreditorene. Når dette er gjort vil det bli sendt en sluttinnberetning til retten, og retten vil ved kjennelse ta boet opp til slutning og utlodning, sier hun. 

Bakgrunn 

  • Oljeserviceselskapet Marine Subsea gikk konkurs lille julaften 2011.
  • Selskapet drev virksomhet i Vest-Afrika, og største aksjonærer var Mårten Rød, Gian Angelo Perrucci og Kristen S. Jakobsen.
  • Rød ble i 2015 frikjent for anklager om grov økonomisk utroskap og hvitvasking i Borgarting lagmannsrett.
  • Boet har inngått forlik med Jakobsen, Perrucci og forsikringsselskapet XL Insurance Company. 
  • Kravene mot tidligere daglig leder Hans Christian Nygaard er foreldet.