Tvangssalg for Indigo Finans-advokat

To av selskapene til tidligere advokat Leif Tore Rønning er begjært konkurs. Nå tvangsselges townhouset hans på Frogner i Oslo.

OPPGRADERINGSBEHOV: Hagen rundt Nobels gate 1D bærer preg av at boligen ikke har vært bebodd siden i vår.  Foto: Jone Frafjord
Jus

Det har stormet rundt eksadvokat Leif Tore Rønning de seneste årene. Først måtte han gå fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i 2018, etter å ha vært advokat for skandaleselskapet Indigo Finans. I tillegg var han tidligere styreleder i det avskiltede meglerhuset Nordic Securities, som har vært under Økokrim-etterforskning og som i fjor inngikk forlik med 21 tidligere kunder etter et gruppesøksmål på 22 millioner kroner.

Like før sommeren ble det åpnet konkurs i Rønnings selskap Selector Invest, og mandag denne uken fulgte Nordic White Diesel etter. 

Sistnevnte ble startet i 2017, og forretningsidéen var å blande diesel og vann for på denne måten få ned utslipp. Ifølge Dagens Næringsliv ble det brukt ringelister fra nettopp Nordic Securities til å få inn investorer i selskapet. Målet var børsnotering, men slik skulle det altså ikke gå.

Og nå skal Rønningens townhouse i Nobels gate på Skarpsno i Oslo ut på tvangssalg. Det går frem av en kjennelse fra Oslo byfogdembete i forrige uke.

KONKURS: To av selskapene til eksadvokat Leif Tore Rønning er satt under bobehandling. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Vil ha raskt salg

Tidligere i år forsøkte Rønning å selge rekkehuset gjennom Eie eiendomsmegling. Den gang var prisen på 21,6 millioner kroner, og det skal ha vært en del interesse for eiendommen. Så kom coronapandemien, og boligmarkedet stoppet – om enn midlertidig – opp. Dermed ble boligsalget lagt på is.

Hva rekkehuset blir lagt ut for denne gangen er fremdeles uvisst.

– Jeg har ikke vært på befaring av objektet ennå, men jeg skal ut med en takstmann denne uken for å se på tilstanden til eiendommen. Målsettingen er å få det ut på markedet så fort som mulig, men tidspunktet er ikke mulig å gi pr. i dag, sier advokat Torolv Sundfør, som har ansvar for tvangssalget.

– Takstmannen gjør en selvstendig vurdering, og det tas i utgangspunktet ikke høyde for om salget er et tvangssalg eller et frivillig salg. Takstmannen fastsetter en antatt markedsverdi ut fra antagelser av hva markedet er villig til gi. Men ved et tvangssalg har kjøpere svært begrenset reklamasjonsrett, ettersom det er tvangsfullbyrdelsesloven som gjelder og ikke avhendingsloven, fortsetter han.

Rønning har ikke bodd der selv de seneste årene, men har leid ut eiendommen. Han kjøpte den for 6,7 millioner i 2005. 

Lang liste i grunnboken

Bakgrunnen for tvangssalget er krav fra et tidligere styremedlem i Nordic White Diesel, Lars Larsen-Lassabliere. I grunnboken står hans selskap Uten Grenser AS oppført med to ulike pant i eiendommen, på henholdsvis 3,5 og to millioner kroner.

– Pengene skulle blant annet brukes av Nordic White Diesel til drift og investeringer, sier Larsen-Lassabliere, som trakk seg som styremedlem ved årsskiftet.

Det største lånet var til dieselselskapet, mens det andre på 2 millioner gikk til eierselskapet Eion Ventures. Larsen-Lassebliere har ingen kunnskap om hvordan sistnevnte beløp ble anvendt.

Men han er ikke den eneste med pant i Nobels gate 1D. Fornebu Sparebank har tre ulike pant, på til sammen nesten 13 millioner kroner. I tillegg har Rønning selv pant på 1,4 millioner. Og listen i grunnboken er lang, den inkluderer også en rekke utleggsforretninger fra blant andre Statens lånekasse, Bank Norwegian og Lindorrf. De samme utleggsforretningene er tinglyst på Rønnings bolig på Frøen i Oslo, som ble kjøpt for 11,2 millioner i 2008. 

Rønning har ikke besvart Finansavisens henvendelser.

leif tore rønning
nordic white diesel
indigo finans
nordic securities
Nyheter
Jus