Långiver har arrest i Indigo Finans-advokats villa

Eksadvokat Leif Tore Rønning garanterte for et millionlån, som ikke er innfridd. Renten er høy og långiver har nå fått arrest i Rønnings bolig.

BÅNDLAGT: Limpopo Invest har fått arrest i Villaveien 11, hjemmet til eks-advokat Leif Tore Rønning. Han har stilt en garanti for et millionlån som ikke er innfridd, med en årlig rente på 34,5 prosent. Foto: Iván Kverme
Jus

Tidligere partner i Simonsen Vogt Wiig og advokat for det fallerte selskapet Indigo Finans, Leif Tore Rønning (51), garanterte personlig for et lån som Limpopo Invest ga selskapet Eion Ventures. Rønning eier sistnevnte selskap.

Lånebeløpet var én million kroner og omtales som et brolån. 

Foruten lånegarantien Rønning ga, lovet han også å etablere sikkerhet for lånet gjennom en pant i en townhouse-bolig i Nobels gate i Oslo. Rønning har eid denne boligen i flere år.

Purret på pantet

Den fasjonable boligen som strekker seg over tre etasjer, har vært utleid. Skulle huset i Nobels gate en gang bli solgt, ville Limpopo Invest fått innfridd sitt lån som var gitt til Eion Ventures, takket være pantet.

Men tross en rekke purringer fra långiver, registrerte aldri Rønning pantet som lovet. I stedet har det blitt registrert en rekke andre pant i boligen, slik at Limpopo Invest ville kommet stadig lenger bak i køen med en dårligere prioritet enn de først var forespeilet.

I vinter var tålmodigheten til Limpopo Invest over. Siden pant aldri ble registrert, gikk selskapet etter Rønning personlig. Han hadde jo stilt en garanti for lånet.

SKYLDER MYE PENGER: Tidligere partner i Simonsen Vogt Wiig og advokat i fallerte Indigo Finans, Leif Tore Rønning, Foto: Simonsen Vogt Wiig

Tommel opp for arrest

22. januar i år fikk Limpopo Invest medhold i Oslo byfogdembete at de kunne ta arrest i Rønnings hjem i Villaveien 11 i Oslo.

Retten mente eksadvokat Rønning har utvist en adferd som ga grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers ville blitt forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, om Limpopo Invest ikke fikk medhold i sin arrestbegjæring.

Långiver ønsket ikke arrest i boligen i Nobels gate, hvor det allerede er registrert pant på nærmere 20 millioner kroner, pluss noen utleggsforretninger.

I tillegg har bostyrer Per Omreng i advokatfirmaet Nova tatt beslag i eiendommen, etter at selskapet Selector Invest gikk konkurs i sommer. Det selskapet var eid av Rønning.

På tvangssalg

Finansavisen skrev tirsdag at Oslo byfogdembete har besluttet tvangssalg av boligen i Nobels gate. 

Den har vært forsøkt solgt tidligere i år med en prisantydning på 21,6 millioner, men på grunn av coronavirusets herjinger, har det ikke vært enkelt å få omsatt Skarpsno-boligen.

Hva slags pris man kan oppnå ved et tvangssalg, er usikkert. En medhjelper er engasjert for å gjennomføre det.

345.000 i årlig rente

Lånet Rønning har garantert for overfor Limpopo Invest, vokser med nesten en tusenlapp hver dag. 

For hver måned lånet ikke innfris, påløper det to prosent rente på hovedstolen på én million kroner.

Det tilsvarer en årlig rente på 34,5 prosent. Rentene startet å løpe fra 1. januar i år.

Leif Tore Rønning har hatt mulighet til å kreve muntlige forhandlinger i retten om han er uenig i Limpopo Invests fremstilling av låneavtalen og garantien de mener Rønning har stilt, men han har ikke benyttet seg av denne muligheten, opplyser Oslo byfogdembete.

25 millioner i krav

Arresten er ikke den eneste som er registrert på boligen til Rønning i Villaveien i Oslo. En rekke pant og utleggsforretninger er også registrert. Samlet er de på i overkant av 25 millioner kroner.

Rønning kjøpte huset i 2008 for 11,2 millioner kroner. Det er verdt betydelig mer i dag.

Blant de som har utlegg i boligen er skattemyndighetene. De har også tatt utlegg i Rønnings bil, en BMW X3 fra 2018 med 265 hestekrefter under panseret.

Finansavisen har forsøkt å få en kommentar av Rønning om arresten og de mange utleggssakene, men han har ikke besvart våre henvendelser.

UTLEGG I BMW: Kemneren har et skattekrav på nærmere tre millioner mot Leif Tore Rønning, og har tatt utlegg i bilen hans, en BMW X3 fra 2018. Bilen på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Håkon Sæbø
leif tore rønning
indigo finans
per omreng
arrest
oslo byfogdembete
villaveien
limpopo invest
Nyheter
Jus