Vestrum: Finansskandale av uante dimensjoner

Dersom Jan Vestrum og Kjetil Sjursen blir dømt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon vil det være «en finansskandale av uante dimensjoner», hevder Vestrum.

ÅTTE UKER I RETTEN: Jan Vestrums forsvarere Håkon Juell Hassel og Fredrik Berg og Kjetil Sjursens forsvarer Ellen Holager Andenæs har alle trukket frem manglende telefonbevis og vitneavhør i saken mot deres klienter.  Foto: Iván Kverme
Jus

– Er det virkelig sannsynlig at det er mulig å troppe opp hos et av Norges mest suksessrike meglerhus og foreslå et bedrag av Paretos egne kunder uten å bli kastet på hodet ut, og bli anmeldt på flekken? Er det mulig? Svaret er selvfølgelig nei, sa Jan Vestrum under sin sluttkommentar i Borgarting lagmannsrett fredag.

– For ikke å snakke om at Dragesund og Sjursen skulle akseptere et slikt tilbud. Det er om mulig enda mer utenkelig, fortsatte han.

Den åtte uker lange ankesaken mot Vestrum og medtiltalte Kjetil Sjursen i Borgarting lagmannsrett er nå over. De to er tiltalt for grovt bedrageri av inntil 188 millioner kroner og markedsmanipulasjon, og ble av Oslo tingrett dømt til halvannet års fengsel.

Økokrim mener Vestrum og Sjursen hjalp russiske Severstal i å kjøpe seg opp i Crew Gold våren 2010 gjennom ulike stråselskaper, og at de tilbakeholdt denne informasjonen fra markedet.

Pareto-partner Petter Dragesund var også opprinnelig tiltalt, men ble frikjent av tingretten.

Manglende bevis

I en relativt omfattende kommentar fikk Vestrum siste ord under ankesaken. Han mener bedrageriet ikke bare fordrer Pareto og Severstals involvering, mens også at store internasjonale investeringsbanker som Credit Suisse og Deutsche Bank og det britiske fondet Baker Steel, som solgte Crew-aksjer til hva Økokrim mener er et stråselskap, har vært med på planene.

Bakgrunn

  • Tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen, tidligere corporate-sjef Petter Dragesund i samme selskap og konsulent Jan Vestrum ble i 2017 tiltalt for grovt underslag av inntil 188 millioner kroner, grov utroskap og markedsmanipulasjon.
  • Ifølge tiltalen skal de tre ha visst at russiske Severstal, via stråselskaper, kjøpte seg opp i Crew Gold våren 2010. Dermed skal tolv aksjeselgere ha gått glipp av 188 millioner kroner de hadde krav på som følge av en prisgarantiavtale.
  • Ifølge avtalen skulle aksjeselgerne få mellomlegget dersom Severstal eller nærliggende selskapet kjøpte flere Crew-aksjer i en tidsperiode på tre måneder etter at de solgte sine aksjer. 
  • Straffesaken mot Sjursen, Vestrum og Dragesund gikk i Oslo tingrett høsten 2018, der ingen av de tiltalte erkjente straffskyld. Dommen ble avgitt i februar 2019, og mens Dragesund ble frikjent ble Sjursen og Vestrum dømt til ett år og seks måneders fengsel. Vestrum har allerede sonet en korrupsjonsdom i Intex-saken.
  • Alle tre ble frikjent for erstatningsansvaret på rundt 346 millioner kroner.
  • Sjursen og Vestrum anket dommen, og det er satt av åtte uker til straffesaken i Borgarting lagmannsrett. Saken avsluttes fredag 27. november. 

– Dette er mer enn oppsiktsvekkende. Ingen av dem er tiltalt, eller har anledning til å forsvare seg. Rekkevidden er enorm. Det vil være en finansskandale av uante dimensjoner hvis retten skulle dele Økokrim sitt syn på dette, hevdet Vestrum.

– Fra mitt ståsted er dette helt og fullstendig utenkelig, sa han.

I forkant av ankesaken dukket det opp at Økokrim hadde overlatt til Pareto å plukke ut hvilke tapede telefonsamtaler som skulle oversendes som bevis. I tillegg hadde Pareto slettet taper som kunne inneholdt samtaler om oppdraget meglerhuset hadde for Severstal. Da tidligere juridisk direktør Ole Christian Borge vitnet forklarte han slettingen med strengere personvernregler.

– Økokrim hevdet klart og tydelig at de mener manglende kommunikasjon er et bevis for skyld. Dette er et tvilsomt argument i seg selv, men det blir rett og slett et uredelig argument når Økokrim vet at vi mangler både mobiltelefoner og corporatesamtaler, og Økokrim selv har satt oss i en slik situasjon, mente Vestrum.

Forsøkte Severstal

I motsetning til Vestrum ønsket ikke Sjursen å komme med en sluttkommentar. Men utenfor rettssalen var han klar på at tiltalen mot ham er «helt surrealistisk». Blant annet fordi han på tidspunktet bedrageriet skal ha skjedd, i mars 2010, var medeier i Pareto med en andel på mellom 1 og 2 prosent.

– Jeg skal i så fall ha bedratt meg selv. Det er ikke spesielt logisk, mener han.

Det var Pareto som stod som motpart i en prisgarantiavtale med tolv investorer som solgte Crew-aksjer, og som i Oslo tingrett tidligere i år ble dømt til å betale nær 90 millioner kroner i erstatning til syv av disse investorene. Meglerhuset anket dommen.

– Jeg forsøkte å selge Crew-aksjer til Severstal 16. mars, men fikk det ikke til. Derfor trodde jeg ikke det var de som kjøpte aksjene som ble solgt mellom 16. og 19. mars, sier Sjursen.

Det er ventet at dom i ankesaken faller i månedsskiftet januar/februar til neste år.

kjetil sjursen
jan vestrum
økokrim
pareto
crew
Nyheter
Krim
Jus
Finans